Om DAHL

DAHL Advokatpartnerselskab

ESG – ansvarlighed ved fælles indsats

Vi ønsker at sætte standarden i SMV-segmentet, også når det kommer til ansvarlighed. I DAHL arbejder vi derfor målrettet med vores ESG-strategi.

Hos DAHL arbejder vi målrettet for at hjælpe virksomheder med at opnå toppræstationer. Det gør vi gennem exceptionel rådgivning, værdiskabende relationer og sublime resultater. Ansvarlighed og god advokatskik er centralt i vores DNA som rådgivere.

Vi driver vores forretning på en ansvarlig måde, og vores rådgivning tager altid afsæt i et ansvarligt mindset, hvor vi udover at efterleve de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til vores professionelle standard og etik, også har formuleret DAHLs Code of Conduct, som alle medarbejdere er forpligtet til at overholde. Vi ved, at vi som nærmeste rådgiver for erhvervslivet spiller en betydelig rolle i ansvarlig drift og udvikling. Vores sagsarbejde og interne kontroller er derfor underlagt en høj etisk standard.

Strategisk ESG-indsats med fokus på medarbejdere og omverdenen

Hos DAHL tror vi på, at alle kan og bør bidrage til, at de næste mange generationer kan tage del i et ansvarligt og bæredygtigt samfund, hvor de negative påvirkninger af miljø og klima mindskes, og hvor ansvarlig virksomhedsdrift sætter et positivt aftryk på lokale, sociale og ledelsesmæssige forhold. I DAHL arbejder vi derfor målrettet med vores ESG-strategi.

Vi har udvalgt tre fokusområder med forskellige initiativer, som alle skal bidrage til et ansvarligt aftryk på samfundet. Disse er:

”En udviklende organisation med plads til forskellighed”

Som rådgivningsvirksomhed sætter vi klart vores største aftryk på samfundet i den måde, vi tager vare om vores dygtige medarbejdere. Derfor har vi et kontinuerligt fokus på at drive en udviklende organisation. Vi tror på, at vores medarbejdere udvikler sig bedst, når der er plads til at vokse og plads til forskellighed. Som ansvarlig virksomhed skal vi skabe de rammer og det miljø, som giver vores medarbejdere bedst plads til at trives og udvikle sig med fokus på det hele menneske. Vi tror på, at denne udvikling sker på forskellige måder og i forskellige tempi, hvor vi stiller de rette ”værktøjer” og rammer til rådighed for den enkelte. Med dette fokusområde er der både fokus på det interne i DAHL – hvordan skaber vi det bedste miljø for vores medarbejdere, men samtidig også et eksternt fokus på, hvordan vi gør det attraktivt at være en del af branchen og vores advokatvirksomhed. Vi har et ansvar i at ”skubbe” til branchen og sætte standarden for branchen.

”Et ansvarligt aftryk på miljøet”

Nok er vi ikke en produktionsvirksomhed, men vi ved, at vi som alle andre virksomheder har et ansvar for at efterlade jorden på en forsvarlig måde til de kommende generationer. Vi tror på, at små tiltag er bedre end ingen tiltag, og derfor har vi et øget fokus på, hvordan vi med forskellige initiativer kan mindske vores aftryk på miljøet, og dermed tage del i den grønne omstilling. Det betyder blandt andet, at vi har fokus på at reducere vores energiforbrug, at mindske madspild og transport samt at vælge bæredygtighed til, når vi køber ind, stort som småt.

”Et lokalt, socialt og samfundsmæssigt ansvar”

Vi tager et socialt og samfundsmæssigt ansvar i vores lokalområder, fordi vi tror på, at vi med vores forankring i både Jylland og København kan gøre en ansvarlig forskel via lokale initiativer særligt understøttet af vores medarbejdere. Vi ønsker at give tilbage til samfundet, ikke kun i form af donationer og sponsorater, men også ved at dele ud af vores viden og bidrage med juridisk videnudveksling og rådgivning til morgendagens talenter. Samtidig ved vi, at vi med vores rådgivning har en stor aktie i at sikre ansvarlig virksomhedsdrift, og derfor har vi i vores rådgivning altid en høj etisk standard.

Bred forankring og højt engagement

Et stærkt følgeskab fra organisationen er afgørende for, at DAHL er og fortsat vil være en social og ansvarlig virksomhed. Derfor har vi nedsat et ESG-udvalg bestående af medarbejdere fra organisationen. Udvalget samles to gange årligt for at komme med input til vores ESG-tovholdere. På denne måde sikrer vi forankring af initiativerne hos vores medarbejdere, som er med til at løfte det sociale og samfundsmæssige ansvar.

Ved at rammesætte vores mål og initiativer er det nemmere for vores medarbejdere at agere og bidrage til vores fælles mål. I vores arbejde med ESG er FN’s 17 Verdensmål et af de centrale værktøjer, vi arbejder ud fra.

ESG & Compliance er en del af vores rådgivning

Som advokatvirksomhed stræber vi efter at levere den viden, problemløsning, inspiration og sparring, ledelsen har brug for – til hver en tid. Det betyder, at det er naturligt for os at arbejde med bæredygtighedsagendaen som del af vores rådgivning og vores vision om at gå fra best til next practice.

Vores klienter begynder i højere grad at efterspørge viden og rådgivning inden for ESG-området. Vi arbejder løbende for at styrke vores rådgivningsområde inden for Compliance & Risk, hvor vi understøtter med complianceprogrammer og værktøjer til risikostyring. Vores fokus er på at understøtte vores klienter i overholdelse af lovgivningen, forskellige standarder og dermed imødekomme øgede krav fra omverdenen, blandt andet i forhold til afrapportering. Vi oplever, at en dedikeret og strategisk ESG-indsats i højere grad har betydning i forhold til den enkelte virksomheds konkurrencekraft.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne