Rådgivning

Retssager & tvister

Retssager

DAHLs specialister yder effektiv og specialiseret juridisk rådgivning inden for alle områder af konfliktløsning og bistår både danske og udenlandske virksomheder med rets- og voldgiftssager af kommerciel karakter.

Vi er specialiseret i at hjælpe erhvervslivet og organisationer med at løse de tvister, der måtte opstå. Kommercielle tvister har stor betydning for virksomhedsledere, som ofte med begrænset kendskab skal forholde sig til konsekvenserne ved en tvist. Vi har altid øje for forretningen og sørger for, at vores rådgivning tager udgangspunkt i virksomhedens situation. Du får kompetent rådgivning om de potentielle løsningsmuligheder, og vores erfarne procesadvokater fører sagen for dig fra start til slut.

Vi har blandt andet stor erfaring med tvister inden for følgende områder:

Derudover er vi også specialiseret i at føre gruppesøgsmål, hvor mange parter er involveret. Nogle tvister fører vi som retssager ved de almindelige domstole, andre ender som voldgiftssager. Klik for at læse mere om voldgiftssager

Et dedikeret team med mange års erfaring

Retssager skal føres af specialiserede procesadvokater. Vor ekspertise med netop at føre retssager sikrer altid vores klienter den optimale proces, både fagligt og økonomisk. For at sikre høj faglighed og kvalitet til vores klienter, har vi samlet vores specialister i en tværgående afdeling, som håndterer stort set alle kommercielle processager for vores klienter. I afdelingen har vi nogle af Danmarks mest erfarne procedører til at føre sager for alle instanser ved både domstolene, voldgiftsinstitutter og EU-Domstolen.

Vores rådgivning omfatter altid en vurdering af procesrisikoen. Vi gennemgår alle sagens centrale, juridiske problemstillinger, beviser samt sagens økonomiske og kommercielle konsekvenser for virksomheden. Hvis der ikke kan findes en anden løsning på en opstået tvist, må sagen afgøres ved domstolene eller ved voldgift. Vi har stor indsigt i den praksis, som domstolene arbejder efter, og vi kender vigtigheden af, at sagen bliver fremført med øje for sagens detaljer og med argumentationen på plads. Hertil kommer at en række af vores procesadvokater agerer som voldgiftsdommere, og dermed ved hvad der har betydning for en sags vurdering og afgørelse.

Det er ofte nødvendigt at trække på juridisk specialviden, og derfor arbejder vores jurister med speciale i proces tæt sammen med de øvrige jurister hos DAHL, hvad end sagen vedrører kontraktuelle uenigheder, entrepriseretlige sager, ansættelsesretlige tvister, it-retlige problemstillinger eller andet af kommerciel karakter.

Retssager på tværs af landegrænser

Når der opstår tvister på tværs af landegrænser, er vi klar til at hjælpe. Takket være vores internationale netværk kan vi, med kort varsel, henvise til en egnet advokat i udlandet og fastlægge den optimale strategi samt sikre en effektiv styring og kommunikation. Vi har stor erfaring med håndtering af sager i udlandet, hvor vi fungerer som bindeled mellem virksomheden og advokaten. Vores team har blandt andet indgående kendskab til procesførelse og domstolssystemerne i Tyskland, Frankrig, UK, Indien og USA.

Har du behov for hjælp til at få ført en konkret retssag, eller søger du rådgivning i forhold til konfliktløsning i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Specialer

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne