Om DAHL

Privatlivspolitik og cookiepolitik

Privatlivspolitik - Konkurssager

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR nr. 37 31 00 85

(herefter kaldet DAHL) er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som DAHL behandler som led i en konkurssag, hvor DAHL er udpeget som kurator i konkursboet.

Hvis du er debitor eller kreditor i en konkurssag (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af konkurssagen), hvor DAHL er kurator, betyder det følgende for dig:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Som kurator behandler DAHL det konkursramte selskabs materiale. Dette materiale kan indeholde personoplysninger, f.eks. oplysninger om konkursboets debitorer og kreditorer i form af navn, adresse og oplysninger om gældsforholdet mv. Materialet kan desuden indeholde oplysninger om CPR-nummer, e-mailadresser og telefonnumre.

DAHL kan desuden som led i konkurssagens behandling i nødvendigt omfang indhente personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra sociale medier og offentlige databaser, og fra tredjemand. Du kan desuden selv give DAHL personoplysninger enten skriftligt, mundtligt eller under retsmøder ved domstolene.

DAHL behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som led i konkurssagens behandling, men kan dog efter omstændighederne også behandle følsomme personoplysninger og personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser.

Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til?
DAHL behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med det formål at fremme konkursboets behandling i henhold til konkursloven.

Vi kan videregive personoplysninger om dig
DAHL videregiver kun personoplysninger i det omfang, hvor det er nødvendigt for at fremme konkursboets behandling eller hvor DAHL er forpligtet hertil.

I forbindelse med konkurssagens behandling, kan det blive nødvendigt at videregive personoplysninger til følgende modtagere (listen er ikke udtømmende):

 • Domstolene
 • Lønmodtagernes Garantifond
 • Godkendte inkassokonsulenter
 • Advokatforbindelser, som møder på DAHLs vegne ved domstolene
 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere og lignende, som DAHL måtte antage som led i sagens behandling
 • Skatteforvaltningen
 • Din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om udlæg i dine aktiver
 • Auktionshuse, som skal forestå bortsalg af udlagte aktiver
 • Panthavere
 • Konkursboets kreditorer
 • Kreditoplysningsbureauer

Behandlingen af almindelige personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, mens behandlingen følsomme oplysninger sker på baggrund af artikel 9, stk. 2, litra e og/eller litra f.

Behandling af oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, mens behandling af oplysninger om CPR-nummer sker på baggrund af §11, stk. 2 nr. 1 og/eller nr. 4.

Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?
Som hovedregel opbevarer DAHL dine personoplysninger i 10 år efter konkursboet er endeligt afsluttet af hensyn til evt. ansvarspådragende handlinger foretaget i forbindelse med konkurssagens behandling. Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere.

Dine rettigheder
Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, DAHL foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan DAHL fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod DAHLs lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil DAHL kunne behandle dine personoplysninger, hvis DAHL kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte DAHL på kontaktoplysningerne, oplyst indledningsvist ovenfor. DAHL anbefaler, at din henvendelse sker skriftligt for at sikre, at der ikke opstår misforståelser i anledning af din henvendelse.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med DAHLs behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne