Om DAHL

DAHL Advokatpartnerselskab

Historie og firmakultur i DAHL

DAHL er et af Danmarks ældste advokatfirmaer med tråde tilbage til 1852. Få indblik i vores historie og vores stærke firmakultur og DAHL-ånden, som binder os sammen.

DAHL er et af Danmarks ældste advokatfirmaer med tråde tilbage til 1852. I 1904 tog overretssagfører Asger Dahl med sin stærke passion for jura og sit store talent for retssager initiativ til at starte Advokatfirmaet Dahl.

Klik her for at se DAHLs tidslinje

Gennem det seneste århundrede er firmaet løbende vokset i kraft af en række fusioner mellem førende danske advokatfirmaer, særligt i det jyske. Siden 2004 har ekspansion i både København og Aarhus været en afgørende del af DAHLs udvidelse.

I dag er DAHL et moderne advokat- og rådgivningsfirma i konstant udvikling. DAHL er kendetegnet ved altid at levere sublim, kompromisløs og handlingsorienteret juridisk rådgivning. Fra kontorer i en række af landets kraftcentre rådgiver vores mere end 200 medarbejdere – heraf flere end 100 jurister – ambitiøse klienter i hele landet og på tværs af grænser. Vi leverer den viden, problemløsning og sparring, som det danske erhvervsliv, den offentlige sektor og internationale virksomheder har brug for – til hver en tid. Og som klient hos DAHL mærker du, at vi er de bedste i branchen til at samarbejde – på tværs af geografiske, faglige og forretningsmæssige skel.

DAHL-ånden – bindemidlet for det hele 

Kernen i DAHL er vores stærke firmaidentitet og dna. Vi kalder det for DAHL-ånden.

Hos DAHL taler vi meget om, hvem vi er, og hvordan vi bliver den stærkeste udgave af os selv som firma. Vi taler løbende om, hvad der udgør essensen af DAHL og hvilke værdier, normer, traditioner, historier og kemi, der binder os sammen. Vi taler om DAHL-ånden. Det gør vi, fordi vi har kultur som en klar differentiator. 

Flere forhold tegner et klart billede af DAHL som en unik virksomhed – og af den stærke DAHL-ånd, som på mange måder er bindemidlet for det hele. Vores vision er at skabe en førsteklasses ENER inden for advokatbranchen. Visionen passer godt til DAHL og udtrykker det formål, den energi og det fokus, som vi efterstræber som organisation: At vi sammen insisterer på at være noget særligt og gå vores egne veje.

Den bedste måde at forudse fremtiden på er – som bekendt – at være med til at skabe den. Med vores kultur har vi rigtige gode forudsætninger for at gøre netop dét. Mere konkret er vores kultur kendetegnet ved: 

At være et kompetence- og videnmiljø: Vi prioriterer faglig udvikling og dygtiggørelse enormt højt. Vores individuelle og fælles høje faglighed er vores primære produkt. Vi har ikke en berettigelse i markedet, hvis ikke vi har en høj faglighed og relevante kompetencer. Fagligt flytter vi os markedsdrevet. Vi forsøger hele tiden at være på forkant med udviklingen i markedet og forbereder os på at imødekomme, hvad markedet efterspørger.

En arbejdsform styret af samarbejde, hjælpsomhed og bidragskultur: Vores commitment til at udvikle klienterne, firmaet, forretningen, organisationen og hinanden er ikke mindre end enestående. Vi bidrager allesammen til at skabe et stærkt fællesskab, hvor vi sammen skaber en særlig følelse af at høre til, og en kultur, hvor vi ikke kun vil vores egen succes, men hvor vi hele tiden spiller hinanden stærke. Kun i fællesskab kan vi opnå de bedste resultater for klienten og hinanden. 

En grundlæggende tro på at forskellighed, diversitet og agilitet er en styrke: Diversitet er den variation, vi repræsenterer kollektivt på tværs af køn, alder, profiler og personligheder. Vi tror på, at diversitet producerer kreativitet, synergi og bedre løsninger. Fordi vi alle er forskellige, er vi alle unikke – og det er netop, når den enkelte med alle sine forskellige kompetencer bidrager unikt til sagsløsningen, rådgivningen og firmaet, at magien opstår.

Medarbejdere, som udstråler passion og arbejdsglæde: Ét gennemgående træk er en fælles erkendelse af, at det skal være fedt at gå på arbejde. Passion og arbejdsglæde er forudsætningen for alt andet, der kendetegner det at arbejde i DAHL, og som giver os drive, sult, fremsynethed, handlekraft og mod. Passion kan komme mange steder fra. Det afgørende er, at alle finder en større mening og bidrager til DAHL-ånden, og at denne mening kan blive en konstant kilde til inspiration og virkelyst. 

Stor grad af autonomi, selvstændighed og fleksibilitet: I DAHL er der et betydeligt element af rum og autonomi for den enkelte for at kunne udfolde egen faglige passion, personlighed og egne evner inden for rammerne af vores strategi, forretningsplaner og professionalisme. Under devisen ”frihed under ansvar” er der vide rammer for, hvordan man som medarbejder kan hjælpe med at udvikle firmaet, afdelingerne og de forskellige forretningsområder. 

En atmosfære, hvor den gode stemning råder: Vi kan gode lide hinanden og vægter vores team højt. Et stærkt fokus på performance og høje standarder for professionalisme må ikke sætte en stopper for den gode stemning og uformelle samarbejdsform. Vi elsker humor og både planlagt og spontant samvær. Det har altid været en glæde, når vores klienter uopfordret har kommenteret positivt på stemningen i DAHL. Det viser, at vores DAHL-ånd også står for noget værdifuldt hos klienterne. 

En unik partner- og ejermodel, som gennemsyrer samarbejdet og ånden: En stærkt medvirkende faktor til suveræn sagsløsning og sublimt samarbejde om klienterne og sagerne er DAHLs ejermodel, som bygger på et ufravigeligt ejerprincip om rendyrket ligedeling. Ligedelingsmodellen er i vid udstrækning et væsentligt bindemiddel blandt partnerne, som bidrager positivt til alle de øvrige elementer i DAHL-ånden. 

Det er umuligt at koge DAHL-ånden ned til få enkeltstående punkter. Ovenstående beskriver nogle af de vigtigste elementer, som karakteriserer vores kultur; elementer, som på mange måder er skrøbelige, men som omvendt også er nogle af konstanterne i dagligdagen og grundstammen i vores dna.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne