Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Arbejds- og ansættelsesret

Ejeraftaler med medarbejderaktionærer – hvad betyder den nye aktieoptionslov?

I øjeblikket behandler Folketinget et lovforslag om ændring af aktieoptionsloven. Ændringsforslaget skal øge aftalefriheden og fleksibiliteten ved optionsordninger, hvor en medarbejder får tildelt en ret til på et senere tidspunkt enten at tegne nye eller købe eksisterende kapitalandele i arbejdsgivervirksomheden. Ændringsforslaget indebærer bl.a., at sondringen mellem, om medarbejderen ved sin fratræden er såkaldt good leaver eller bad leaver, ophæves. Få indblik i betydningen for din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Ny ændringslov vil skærpe forbuddet mod seksuel chikane

I kølvandet på de seneste års #Metoo-kampagner har beskæftigelsesministeren sendt et udkast til forslag til lov om ændring af ligebehandlingsloven i ekstern høring den 31. august 2018. #Metoo-bevægelsen har sat et globalt fokus på sexchikane på arbejdspladser, og ændringsforslaget rummer et ønske om at tydeliggøre forbuddet mod sexchikane samt en skærpelse af godtgørelsesniveauet i de pågældende sager. Ændringen skal ifølge lovforslaget have virkning fra 1. januar 2019 og gælde for alle tilfælde af seksuel chikane, som forekommer efter dette tidspunkt.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Lægelig diagnose er ikke afgørende for definitionen af et handicap efter forskelsbehandlingsloven

Højesteret har i november 2017 afsagt to afklarende domme om forskelsbehandling på grund af handicap, hvor handicappet relaterer sig til en sygdom. Dommene giver betydelige problemer for arbejdsgivere, som formodes at være bekendte med eksistensen af et handicap, selv hvis der ikke foreligger en lægelig diagnose, der fastslår medarbejderens helbredsmæssige tilstand.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Sådan tæller du til 120 dage ved deltidssygemelding

Højesteret har i to principielle afgørelser skabt klarhed over, hvordan 120-dages-reglen skal anvendes i forbindelse med en funktionæransats delvise sygemelding. Få indblik i, hvordan du som arbejdsgiver sikrer den korrekte håndtering af 120-dages-reglen.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Den nye ferielov – overgangen til samtidighedsferie

Sommerferien er for de flestes vedkommende overstået. Vi optjener og afholder fortsat ferie, som vi har gjort længe. Den 1. maj 2019 starter det næste ferieår. Dette ferieår bliver det sidste hele ferieår, ”som vi kender det”. Den nye ferielov træder nemlig i kraft den 1. september 2020. Arbejdsgivere såvel som medarbejdere skal derfor forholde sig til nye begreber såsom ”samtidighedsferie”. Få indblik i betydningen af samtidighedsferie og hvordan overgangen til den nye ferieordning bliver.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Arbejds- og ansættelsesret

Lovforslag til ændring af aktieoptionsloven: Større aftalefrihed og klarhed i optionsaftaler

Beskæftigelsesministeren har sendt et forslag til ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (”aktieoptionsloven”) i høring. Forslaget indeholder en udvidelse af friheden til at indgå aftaler om behandlingen af medarbejderes tildelte købe- eller tegningsrettigheder ved fratræden. Denne aftalefrihed giver virksomhederne friere hænder, når de indgår aftaler med medarbejdere om blandt andet aktieoptioner.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Bestikkelse i ansættelsesforhold - Er der forskel på offentlige og private ansættelsesforhold?

Med afsæt i ATEA-sagen, hvor der senest den 27. juni 2018 blev afsagt straffedomme over fire tidligere ATEA-medarbejdere og tre tidligere ledere i Region Sjælland, skal der knyttes et par bemærkninger til, hvad der i ansættelsesforhold er tilladt, dels at give, dels at modtage af gaver og lignende.

Dato
Forretningsområder
Konkurs Arbejds- og ansættelsesret Virksomhedsoverdragelser/M&A

Større beskyttelse af lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelser

Højesteret har den 17. oktober 2017 afsagt en dom, der udvider lønmodtageres beskyttelse mod usaglig opsigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Dommen og dennes konsekvenser er temaet for denne artikel.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne