Rådgivning

Fast ejendom, byggeri, plan & miljø

Ejendomsvurderinger

Systemet for ejendomsvurderinger er under gennemgribende forandring med den nye ejendomsvurderingslov. Vores specialister tilbyder kompetent rådgivning om betydningen af den nye lov.

SKATs vurdering af fast ejendom har en lang tradition bag sig i dansk ret, og i 2018 blev den hidtil gældende vurderingslov erstattet af en ejendomsvurderingslov. Med lovforslag L 211 og L 212 fra 2016/17, hhv. lov nr. 654 af 8. juni 2017 og lov nr. 688 af 8. juni 2017, er der sket en komplet revision af lovområdet. Systemet for ejendomsvurderinger er dermed gennemgribende forandret.

I løbet af 2019 blev de første prøvevurderinger gennemført, og processen med vurderinger sættes nu endeligt i gang fra 1. januar 2020. Parcelhuse m.v. vurderes pr. 1. januar 2020, og dernæst følger de nye vurderinger af landbrug, skovbrug og øvrige ejendomme (erhvervsejendomme, udlejningsdomme m.v.) pr. 1. januar 2021. Med den nye ejendomsvurderingslov ændres vurderingsprocessen, de data, der indgår i vurderingen, den metode, vurderingen anvender, og de muligheder, der er for at klage. Beskatningsreglerne i form af grundskyld (ejendomsskat) og ejendomsværdiskat på baggrund af de nye vurderinger sker fra og med 2024.

Hos DAHL har vi etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over den kommende regulering. Vi har opbygget en solid platform, hvor den enkelte ejendomsejer er i centrum og kan serviceres med kompetent og værdiskabende bistand fra vurderingens opstart.

Den nye ejendomsvurdering er omfattende, kompleks og uprøvet. Derfor er der heller ikke nogen tvivl om, at mange vil opleve et væsentligt behov for rådgivning om de nye rammer for ejendomsvurderinger. Vi kan bl.a. hjælpe med at

 • rådgive om vurderingsprocessen og involveringen heri,
 • rådgive om deklarationsproceduren,
 • rådgive om selve vurderingens indhold,
 • oplyse om overgangsregler for nuværende ejendomsejere sammenholdt med den fremtidige vurderingsramme,
 • oplyse om, hvordan man optimerer sine forhold som ejendomsejer,
 • undersøge, om man skal klage over en vurdering eller de fremførte vurderinger,
 • vurdere, om man skal acceptere et tilbud om tilbagebetaling af for meget betalte ejendomsskatter,
 • oplyse om, hvordan de skattemæssige rammer er indtil 2024 - og hvordan de bliver fra 2024,
 • rådgive om skattemæssige konsekvenser ved at projektudvikle et areal.

De angivne forhold er alene eksempler på områder, der utvivlsomt vil rejse en række spørgsmål og kræve kompetent rådgivning. Hos DAHL har vi et stærkt team med indsigt i ejendomsvurderingsloven, fast ejendom og de skatteretlige rammer, og vi kan bistå med rådgivning om ethvert område, der knytter sig til ejendomsvurderingsloven.

Specialer

Download gratis e-bog om den nye ejendomsvurderingslov

I bogen EJENDOMSVURDERINGSLOVEN, som er forfattet af seks af vores specialister, kan du læse en udførlig gennemgang af den nye ejendomsvurderingslov. Du får indblik i lovens nye aspekter og overblik over de forandringer, der følger med den nye lov. Forfatterne afdækker uklarheder og giver svar på centrale spørgsmål om ejendomsvurderingsloven.

Du kan frit downloade og læse bogen, som nu findes i 3. udgave, via iPaper - klik her.

Kurser om ejendomsvurderingsloven

Vores specialistteam har oparbejdet stor viden om den nye ejendomsvurderingslov, og den vil vi gerne dele ud af. Vi tilbyder at afholde kurser om emnet, hvor vi stiller skarpt på nogle af de mange komplekse spørgsmål, ejendomsvurderingsloven uundgåeligt vil rejse, f.eks.:

 • Hvordan virker den nye ejendomsvurderingslov?
 • Hvilken betydning har ejendomsvurderingsloven for parcelhusejere, sommerhusejere og ejerlejlighedsejere?
 • Hvilken betydning har ejendomsvurderingsloven for ejere af erhvervsejendomme?
 • Hvilken skattemæssig betydning har ejendomsvurderingsloven?

Kurserne kan gennemføres som fysiske kurser af varieret længde og omfang – fra en time til en hel dag. Kurserne kan afvikles i hele Danmark og kan også i en vis udstrækning afvikles som webinarer, der kan tilgås digitalt, når den enkelte deltager ønsker det. Er du interesseret i et kursus om ejendomsvurderingsloven, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til den nye ejendomsvurderingslov eller ønsker du at deltage i et kursus for at blive klædt på til at håndtere de kommende forandringer, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne