Rådgivning

Corporate Commercial / M&A

Kontraktstyring

En struktureret og professionaliseret tilgang til kontrakter kan skabe besparelser for din virksomhed. Tag føring på dine kontrakter og benyt dem som et redskab til at skabe værdi for virksomheden og i samarbejdet med dine kunder og leverandører.

Kontrakter styrer og skaber i princippet rammen for alle relationer i en virksomhed. Det drejer sig blandt andet om relationen til de ansatte, udlejer/lejer, leverandører, kunder, leasingtager/leasinggiver, m.fl. Kontrakter udgør således et af de væsentligste aktiver i virksomheden.

Kontraktstyring er en disciplin, der i stigende grad vinder indpas hos mange virksomheder. Undersøgelser viser, at en mere systematisk og standardiseret tilgang til kontrakter kan skabe besparelser for en virksomhed.

God kontraktstyring er afgørende

God kontraktstyring handler om at sikre ydelsernes overensstemmelse med kontrakten men også at udvikle, forbedre og sikre samarbejdet med kunder og leverandører.

God og effektiv kontraktstyring kan blandt andet gøre dig i stand til at identificere risici, føre kontrol med udførelse af opgaver, foretage styring af kontraktpart, foretage performancemålinger af virksomheden og/eller kontraktparten, foretage opfølgningsmøder, evaluering og fornyelse af kontrakterne i rette tid, herunder foretage ændringer af kontrakten på ordentlig vis, udvikle og genbruge eksisterende kontrakter, reducere tidsforbrug og øge kvaliteten for kontrakthåndteringen.

Vi tilbyder at hjælpe jer med at opstille interne retningslinjer for kontraktstyring, så I har styr på ansvarsfordeling og opfølgningsprincipper og fremadrettet kan stille krav til jeres kontrakter. Ved brug af vores digitale platform, DAHL ContractRoom får I et driftssikkert redskab, som kan hjælpe jer med at systematisere arbejdet med kontrakterne.

Din digitale hjælp til kontraktstyring

DAHL ContractRoom er et digitaliseret, moderne, nemt og effektivt kontraktstyringssystem, hvormed du er sikret et overblik over dine kontrakter. Systemet hjælper dig med at forbedre din kontraktstyring, så du sikrer systematisk opfølgning og evaluering af dine kontrakter.

Med ContractRoom er det muligt, at:

  • Skabe ét samlet overblik over dine kontrakter
  • Modtage påmindelser om løbende opfølgning og vigtige forhold i kontrakterne (f.eks. genforhandling, udløb, prisreguleringer, betalinger, statusmøder m.m.)
  • Tilpasse hvem der skal have adgang til de enkelte filer
  • Gemme alle relevante informationer om kontrakterne ét sted
  • Søge på tværs af de angivne informationer
  • Eksportere oversigten over kontrakterne til Excel
  • Tilgå dine kontrakter via flere devices – PC, laptops, tablets og smartphones

DAHL ContractRoom er således et godt digitalt redskab til at få skabt grundlaget for en ordentlig struktur og løbende optimering af dine kontrakter.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at få en demonstration af DAHL ContractRoom og høre mere om, hvad systemet kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne