Rådgivning

M&A, Corporate & Commercial

Erhvervsdrivende fonde

Som erhvervsdrivende fond er der en række regler, man skal leve op til. Vores specialister rådgiver om alt fra etablering til drift og opløsning.

Erhvervsdrivende fonde er underlagt erhvervsfondsloven med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed. Som erhvervsdrivende fond er der en række regler, man skal leve op til. Det er afgørende, at der i etablerings- og driftsfasen altid tages højde for de juridiske spilleregler, så manglende overholdelse af fondslovgivningen ikke spænder ben for fondens drift og formål eller giver anledning til sager om bestyrelsesansvar.

Vores fondsretlige specialister bistår med fondsstiftelse og står også klar med rådgivning relateret til drift, god fondsledelse, ændringer og opløsning. Det gælder både de rene fondsretlige dispositioner og – i samarbejde med DAHLs øvrige specialister – de fondsretlige dispositioner, der hænger sammen med andre fagområder, herunder erhvervs- og selskabsret, skatteret og generationsskifte samt håndtering af regler om persondata.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Etablering af fonde, herunder rådgivning om og udformning af vedtægten (fundats)
 • Generationsskifte til fonde
 • Lovlig og hensigtsmæssig sammensætning af fondens bestyrelse – og af ledelsen i fondens eventuelle datterselskaber
 • Afklaring af fondsbestyrelsens pligter og ansvar, herunder uddelingspligt, rimelig og saglig begrundet fordeling mellem uddelingsformålene og delegationsforbud
 • Rammer for udbetaling af bestyrelsesvederlag, konsolidering og uddelinger
 • Udarbejdelse af bestyrelsesmateriale, herunder årshjul, bestyrelsesevaluering, donationstilsagn og protokollater
 • Governance (god fondsledelse)
 • Aftaleindgåelse med og evaluering af evt. direktør eller administrator
 • Compliance i forhold til overholdelse af lovkrav, herunder om registrering af reelle ejere, forretningsorden for fondsbestyrelsen, redegørelse for uddelingspolitik, redegørelse for god fondsledelse, redegørelse for bestyrelsessammensætning og -uafhængighed, legatarfortegnelse, persondatapolitik og databehandleraftale
 • Håndtering af regler om persondata i forbindelse med behandling af fondsansøgninger og -uddelinger (GDPR)
 • Forhandlinger og drøftelser med fondsmyndigheden
 • Vedtægtsændringer
 • Lovlig gennemførelse af ekstraordinære dispositioner
 • Overgang fra/til erhvervsdrivende fond
 • Engageret ejerskab og strategiske omstruktureringer i fondsejede virksomheder
 • Opløsning og sammenlægning af fonde
 • Rekonstruktion og turnaround ledelse
 • Afklaring af den skattemæssig behandling af fonde og uddelingsmodtagere

Specialisterne i vores fondsteam er medlem af en række bestyrelser i erhvervsdrivende fonde og har desuden inhouse erfaring som fondsadministrator.

Vil du vide mere?

Har du konkrete spørgsmål eller ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan bistå i forbindelse med fondsretlige dispositioner, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Husk at du også kan søge viden i vores artikler om fondsretlige emner:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne