Rådgivning

Skat & Private Client

DAC6 – Indberetningspligt

DAC6 er kaldenavnet på et EU-direktiv, som fastsætter reglerne for en indberetningspligt for grænseoverskridende ordninger. Indberetningspligten rammer rådgivere og skatteyderen selv. Hos DAHL får du kompetent rådgivning og vejledning i, om du eller din virksomhed har en indberetningspligt som følge af regelsættet omkring DAC6.


DAC6 er kaldenavnet på et EU-direktiv, som fastsætter reglerne for rådgiveres og virksomheders indberetningspligt overfor skattemyndighederne omkring grænseoverskridende ordninger. EU-reglerne omkring DAC6 er implementeret i dansk ret, dels i Skatteindberetningslovens § 46a og 46b og dels i BEK nr. 1634 af 27/12/2019.

De danske skattemyndigheder kan på denne måde udveksle oplysninger og underrette de øvrige EU-landes skattemyndigheder om sådanne ordninger – ligesom de øvrige EU-medlemslandes skattemyndigheder kan underrette de danske skattemyndigheder herom.

Formålet med reglerne er at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning.

Indberetningsreglerne omfatter ikke kun grænseoverskridende ordninger med aggressiv skatteplanlægning

Omfattet af indberetningspligten er ikke kun grænseoverskridende ordninger, hvor formålet er aggressiv skatteplanlægning. Omfattet af indberetningspligten er også almindelige grænseoverskridende ordninger, der opfylder mindst ét af 15 kendetegn, hvor der ikke er nogle skatteretlige hensyn bag.

Hvornår skal en grænseoverskridende ordning indberettes?

En grænseoverskridende ordning skal indberettes til de danske skattemyndigheder, hvis mindst ét af 15 objektive kendetegn er til stede i den pågældende aftale, transaktion mv. Hvis kendetegnet er opfyldt, da er der en indberetningspligt på 30 dage fra f.eks. rådgivningstidspunktet. Bøden for manglende overholdelse af indberetningsreglerne starter fra 50.000 kr. pr. forseelse for mellemmænd og 25.000 kr. for skatteydere.

Vil du vide mere?

Vi har hos DAHL nedsat et specialteam til rådgivning omkring DAC6 der yder bistand om:

  • Undervisning om DAC6
  • Vurdering af om en opgave eller ydelse skal indberettes, herunder med fokus på de 15 kendetegn
  • Vurdering af hvornår ordningen skal indberettes
  • Foretagelse af indberetningen
  • Advokatbistand ved sager, hvor reglerne overtrædes.

Hvis du har spørgsmål vedrørende DAC6, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Få professionel rådgivning
27 78 34 21

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne