Rådgivning

Fast ejendom, plan & miljø

Planlovgivning

DAHLs rådgiverteam tilbyder omfattende ekspertise inden for det planretlige område.

Vores rådgiverteam rådgiver om alle aspekter i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelsen af kommune- og lokalplaner samt om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ansøgninger om konkrete projekter, som kræver en særlig tilladelse eller dispensation efter planloven.

Det er afgørende, at plangrundlaget for den kommunale udvikling udarbejdes i overensstemmelse med planlovens bestemmelser, herunder af hensyn til mulighederne for udstykning, etablering af veje, stier og parkeringsanlæg samt andre projekter, der er lokalplanspligtige.

I kraft af vores specialisering har vi i en lang årrække bistået kommuner i forbindelse med de problemstillinger, der typisk overstår i den kommunale planlægning.

Vores specialisering på det miljøretlige område betyder, at vi er i besiddelse af en stor specialviden om de natur- og miljøretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med den fysiske planlægning såvel i byerne som i det åbne land. Vores team af specialister rådgiver således også om, hvilken anden lovgivning der skal respekteres i forbindelse med den fysiske planlægning, samt hvorvidt anden lovgivning kan fraviges til fordel for f.eks. bestemmelser i en lokalplan.

Udover rådgivning inden for ovennævnte områder har vores specialistteam stor erfaring i klage- og retssagssagsbehandling, hvor vi både bistår offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder. Det kan være i tilknytning til vedtagelsen af en lokalplan eller i forbindelse med, at der opstår tvivl om, hvorvidt et konkret projekt er i overensstemmelse med bestemte lokalplansbestemmelser.

DAHL hjælper med

Hos DAHL har vi samlet et team af specialister, som blandt andet rådgiver private og offentlige virksomheder samt kommuner og andre myndigheder om:

  • Lokal- og kommuneplaners indhold og fortolkning
  • Landzoneregulering, planlægning i kystzone og til detailformål
  • Bistand i forbindelse med miljøvurdering af planer og programmer
  • Due dilligence
  • Bistand i forbindelse med håndhævelse, tilsyn og lovliggørelse
  • Klagesager samt rets- og voldgiftssager

Vil du vide mere?

Tøv ikke med at kontakte en af vores specialister, hvis du har behov for at drøfte en konkret problemstilling vedrørende planlovgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne