Om DAHL

Om DAHL

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Vi tæller mere end 200 medarbejdere – heraf flere end 100 jurister – og holder til i Aarhus, Esbjerg, Herning, København, Randers og Viborg.

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer med mere end 200 medarbejdere - heraf flere end 100 jurister. Vi yder førsteklasses, juridisk rådgivning til klienter over hele landet og af alle størrelser, fra små virksomheder til store koncerner og offentlige myndigheder. Det gør vi med den unikke kombination af faglig bredde og specialiserede kompetencer, som er et af DAHLs kendetegn.

Mange af vores specialister er blandt landets førende eksperter indenfor deres respektive fagområde. I store og komplekse problemstillinger samarbejder de på tværs og bidrager med hver deres specialistviden. Derfor er DAHL også en stærk, juridisk samarbejdspartner i de helt store erhvervssager.

Vi er kendt for at levere optimale løsninger, der skaber værdi. Og det er mere end én gang blevet sagt om os, at "ingen gør det bedre end DAHL."

Værdier

Vi bygger vores virksomhed og vores rådgivning på tre kerneværdier: Faglighed, personlighed og tilgængelighed.

Faglighed
Vi leverer hurtig og effektiv sagsbehandling på et højt fagligt niveau. Og vi stræber konstant efter at løfte vores faglige niveau endnu højere. Det gør vi bl.a. gennem øget specialisering af vores advokater i forretningsområder, brug af ny teknologi, udbygning af internationale samarbejdsrelationer, samarbejde med andre rådgivere som f.eks. revisorer og videndeling på tværs af vores organisation.

Personlighed
DAHLs advokatydelser består ikke bare af tør jura. For os er personlig rådgivning altafgørende, og den bygger bl.a. på personlighed og kemi mellem mennesker. Derfor har vores medarbejdere ikke blot høj faglighed - de har også personlighed og er nærværende i mødet med vores klienter. Møder, der som regel finder sted ude i virksomhederne - ikke ved advokaternes skriveborde.

Tilgængelighed
Tilgængelighed er et nøgleord for alle rådgivere, for selvfølgelig skal vores klienter kunne få fat på os, så de kan få udbytte af vores kompetencer. Derfor er vores advokaters mobilnumre og e-mailadresser tilgængelige her på hjemmesiden.
Men tilgængelighed handler også om at tale det samme sprog som vores klienter. Hos DAHL forstår vi det sprog, vores klienter taler i deres brancher. Det er dét, som gør, at vi går "lige til sagen".

Historie

DAHL i sin nuværende form er etableret i 2000 som en fusion mellem de førende advokatfirmaer i en række jyske byer. Men vores historie går helt tilbage til 1904, da Asger Dahl etablerede sig som advokat i Viborg.

Organisation

DAHL Advokatfirma er organiseret i en partnerkreds, en bestyrelse, managing partnere og en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske ledelse, mens den daglige ledelse er opdelt i en faglig ledelse, som varetages af DAHLs managing partnere og en administrativ ledelse, som varetages af driftsdirektøren.

Vores mere end 200 medarbejdere er fordelt på partnere, advokater, advokatfuldmægtige, advokatassistenter og studerende, som alle er organiseret i seks afdelinger opdelt efter fagområder. Hertil kommer en stab, som består af en økonomifunktion, IT, HR, kommunikation og administration.

Ledelse

ILN

DAHL Advokatfirma er medlem af sammenslutningen The International Lawyers Network (ILN), som består af flere end 90 uafhængige full-service advokatfirmaer i hele verden.

Globalisering og øget handel på tværs af landegrænser har skabt en efterspørgsel efter internationale advokatydelser. Derfor samarbejder vi gennem ILN med flere end 5.000 kompetente advokater i 67 lande, fordelt på seks kontinenter.

Legal 500

Legal 500 er et internationalt ratingbureau, der hvert år bedømmer advokatfirmaer over hele verden og udgiver resultaterne. Danske advokatfirmaer vurderes på 17 fagområder, og DAHL Advokatfirma er i 2016 ratet i fem af disse.

Læs om DAHL på Legal 500  

Forretningsbetingelser

DAHLs forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som DAHL leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades DAHL den 1. december 2016 eller senere.

Fakturaadresser

DAHL anvender elektronisk fakturering for at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Send venligst faktura som PDF pr. mail. Filen må kun indeholde én faktura.

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85
Send faktura til: fakturaDAHL@dahllaw.dk  

DAHL Esbjerg Advokatpartnerselskab
Dokken 10
6700 Esbjerg
CVR. nr.: 32 33 92 55
Send faktura til: fakturaESB@dahllaw.dk  

Advokataktieselskabet DAHL
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 20 70 68 99
Send faktura til: fakturaAS@dahllaw.dk  

Disclaimer

Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information til brugeren af hjemmesiden og er alene af oplysende karakter. Indholdet kan ikke erstatte en konkret juridisk rådgivning.

Indholdet af hjemmesiden etablerer ikke noget klientforhold mellem brugeren af hjemmesiden og DAHL.

DAHL tilstræber løbende at opdatere sidens indhold og oplysninger. DAHL garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og DAHL fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer, der gives på hjemmesiden.

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne sider. Enhver brug af sådanne eksterne links sker på brugerens eget ansvar og DAHL er ikke ansvarlig for indholdet eller services og produkter, som udbydes gennem sådanne eksterne sider.

DAHL har alle rettigheder til hjemmesidens indhold og design, herunder ophavsrettigheder til bl.a. tekster og billeder. Hel eller delvis gengivelse af indhold, videregivelse af indhold eller permanent lagring af indhold må kun ske efter indhentelse af DAHLs forudgående skriftlige samtykke.

Presse

DAHL har mange eksperter med specifik juridisk viden, og vi stiller gerne deres ekspertise til rådighed. Dog har vi tavshedspligt om vores klientforhold, og vi kan derfor ikke svare på alle spørgsmål.

Vi lægger vægt på en åben og professionel dialog med pressen, og vi besvarer spørgsmål hurtigst muligt. Kontakt gerne DAHLs managing partnere eller kommunikationsafdeling.

Vi udsender jævnligt både artikler, nyheder og pressemeddelelser, som du finder under Nyheder.  

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Kontakt

Managing partner Kim Ricken Jørgensen  
Managing partner Albert Kusk  

Kommunikationsafdeling  

Cookies

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information