Rådgivning

IT/Tech, data & IPR

IT-udbud

I offentlige IT-indkøb har de juridiske rammer enorm betydning for parterne, bl.a. i relation til konflikter og ansvarsbegrænsning. Hos DAHL har vi en række certificerede IT-advokater med stor erfaring inden for udbud fra både ordregiver og tilbudsgivers side.

Beskæftiger du dig med udbud af offentlige IT-kontrakter på ordregiver- eller tilbudsgiverside? Få kompetent sparring til at identificere og håndtere de potentielle udfordringer, der er dels ved planlægningen og gennemførelsen og dels ved at byde på et IT-udbud.

Hos DAHL har vi stor erfaring med at rådgive både ordregiver og tilbudsgiver om de juridiske udfordringer i relation til konkrete IT-udbud. Vi har i løbet af årene gennemført et stort antal IT-udbud, og vores kompetencer er både inden for de traditionelle IT-udbud og de mere specialiserede områder såsom teknologianskaffelser, agile kontrakter og driftsaftaler.

Private IT-leverandører

Vi har særligt stor erfaring med at rådgive IT-leverandører i forbindelse med IT-udbud, hvor vores specialister har fokus på at belyse faldgruberne og opmærksomhedspunkterne. Det er offentligt kendt, at det kan være en dyr fornøjelse at byde på IT-udbud.

Hos os får du kyndig bistand til at udarbejde kontraktgrundlag, udarbejde og kvalitetssikre udbudsmateriale og tilbudsmateriale. Vi bistår også i forbindelse med de konkrete kontraktforhandlinger. Er du privat leverandør, som byder på offentlige kontrakter, hjælper vi dig bl.a. med at:

  • Kvalitetssikre tilbud på offentlige IT-kontakter
  • Afklare spørgsmål og svar vedrørende offentlige IT-udbud
  • Deltage i forhandlinger vedrørende IT-kontrakter til det offentlige
  • Udarbejde back-to-back-aftaler med underleverandører

Vi samarbejder desuden ofte med andre konsulenter f.eks. tekniske konsulenter, om at udarbejde kravspecifikationer, serviceaftaler (SLA) m.v. i offentlige kontrakter.

Offentlige myndigheder

Som offentlig myndighed er det et krav, at EU-udbudsprocesser gennemføres digitalt. Vi har udviklet et digitalt udbudssystem, som hjælper jer med at opfylde gældende lovkrav, samt gør jer i stand til at effektivisere og professionalisere udbudsprocesser. Læs mere om DAHL Procurement her og om, hvordan vi kan hjælpe i udbudsprocessen.

Som offentlig myndighed eller offentlig virksomhed bistår vi dig med at udarbejde og kvalitetssikre IT-udbudsmateriale, herunder: 

  • Udarbejde eller gennemgå IT-kontrakter til offentlige udbud
  • Gennemgå kravspecifikationer til IT-udbud
  • Udarbejde eller gennemgå bilag til IT-kontrakter
  • Udbudsbetingelser

Med vedtagelse af udbudsloven er det blevet muligt for offentlige myndigheder og virksomheder at udbyde anskaffelse af IT-løsninger efter udbudsformen ”Udbud med forhandling”. Denne udbudsform giver ofte god mening ved gennemførelse af udbud af IT-løsninger til det offentlige, og mange myndigheder har taget formen til sig. Vi har stor erfaring med denne udbudsform og rådgiver løbende både offentlige myndigheder og virksomheder herom.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til IT-udbud, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne