Rådgivning

Retssager & tvister

Voldgiftssager

En lang række sager i erhvervslivet løses ved voldgift. Det skyldes typisk et ønske om ikke at gøre stridighederne offentlig kendte samt et ønske om i højere grad selv at have indflydelse på processen. Ofte er voldgift en omkostningseffektiv løsning for virksomheden, der står med en kommerciel tvist.

Voldgift er et udtryk for det forhold, at parterne i en tvist aftaler at lade striden afgøre af en eller flere personer, som parterne som udgangspunkt selv har udpeget, i stedet for at gå til domstolene. Det kræver således, at begge parter er enige om at lade tvisten afgøre ved voldgift.

Hvorfor vælge voldgift?

  • Mulighed for at udpege voldgiftsdommere, som har særlig viden om det sagsområde, som tvisten omhandler
  • Voldgiftssager foregår i fortrolighed og sikrer som udgangspunkt diskretion
  • Voldgiftskendelsen er endelig og kan dermed som hovedregel ikke appelleres, som vi ellers kender det fra domstolene
  • Voldgiftssager er som oftest knap så omkostningstunge som de traditionelle retssager
  • De involverede parter oplever ofte procesformen i voldgiftssager som mindre konfliktfyldt

Når vi er involveret i voldgiftssager på vegne af vores klienter, sikrer vi altid, at vores klienter modtager en højt specialiseret og effektiv rådgivning. Vi hjælper jer i vurderingen af, om voldgift er den rette løsning. Vi vurderer sagens mulige udfald og sørger for en grundig belysning af muligheder og udfordringer.

Vi har blandt andet stor erfaring med voldgiftssager inden for følgende områder:

  • International voldgift
  • Erhvervsretlige tvister
  • Entrepriseretlige tvister

Flere af vores advokater har gennemgået Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse og har derfor betydelig erfaring med opgaven som partsudpeget repræsentant i voldgiftsretter. Vi bliver løbende valgt som voldgiftsdommere, og dette giver os mulighed for at få endnu større indsigt i praksis og metode. Alt dette til gavn for vores klienter.

Erfaring med voldgiftssager nationalt og internationalt

Vi har stort kendskab til at føre voldgiftssager både nationalt og internationalt. Vor ekspertise på området bygger på mange års erfaring med at føre sager ved voldgiftsnævn og voldgiftsinstitutter.

Har du behov for hjælp til at få løst en voldgiftssag eller en vurdering af, om voldgift er den bedste måde at løse en konkret tvist på, er du meget velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne