Rådgivning

Skatter, afgifter & Private Client

Tilbagebetalingsordningen

I forbindelse med at du som boligejer får besked om de nye ejendomsvurderinger, tager Skatteforvaltningen stilling til, hvorvidt du skal have tilbagebetalt et for meget betalt beløb i ejendomsværdiskat eller ejendomsskat.

Som en del af det nye ejendomsvurderingssystem har Skatteforvaltningen udformet et automatisk system, som vurderer, om du som boligejer har betalt for meget ejendomsskat eller ejendomsværdiskat i perioden fra 2011/2012 frem til de nye vurderinger, som pt. forventes udsendt sommeren 2021. I de tilfælde, hvor Skatteforvaltningens systemer vurderer, at en boligejer har betalt for meget ejendomsskat eller ejendomsværdiskat, vil boligejeren modtage et tilbud om tilbagebetaling. Skatteforvaltningen forventer, at der vil blive tilbagebetalt ca. 13 milliarder kr. i alt til boligejere.

De boligejere, som modtager et tilbud fra Skatteforvaltningen om tilbagebetaling, har mulighed for enten at acceptere tilbuddet, klage over de fremførte vurderinger eller klage over de nye vurderinger. Det kan imidlertid som boligejer blive svært at få overblik over, hvad der giver mest mening.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal acceptere de nye ejendomsvurderinger eller Skatteforvaltningens tilbud om tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsværdiskat eller ejendomsskat, kan vi hjælpe dig med at analysere, om de nye ejendomsvurderinger eller tilbuddet om tilbagebetaling bør accepteres, eller om den nye vurdering og/eller de fremførte vurderinger bør påklages.

Vores analyse vil hjælpe med at afklare, om de nye eller fremførte ejendomsvurderinger kan ændres tilstrækkeligt meget til, at det økonomisk set kan betale sig at klage over vurderingerne.

Vi ser på tre forhold for at afgøre, om der samlet set er udsigt til en gevinst ved at klage over vurderingerne:

  • Hvad er omkostningerne ved at påklage den nye vurdering og/eller de fremførte vurderinger?
  • Hvor meget skal den nye vurdering eller de fremførte vurderinger ændres, for at der er udsigt til en samlet gevinst, der er større end det tilbudte tilbagebetalingsbeløb?
  • Er det sandsynligt, at du vil få medhold i en klage over den nye vurdering og/eller de fremførte vurderinger?

Med vores analyse får du som boligejer ud fra en økonomisk og juridisk synsvinkel afklaret, om du bør iværksætte en klagesag over de fremførte eller nye ejendomsvurderinger. Hvis det er vores anbefaling, at ejendomsvurderingerne bør påklages, vil vi i vores analyse angive, hvilke forhold denne anbefaling er baseret på.

Vil du vide mere om tilbagebetalingsordningen?

Hos DAHL har vi etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over reglerne om de kommende ejendomsvurderinger, og vi råder over de nødvendige analyseværktøjer og erfaringer for at kunne rådgive dig om ejendomsvurderingerne. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne