Rådgivning

Corporate Commercial / M&A

Fonde

Professionel rådgivning i forbindelse med etablering og drift af fonde, både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, er afgørende for, at I kan holde fokus på fondens formål. Vores specialister har indgående kendskab til de juridiske regler og ikke mindst praktisk erfaring med fondsretlige dispositioner.

Som erhvervsdrivende fond og ikke-erhvervsdrivende fond er der en række regler, man skal leve op til. Det er afgørende, at der i etablerings- og driftsfasen altid tages højde for de juridiske spilleregler, så faldgruberne ikke spænder ben for fondens oprindelige formål eller giver anledning til bestyrelsesansvar.

Med et indgående kendskab til de juridiske regler, praktisk erfaring og løsningsorienteret tilgang er vores specialister i stand til at yde betroet rådgivning og fungere som tæt sparringspartner for fondens ledelse og administrator omkring de udfordringer, de løbende støder på i deres virke.

Hos DAHL rådgiver vores fondsretlige specialister både om de rene fondsretlige dispositioner og – i samarbejde med DAHLs øvrige specialister – om fondsretlige dispositioner, der hænger tæt sammen med andre fagområder, herunder erhvervs- og selskabsret, skatteret og generationsskifte samt håndtering af regler om persondata i forbindelse med behandling af fondsansøgninger og -uddelinger (GDPR).

 • Vi hjælper blandt andet med: Etablering af fonde, herunder rådgivning om og udformning af vedtægter (fundats)
 • Lovlig og hensigtsmæssig sammensætning af fondens bestyrelse
 • Afklaring af fondsbestyrelsens pligter og ansvar, herunder uddelingspligt, rimelig og saglig begrundet fordeling mellem uddelingsformålene og delegationsforbud
 • Governance (god fondsledelse)
 • Aftaleindgåelse med og evaluering af evt. direktør eller administrator
 • Compliance i forhold til overholdelse af lovkrav, herunder om registrering af reelle ejere, forretningsorden for fondsbestyrelsen, redegørelse for uddelingspolitik, redegørelse for god fondsledelse, redegørelse for bestyrelsessammensætning og -uafhængighed, legatarfortegnelse, persondatapolitik og databehandleraftale
 • Forhandlinger og drøftelser med fondsmyndigheder
 • Anbringelse af fondens formue
 • Rammer for udbetaling af bestyrelsesvederlag, konsolidering og uddelinger
 • Vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner
 • Overgang fra/til erhvervsdrivende fond
 • Aktivt ejerskab og strategiske omstruktureringer i fondsejede virksomheder
 • Opløsning og sammenlægning af fonde
 • Rekonstruktion og turnaround ledelse
 • Generationsskifte til fonde
 • Afklaring af den skattemæssig behandling af fonde og uddelingsmodtagere

Specialisterne i vores fondsteam er medlem af en række bestyrelser i både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde og har desuden in-house erfaring som fondsadministrator.

Vil du vide mere?

Har du konkrete spørgsmål eller ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan bistå i forbindelse med fondsretlige dispositioner, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne