Rådgivning

M&A, Corporate & Commercial

Bestyrelsesforhold

En bestyrelse har en række forpligtelser i forhold til at sikre, at selskabet fremadrettet kan fortsætte driften på et bæredygtigt grundlag. Det kræver indsigt i roller og ansvar samt et stort engagement at skabe værdi og håndtere kritiske situationer. Hos DAHL har vi stor praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde og rådgiver løbende om bestyrelsesforhold.

En bestyrelse har det overordnede ansvar for den strategiske ledelse af selskabet og for at sikre, at organisationen og særligt direktionen er sammensat på bedst mulig vis. Bestyrelsens opgave er at skabe værdi. Det kræver de rigtige kompetencer, og at bestyrelsen forstår at samarbejde internt og med ledelsen.

Bestyrelsen spiller ofte en afgørende rolle i den kriseramte virksomhed, hvor medlemmerne af bestyrelsen skal være indstillede på at kunne træde til med kort varsel for at løse kritiske situationer. Med baggrund i mange års erfaring med bestyrelsesarbejdet rådgiver vi løbende bestyrelser om de afgørende beslutninger og det bestyrelsesansvar, der følger med opgaven.

Vi bistår ligeledes i sager om bestyrelsesansvar og med rådgivning i relation til bestyrelsesansvarsforsikringer.

Giv din bestyrelse et digitalt løft med DAHL BoardRoom

Vi tror på, at et simpelt digitalt løft kan skabe stor værdi for mange bestyrelser. Derfor har vi udviklet DAHL BoardRoom – et digitalt bestyrelsesrum, som effektiviserer og letter bestyrelsesarbejdet samt forbedrer samarbejdet i bestyrelsen ved at give et struktureret overblik over dokumenter, møder, aftaler og opgaver. Med DAHL BoardRoom realiserer I blandt andet disse gevinster:

  • Forenkling af jeres udarbejdelse og deling af bestyrelsesdokumenter
  • Sikker distribution af bestyrelsesdokumenter
  • Effektivisering af mødeplanlægning, -forberedelse samt opfølgning

Læs mere om DAHL BoardRoom og få indblik i, hvordan platformen kan effektivisere jeres bestyrelsesarbejde.

DAHL BoardExcellence®

DAHL BoardExcellence® er et fagudvalg i DAHL, som løbende har fokus på at forbedre arbejdet med rollen som bestyrelsesmedlem. Det sker i samarbejde med vores mange bestyrelsesrelationer, der løbende skal have glæde af den viden, som vi besidder i kraft af vore mange bestyrelsesrepræsentationer.

Vi formidler løbende viden herom via artikelserien "DILEMMA" på LinkedIn (Læs DILEMMA-artiklerne). Desuden udbyder DAHL BoardExcellence® en gang årligt et kursus om bestyrelsens opgaver og ansvar.

DAHLs bestyrelsesarbejde i virksomheder

DAHL deltager aktivt i bestyrelsesarbejde i virksomheder - altid med fokus på at deltage aktivt i virksomhedens udvikling og værdiskabelse. Partnere og advokater fra DAHL, som deltager i bestyrelsesarbejde, har ikke blot juridiske kompetencer - de har også både kommerciel og strategisk forståelse. Desuden kender de lovgrundlaget, og adskillige advokater underviser selv i bestyrelsesarbejde.

Når en partner eller advokat fra DAHL har rollen som bestyrelsesformand, lægger vedkommende vægt på:

  • Godt samarbejde med selskabets direktion og ejer om udvikling af virksomheden
  • Medvirken i præcise værdiskabende strategiforløb
  • Udarbejdelse af årshjul for virksomhedens bestyrelse
  • Etablering af et kontrolmiljø, som er tilpasset den enkelte virksomheds behov
  • Et godt samspil med virksomhedens øvrige interessenter.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan skabe værdi i forhold til bestyrelsesarbejdet, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne