Rådgivning

Fast ejendom, byggeri, plan & miljø

Deklarationsproceduren

Har du modtaget oplysninger om deklarationsproceduren? Er du i tvivl, om oplysningerne er korrekte, eller kan du ikke overskue det tilsendte materiale? Få professionel hjælp til at gennemgå deklarationsproceduren og anbefalinger til, hvilke ændringer der bør foretages.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt de oplysninger du har modtaget i forbindelse med deklarationsproceduren, er korrekte, kan vi hjælpe dig med at analysere, om deklarationsmaterialet skal korrigeres. Vores analyse vil hjælpe med at afklare, om det fremsendte materiale skal ændres for at sikre, at de faktiske forhold er gengivet korrekt.

Vi sørger for en grundig gennemgang af det materiale, du har modtaget fra Vurderingsstyrelsen vedrørende deklarationsproceduren, samtidig analyserer vi og sammenholder oplysningerne med de øvrige informationer, som du måtte have (vi vil bede dig besvare et spørgeskema om de faktiske oplysninger for ejendommen). Herefter beskriver vi følgende:

  • Er der forskelle i materialet, og hvori består disse?
  • Anbefalinger til, hvilke oplysninger i deklarationsmateriale der skal korrigeres

Med vores analyse får du som ejendomsejer en grundig gennemgang af den fremsendte deklarationsprocedure, som sikrer, at Vurderingsstyrelsen har de korrekte faktiske oplysninger, som danner grundlag for ejendomsvurderingen. I den sidste ende har det den positive betydning, at du ikke opkræves en ejendomsskat eller ejendomsskat, der overstiger, hvad du med de rette oplysninger hos Vurderingsstyrelsen, alene skulle have betalt.

Hvad koster det?

En analyse af ejendomsvurderingerne koster 7.500 kr. eksklusive moms. Dette beløb dækker vores udarbejdelse og overlevering af selve analysen til dig. Honoraret dækker dog ikke eventuelle opfølgende spørgsmål til analysen fra dig eller videre rådgivning i forbindelse med iværksættelse af en eventuel klagesag.

Prisen omfatter kun analyse af deklarationsproceduren én ejendom. Såfremt du har modtaget besked om deklarationsproceduren for flere ejendomme, skal du bestille en særskilt analyse for hver af disse, som koster 7.500 kr. eksklusive moms i honorar pr. ejendom.

BESTIL ANALYSE

Hvordan foregår det?

Når du har bestilt en analyse af deklarationsproceduren, vil du modtage en e-mail fra os. I denne e-mail finder du et link til et spørgeskema, som du bedes udfylde. Derudover vil det af e-mailen fremgå, hvordan du betaler honoraret.

Når du har sendt din besvarelse af spørgeskemaet (forventet varighed 20 min.), vil du modtage en ny e-mail fra os. Heraf vil det fremgå, hvilket yderligere materiale vi har brug for, før vi kan udarbejde analysen til dig. Denne e-mail vil indeholde et link til, hvor materialet kan uploades.

Når vi har modtaget de relevante oplysninger og materiale samt din betaling af honoraret, kan vi begynde arbejdet med at udarbejde analysen. Du kan forvente at modtage analysen inden for 7 hverdage efter det tidspunkt, hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger og betalingen fra dig. 

BESTIL ANALYSE

Vær opmærksom på klagefristen

Du skal være opmærksom på, at der gælder en frist på 28 dage fra tidspunktet fra modtagelsen af deklarationsproceduren fra Vurderingsstyrelsen. Det er derfor vigtigt, at DAHL har modtaget alle relevante oplysninger, alt relevant materiale og forudbetalingen af honoraret senest 14 dage før klagefristens udløb, idet DAHL ellers forbeholder sig at afvise opgaven.

Vilkår og bestilling

Følgende vilkår gælder for din bestilling og DAHLs levering af analysen af ejendomsvurderinger:

Såfremt du ønsker vores hjælp til at gennemgå og analysere materialerne i deklarationsproceduren, kan du bestille den her. Når du bestiller analysen, accepterer du samtidigt ovennævnte vilkårene for DAHLs analyse af ejendomsvurderinger, DAHLs almindelige forretningsbetingelser samt DAHLs privatlivspolitik.

BESTIL ANALYSE

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne