Om DAHL

Om DAHL

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Vi tæller mere end 200 medarbejdere – heraf flere end 100 jurister – og holder til i Aarhus, Esbjerg, Herning, København og Viborg.

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer med mere end 200 medarbejdere - heraf flere end 100 jurister. Vi yder førsteklasses, juridisk rådgivning til klienter over hele landet og af alle størrelser, fra små virksomheder til store koncerner og offentlige myndigheder. Det gør vi med den unikke kombination af faglig bredde og specialiserede kompetencer, som er et af DAHLs kendetegn.

Mange af vores specialister er blandt landets førende eksperter indenfor deres respektive fagområde. I store og komplekse problemstillinger samarbejder de på tværs og bidrager med hver deres specialistviden. Derfor er DAHL også en stærk, juridisk samarbejdspartner i de helt store erhvervssager.

Vi er kendt for at levere optimale løsninger, der skaber værdi. Og det er mere end én gang blevet sagt om os, at "ingen gør det bedre end DAHL."

Værdier

Vi bygger vores virksomhed og vores rådgivning på tre kerneværdier: Faglighed, personlighed og tilgængelighed.

Faglighed
Vi leverer hurtig og effektiv sagsbehandling på et højt fagligt niveau. Og vi stræber konstant efter at løfte vores faglige niveau endnu højere. Det gør vi bl.a. gennem øget specialisering af vores advokater i forretningsområder, brug af ny teknologi, udbygning af internationale samarbejdsrelationer, samarbejde med andre rådgivere som f.eks. revisorer og videndeling på tværs af vores organisation.

Personlighed
DAHLs advokatydelser består ikke bare af tør jura. For os er personlig rådgivning altafgørende, og den bygger bl.a. på personlighed og kemi mellem mennesker. Derfor har vores medarbejdere ikke blot høj faglighed - de har også personlighed og er nærværende i mødet med vores klienter. Møder, der som regel finder sted ude i virksomhederne - ikke ved advokaternes skriveborde.

Tilgængelighed
Tilgængelighed er et nøgleord for alle rådgivere, for selvfølgelig skal vores klienter kunne få fat på os, så de kan få udbytte af vores kompetencer. Derfor er vores advokaters mobilnumre og e-mailadresser tilgængelige her på hjemmesiden.
Men tilgængelighed handler også om at tale det samme sprog som vores klienter. Hos DAHL forstår vi det sprog, vores klienter taler i deres brancher. Det er dét, som gør, at vi går "lige til sagen".

Historie

DAHL i sin nuværende form er etableret i 2000 som en fusion mellem de førende advokatfirmaer i en række jyske byer. Men vores historie går helt tilbage til 1904, da Asger Dahl etablerede sig som advokat i Viborg.

Organisation

DAHL Advokatfirma er organiseret i en partnerkreds, en bestyrelse, managing partnere og en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske ledelse, mens den daglige ledelse er opdelt i en faglig ledelse, som varetages af DAHLs managing partnere og en administrativ ledelse, som varetages af driftsdirektøren.

Vores mere end 200 medarbejdere er fordelt på partnere, advokater, advokatfuldmægtige, advokatassistenter og studerende, som alle er organiseret i seks afdelinger opdelt efter fagområder. Hertil kommer en stab, som består af en økonomifunktion, IT, HR, kommunikation og administration.

Direktion

ILN

DAHL Advokatfirma er medlem af sammenslutningen The International Lawyers Network (ILN), som består af flere end 90 uafhængige full-service advokatfirmaer i hele verden.

Globalisering og øget handel på tværs af landegrænser har skabt en efterspørgsel efter internationale advokatydelser. Derfor samarbejder vi gennem ILN med flere end 5.000 kompetente advokater i 67 lande, fordelt på seks kontinenter.

Legal 500

Legal 500 er et internationalt ratingbureau, der hvert år bedømmer advokatfirmaer over hele verden og udgiver resultaterne. Danske advokatfirmaer vurderes på 17 fagområder, og DAHL Advokatfirma er i 2016 ratet i fem af disse.

Læs om DAHL på Legal 500  

Forretningsbetingelser

DAHLs forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som DAHL leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Advokaterne hos DAHL Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades DAHL den 1. december 2016 eller senere.

Fakturaadresser

DAHL anvender elektronisk fakturering for at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Send venligst faktura som PDF pr. mail. Filen må kun indeholde én faktura.

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85
Send faktura til: fakturaDAHL@dahllaw.dk  

Advokataktieselskabet DAHL
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 20 70 68 99
Send faktura til: fakturaAS@dahllaw.dk  

Klientkonti - banker

Dækning efter indskydergarantireglerne (klientbankkonti).

En lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

DAHL har samleklientbankkonti i pengeinstitutterne Handelsbanken, Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, SparNord Bank, Sydbank, Vestjysk Bank og Østjydsk Bank. Medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter.

Disclaimer

Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information til brugeren af hjemmesiden og er alene af oplysende karakter. Indholdet kan ikke erstatte en konkret juridisk rådgivning.

Indholdet af hjemmesiden etablerer ikke noget klientforhold mellem brugeren af hjemmesiden og DAHL.

DAHL tilstræber løbende at opdatere sidens indhold og oplysninger. DAHL garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og DAHL fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer, der gives på hjemmesiden.

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne sider. Enhver brug af sådanne eksterne links sker på brugerens eget ansvar og DAHL er ikke ansvarlig for indholdet eller services og produkter, som udbydes gennem sådanne eksterne sider.

DAHL har alle rettigheder til hjemmesidens indhold og design, herunder ophavsrettigheder til bl.a. tekster og billeder. Hel eller delvis gengivelse af indhold, videregivelse af indhold eller permanent lagring af indhold må kun ske efter indhentelse af DAHLs forudgående skriftlige samtykke.

Presse

DAHL har mange eksperter med specifik juridisk viden, og vi stiller gerne deres ekspertise til rådighed. Dog har vi tavshedspligt om vores klientforhold, og vi kan derfor ikke svare på alle spørgsmål.

Vi lægger vægt på en åben og professionel dialog med pressen, og vi besvarer spørgsmål hurtigst muligt. Kontakt gerne DAHLs managing partnere eller kommunikationsafdeling.

Vi udsender jævnligt både artikler, nyheder og pressemeddelelser, som du finder under Nyheder.  

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Kontakt

Cookies

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne