Services

Services

Vi tilbyder vores klienter en række forskellige produkter og services. Kontakt os for at høre mere.

Juridisk viden til din virksomhed

Opdateret viden om nye love, regler mv. er ikke kun for advokater. Det er også en vigtig del af hverdagen i mange virksomheder. Derfor har vi skabt DAHL Academy - et landsdækkende, juridisk kompetencecenter, som udbyder kurser og foredrag.

Vores undervisere er blandt landets førende eksperter inden for deres juridiske fagområder. De er højt anerkendte for deres faglighed, og de er efterspurgte som undervisere på grund af deres evner til at formidle juridisk viden, så den kan bruges konkret ude i virksomhederne.

DAHL Academy tilbyder kurser - også skræddersyede kurser, der afholdes hos den enkelte virksomhed. Vores undervisere kan også bookes til foredrag.

Lejlighedsvist inviterer DAHL Academy desuden til morgen- eller fyraftensbriefinger, som giver en kort opdatering om et aktuelt emne.

Se hele det aktuelle kursusprogram her  

Eksempler på kurser:
Udbudslovens først år - forår 2017  
DAHL IT Public

  

DAHLbox

Med DAHLbox tilbyder vi et digitalt værktøj med stor fleksibilitet og en række praktiske funktioner. DAHLbox har effektive værktøjer, som kan anvendes til håndtering af datarum, dokumentudveksling i forbindelse med blandt andet due diligence, større transaktioner, virtuelt bestyrelsesrum, kontraktstyring og meget mere.

Med DAHLbox skaber vi tryghed og fleksibilitet. Al data, der uploades til DAHLbox, ligger på servere, som DAHL har den fulde kontrol over, og hvor datasikkerhedsniveauet er på absolut højeste niveau. På vores servere bliver der desuden taget backup på alle uploadede data mindst én gang i døgnet.

Systemet kan tilgås fra egen computer eller andre devices på alle tidspunkter af døgnet, og systemet kan opsættes efter brugerens ønsker og behov med eksempelvis mappestruktur og indstillinger for adgang til data helt ned på filniveau. Dette sikrer, at DAHLbox kan opsættes, så det matcher netop brugerens ønsker og behov.

Fordele ved DAHLbox

 • Højt sikkerhedsniveau, herunder logning af handlinger i systemet

 • Stor fleksibilitet

 • Adgang til DAHLbox gennem flere devices

 • Standardopsætningen kan tilpasses brugerens behov

 • Mulighed for tilpasning af adgang til de enkelte filer

 • Søgning på tværs af de angivne informationer

 • Dataopbevaring af selskabsoplysninger

DAHLbox er således meget mere end en harddisk i skyen. Der er ikke én standardiseret tilgang, og der er intet krav om at anvende DAHL som rådgiver i øvrigt. Vi tilbyder med DAHLbox en løsning, som designes og skræddersyes til de aktuelle behov og krav.

På den måde er DAHLbox med til at understøtte og skabe værdi for enhver forretning.

DAHLbox klientsite

DAHLbox indeholder et klientsite, som kan hjælpe med at erstatte den gamle, fysiske forhandlingsprotokol/selskabsmappe, da DAHLbox kan opbevare dataene for virksomheden. Dokumentmappen bygges op på samme måde som stifinder og oprettes med mapper til selskabsdokumenter, generalforsamlingsreferater og regnskabsmateriale, herunder budgetter, årsrapporter og andet. Derudover kan der også oprettes mapper til diverse andre dokumenter, så som ansættelsesaftaler, lejeaftaler og meget andet. Ovenstående er blot eksempler. Sitet kan tilpasses den enkelte klients behov, og typisk vil klienten selv og evt. dennes revisor oprette de relevante undermapper.

DAHLbox bestyrelsessite

DAHLbox tilbyder også et virtuelt bestyrelsessite, som kan danne rammen for bestyrelsesarbejde i virksomheden.

Bestyrelsessitet kan hjælpe med at,

 • fordele og tildele opgaver

 • planlægge kommende møder

 • dele materiale

 • dele relevante oplysninger fra aviser eller sociale om virksomheden og/eller virksomhedens konkurrenter

 • give et samlet overblik over dokumenter til brug for bestyrelsens arbejde, herunder referater, regnskaber m.v.

DAHLbox er en sikker løsning, som gør det let at fremsøge dokumenter fra bestemte møder eller andet materiale. Derudover er det muligt i DAHLbox bestyrelsessite at tilpasse, hvem der skal have adgang til de enkelte filer.

DAHLbox bestyrelsessite kan desuden anvendes til opbevaring af alle dokumenter forud for det næste bestyrelsesmøde, og dermed undgås store ringbind fyldt med referater m.v.

DAHLbox kontrakstyring

DAHLbox indeholder også et moderne, proaktivt, nemt og effektivt kontraktstyringsværktøj, der sikrer et overblik over kontrakterne, og som kan anvendes som redskab til at forbedre virksomhedens kontraktstyring, således at der sikres systematisk opfølgning og evaluering af virksomhedens kontrakter.

Med DAHLbox’ kontraktstyringsværktøj er det muligt at opnå en god og effektiv kontraktstyring i virksomheden.

Værdierne ved dette værktøj er,

 • at det kan skabe ét samlet overblik over virksomhedens kontrakter

 • at der kan aktiveres påmindelser om vigtige forhold og frister i kontrakterne (f.eks. genforhandling, udløb, prisreguleringer, betalinger, statusmøder m.m.)

 • at der kan aktiveres påmindelser om løbende opfølgning på kontrakter

 • at alle relevante informationer om kontrakterne gemmes ét sted (Logning)

 • at det er muligt at søge på tværs af angivne informationer

 • at oversigten over kontrakterne kan eksporteres til Excel

 • at du kan tilgå dine kontrakter via vores DAHLbox app

Derudover kan det også bidrage til,

 • at genbruge tidligere kontrakter

 • at udvikle nye kontrakter

 • at forny eller opsige kontrakter i tide

 • at reducere tidsforbruget og skabe en øget kvalitet

DAHLbox er således et godt redskab til at få skabt grundlaget for en veludviklet struktur og løbende optimering af virksomhedens kontrakter.

Vi tager gerne en dialog om, hvordan rammerne for god og værdiskabende kontraktstyring opnås.

DAHLbox datarum

DAHLbox datarum er den optimale løsning for håndtering af dokumentudveksling i forbindelse med due diligence og større transaktioner. Med DAHLbox datarum er der mulighed for at uploade filer, hvor al data uploaded til DAHLbox ligger på servere, som DAHL har den fulde kontrol over, og hvor datasikkerheden er helt i top.

I datarummet kan køber få adgang til de uploadede filer. Derudover er det muligt for alle parter at kunne interagere nemt og hurtigt via Q&A sessions (questions and answers) på dokumenterne. Med DAHLbox datarum er der i øvrigt mulighed for på medarbejderniveau at indstille adgangsrettigheder til forskellige dokumenter, så det kan sikres, at de enkelte brugere kun har adgang til relevante dokumenter.

Fordele ved brugen af DAHLbox datarum

 • Let interaktion mellem alle parter

 • Backup på alt data

 • Mulighed for simpel og overskuelig Q&A session på alle dokumenter

 • Stor kapacitet til opbevaring og organisering af dokumenter

 • Tilpasning af standardopsætningen efter behov

 • Tilpasning af brugernes adgang til de enkelte filer

 • Adgang til al data fra forskellige devices

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at få en demonstration af DAHLbox og høre mere om, hvad DAHLbox kan gøre for dig og din virksomhed, så kontakt os via kontaktformularen nedenfor.

Hør mere om DAHLbox
+45 88 91 91 91

Whistleblower-ordning

DAHL Advokatfirma tilbyder at etablere og drifte en whistleblower-ordning for jer. Ordningen opfylder kravene i persondataloven og er i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer og praksis.

DAHL Advokatfirma er specialist inden for person­dataret. Vores team arbejder hver dag med virksomheders overholdelse af de persondataretlige regler, og vi har ekspertviden om implementering af ledelsessystemer, som kan anvendes til at påvise, at persondatalovgivningen overholdes.

Læs mere om DAHLs whistleblower-ordning her…

Hør mere om DAHLs whistleblower-ordning
+45 88 91 92 45

DAHL Procurement

Effektive udbud i en digital verden

Fra 2018 (senest pr. 1. juli) skal offentlige myndigheder og virksomheder afvikle deres udbud digitalt.
Hos DAHL Advokatfirma oplever vi, at mange allerede nu ønsker at komme i gang med denne opgave!

De to primære anledninger hertil er:

 • Et ønske om tidligt at opbygge kompetencer, som sikrer professionel håndtering af de nye lovmæssige krav om at skulle gennemføre udbud digitalt
 • En ambition om at effektivisere, reducere omkostninger og øge fokus på kerneforretningen gennem fokus på ‘Procurement Excellence’

Hos DAHL tilbyder vi at stille vores elektroniske udbudssystem ”DAHL Procurement” til rådighed, som kan hjælpe til at forenkle, professionalisere og understøtte jeres udbudsproces fra A til Z.
Systemet bygger på den markedsledende platform EU Supply, hvori der gennemføres mere end 150.000 udbud årligt for de mere end 2000 aktive kunder.

Fordele ved DAHL Procurement

DAHL Procurement understøtter jer til at opnå følgende fordele:

Forenklet governance i forhold til at styre strategiske indkøb

 • Strategisk styring af hele udbudsprocessen via ensartet og dokumenteret struktur

 • Løbende rapportering og overbliksbilleder, som understøtter beslutninger i processen

 • Bekvem og praktisk behandling af udbud, tilbud, evaluering og kontraktstyring

 • Arbejdsgange og centrale informationsflow er indbygget (håndtering af spørgsmål/svar, besvarelser, hændelser, rettelsesblade)

Effektivisering af indkøb

 • Flere udbud med samme ressourcer

 • Høj genanvendelighed via genbrug af skabeloner og tidligere gennemførte udbud

 • Automatisk integration til udbudsportaler (udbud.dk, TED/OJEU)

 • Mindske risikoen for klagesager grundet revisionsspor (log af alle hændelser) og indbygget varslingssystem i kontraktsforløbet

 • Brug af DAHLs paradigmer, særligt indenfor IT- og entrepriseområdet

Høj sikkerhed

 • Tydeliggør roller/rettigheder i udbudsteamet, herunder ved evt. brug af eksterne rådgivere, samt ved tværgående samarbejde mellem myndigheder

 • Sikkerhed er indbygget i løsningen

Digital platform som er brugervenlig

 • Tilbudsgiver vedligeholder deres egen profil

 • 100% online system, som samler alt et sted, og giver tilgang til alle informationer digitalt

 • Digital kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgiver i hele processen

 • Relevante skabeloner og tjeklister indbygges i løsningen

Den rigtige løsning

Vi sikrer designet af den rigtige løsning

Vi har ikke én standardiseret tilgang, og I behøver ikke bruge os som rådgiver i øvrigt. I stedet tilbyder vi en løsning, som designes og skræddersyes til jer afhængigt af jeres aktuelle behov og krav.

På den måde vil vi kunne skabe mest mulig værdi for jer.

Samarbejde

Vi indgår i et fleksibelt samarbejde om den bedste løsning for jer

Vi tilpasser løsningen til jer baseret på individuel og løsningsorienteret rådgivning. Efterfølgende vurderer vi sammen med dig, hvad den rigtige samarbejdsmodel skal være fremadrettet. Vi er i den forbindelse fleksible og kan bl.a. tilbyde:

 • Sparring ved større / særligt komplekse udbud – aftales fra sag til sag

 • Etablering af juridisk hotline – giver adgang til løbende problemløsningen inden for en ramme

 • Løbende systemsupport / træning

 • Fuld outsourcing af udbudsprocessen - eksempelvis inden for områder som IT og entreprise.

Desunden vil løsningen gøre, at I er i stand til at køre alle udbud 100 % selv efter løsningen er implementeret!

Information

Få mere information om DAHL Procurement

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte vores udbudsspecialistteam:

Thomas Grønkær, partner/advokat Mette Friis Nielsen, advokat
Mail: tgr@dahllaw.dk Mail: mfn@dahllaw.dk
Tlf: +45 61 91 51 31 Tlf: +45 78 34 16
Hør mere om DAHL Procurement
+45 61 91 51 31

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne