Rådgivning

IT/Tech, data & IPR

Markedsføringsregulering

Vi rådgiver om, hvordan I sikrer, at jeres markedsføring overholder loven – særligt med fokus på jeres online markedsføring og brug af sociale medier. Vi hjælper jer med at minimere risikoen for de økonomiske og kommercielle omkostninger, som uheldig markedsføring kan resultere i.

Nye måder at markedsføre brands og produkter på dukker løbende op. Særligt inden for online markedsføring sker der en hastig udvikling, som skaber nye muligheder, og som samtidig resulterer i nye regler for at beskytte forbrugerne. Som virksomhed er der mange juridiske faldgruber, og det kræver ofte en kompetent sparringspartner for at kunne navigere sikkert i markedsføringslovens regelsæt.

Er jeres markedsføring compliant med markedsføringslovgivningen?

I DAHL foretager vores stærke markedsføringsteam en vurdering af, hvorvidt jeres markedsføring er compliant med markedsføringslovgivningen.

Vores klienter tæller flere af Danmarks førende virksomheder – store internationale selskaber, mellemstore danske virksomheder, opstartsvirksomheder og enkeltpersoner. Vi har stor erfaring med løbende at rådgive om, hvordan I sikrer markedsføring-compliance – særligt i jeres online markedsføring på sociale medier og på internettet generelt.

Hvorfor skal I sikre markedsføring-compliance?

Hvis I vil tjene penge på jeres gode produkter og idéer, er I nødt til at markedsføre dem.

Men virksomheders markedsføring er underlagt en lang række regler og retningslinjer for, hvordan I må agere over for både forbrugere og andre erhvervsdrivende, herunder særligt konkurrenter.

Alene i 2017 fik Forbrugerombudsmanden 5.175 henvendelser fra forbrugere med klager over virksomheders brug af markedsføring (Kilde: www.forbrugerombudsmanden.dk). Forbrugerne – jeres kunder – er altså meget opmærksomme på, om I overholder lovgivningen. Med forbrugernes stigende brug af sociale medier er risikoen for shitstorms på grund af uheldig markedsføring stor, da det er blevet nemt at dele dårlige kundeoplevelser og anmelde disse til Forbrugerombudsmanden. Samtidig har shitstorms en negativ indflydelse på den goodwill, som er knyttet til jeres virksomhed og jeres brands.

Det kan derfor være dyrt – både økonomisk og kommercielt – ikke at overholde markedsføringslovgivningen.

Med DAHL i ryggen er I sikret professionel og kommerciel markedsføringsrådgivning, der minimerer jeres risiko for at gå galt i byen og undgå tvister og bøder på grund af uhensigtsmæssig markedsføring.

Vi rådgiver om alle juridiske aspekter af markedsføring, herunder:

 • Online markedsføring
 • Tvister og krænkelser, herunder online krænkelser
 • Spam
 • Markedsføring ved brug af influencers/bloggere på sociale medier
 • God markedsføringsskik, herunder vildledende markedsføring og abonnementsfælder
 • Prismarkedsføring
 • Reklame, herunder sammenlignende og skjult reklame
 • E-handel
 • Produktefterligninger
 • Markedsføringsret i relation til forbrugerret
 • Markedsføringsret i relation til varemærker, forretningskendetegn mv.
 • Markedsføring i relation til persondata

Når konkurrenterne krænker jeres IP-rettigheder i deres markedsføring

Et er, hvordan jeres produkter og idéer er beskyttet – noget andet er, hvordan I markedsfører jeres produkter og idéer. IP-rettigheder herunder særligt varemærker, designs, ophavsrettigheder og patenter går hånd i hånd med markedsføringsret. Hele virksomhedens markedsføringsstrategi er bygget op omkring jeres brands og produkter, der oftest er – og bør – være beskyttet som immaterielle rettigheder.

Har I eksempelvis beskyttet jeres brand ved hjælp af varemærkeregistrering og designregistrering, afskærer I samtidig konkurrenter og kopister fra frit at kunne snylte på jeres brand i deres markedsføring.

Hos DAHL rådgiver vi om, hvordan I opdager krænkelser på internettet og sociale medier, og hvordan I får stoppet krænkelserne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne