Søgning

Søgningen fandt 47 resultater

rådgivningsområder

Se alle

En bestyrelse har en række forpligtelser i forhold til at sikre at selskabet fremadrettet kan fortsætte driften på et bæredygtigt grundlag Det kræver indsigt i roller og ansvar samt et stort engagement at skabe værdi og håndtere kritiske situationer Hos DAHL har vi stor praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde og rådgiver løbende om bestyrelsesforholdEn bestyrelse har det overordnede ansvar for den strategiske ledelse af selskabet og for at sikre at organisationen og særligt direktionen er…

Rådgivning om optimering af familieformuer kræver indsigt i og forståelse for de ofte forekommende dilemmaer i krydsfeltet mellem virksomheden familien og formuen Hos DAHL får du adgang til kompetente rådgivere der har betydelig erfaring med at rådgive familier om familieformueoptimeringFamilieformuerådgivning er et komplekst specialområde hvor fokus er at optimere virksomhedens og formuens ejerstruktur og skabe sammenhæng til private dokumenter som ægtepagt og…

Store livsbegivenheder kan have store konsekvenser Ægteskab sygdom og død kan have direkte og indirekte konsekvenser for formuen virksomheden og ikke mindst familien DAHL rådgiver om alle formueretlige aspekterSomægtepar kan man overveje at etablere særeje Ved alvorlig sygdom bliver spørgsmål om arvefordeling og dødsfaldets konsekvenser for virksomheden og familien meget nærværende Konsekvenserne af dødsfald i familien og ejerkredsen måske i en uventet rækkefølge kan være betydelige og…

Hos DAHL ved vi at der opstår mange spørgsmål og dilemmaer i krydsfeltet mellem formuen virksomheden og familien Vi ved også at formuens og virksomhedens struktur og familieforholdene kan indeholde risikofaktorer eller et uudnyttet potentialeVi ved også at spørgsmålene dilemmaerne risikofaktorerne og mulighederne sjældent er kendt eller erkendt Man ved ikke at de er der - eller man ved de er der men har svært ved at se…

Teknologien flytter sig og mange virksomheder følger med Kunstig intelligens AI og robotter spiller en større og større rolle i hverdagen Nye idéer og muligheder skaber nye samarbejder og det kræver aftaler der holder Vores specialister har stor indsigt og juridisk viden inden for områdetDer kommer hele tiden ny teknologi og når der kommer ny teknologi kommer der også ny lovgivning og praksis Det er ikke altid ligetil at finde rundt i de juridiske krav det medfører Det påvirker desuden flere…

Andet

Nyhed

Et virkeligt dilemma MeToo på bestyrelsens agenda

modsatte køn I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på dette højaktuelle dilemmamodsatte køn I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på dette højaktuelle dilemmabestyrelseDer knytter sig imidlertid endnu et…

Nyhed

DILEMMA Regnskabsmæssige hensættelser - overvejelser og dilemmaer i bestyrelsen

I denne udgave af vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på de overvejelser og dilemmaer der opstår nårafhænger af flere faktorer I denne udgave af vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på de overvejelser og…

Nyhed

DILEMMA Bestyrelsens sikring af den fremtidige succession

bestyrelsen byde på dilemmaer I denne udgave af vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på netop detbestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde…

Nyhed

Dilemma Må du tvinge dine medarbejdere til test og vaccine

Test og vaccine er to af de vigtigste redskaber i kapløbet mod COVID-19 men hvad må du som arbejdsgiver pålægge dine medarbejdere

Nyhed

DILEMMA Sådan undgår du Fredo-effekten

ændrer dog ikke på at Fredo-effekten er et reelt dilemma i mange virksomheder og dermed også ofte noget... med at de også skal overtage ledelsenDet første dilemma opstår hvis familierelationen bliver den bærende... som…

Nyhed

DILEMMA Bestyrelsesformand og direktør på konfliktkurs

rolle når uenighed bliver til konflikt I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandensrolle når uenighed bliver til konflikt I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandenssamarbejde mellem…

Nyhed

DILEMMA Forholder ledelsen sig til cybercrime

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at...…

Nyhed

DILEMMA Er du og din virksomhed sikret mod cyberkriminalitet i sommerferien

I denne udgave af vores DILEMMA-serie kommer vi med gode råd til hvordan man som ledelse minimerer risikoen... bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger...…

Nyhed

DILEMMA Bestyrelsens ansvar i koncernselskaber

reelt er foretaget af koncernledelsen I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsens dilemmaerreelt er foretaget af koncernledelsen I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsens dilemmaerrammer dette…

Nyhed

DILEMMA Er det ikke nok at det er lovligt

store krav til bestyrelsens kriseledelse I denne DILEMMA-artikel sætter vi fokus på den pludselige shitstormdet krav til bestyrelsens kriseledelse I dette DILEMMA sætter vi fokus på hvordan en pludselig shitstormnogen tid…

Nyhed

DILEMMA Hvordan skal man protokollere bestyrelsesmøder

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at...…

Nyhed

DILEMMA Koks i kulissen

der opstår personkonflikt i bestyrelsen I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandensder opstår personkonflikt i bestyrelsen I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandenssamarbejde mellem…

Nyhed

DILEMMA Bestyrelsens rolle i den kriseramte virksomhed

Bestyrelsen har det overordnede ansvar I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandensBestyrelsen har det overordnede ansvar I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandenssamarbejde mellem…

Nyhed

DILEMMA Er risikovilligheden for lille i bestyrelseslokalerne

potentielt kan koste virksomheden mange penge I denne DILEMMA-artikel stiller vi skarpt på betydningen af godbestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger...…

Nyhed

DILEMMA Bestyrelsens rolle under en rekonstruktionsproces

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at...…

Nyhed

DILEMMA Hvor længe tør bestyrelsen udskyde investeringerne i grøn omstilling og bæredygtighed

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at...…

Nyhed

DILEMMA Selskaber risikerer tvangsopløsning ved fejlagtig dokumentopbevaring

bestyrelsesarbejde Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at...…

Nyhed

DILEMMA Ændring af regnskabsmæssigt skøn

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA IT-sikkerhed er ledelsens ansvar

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Kan ledelsen håndtere et forbud mod databehandling i skyen

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Hvornår er det nok

selskabet kørende Vi ser nærmere på bestyrelsens dilemma og handlerumselskabet kørende Vi ser nærmere på bestyrelsens dilemma og handlerum når den fremtidige drift af et selskabbestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af…

Nyhed

DILEMMA Hvordan sikrer bestyrelsen at kontrolpakkens opbevaringspligt overholdes

samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Kan en bestyrelse se stort på indholdet af en ejeraftale

bestyrelsen at komme i konflikt herom I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på de dilemmaer som bestyrelsenbestyrelsen at komme i konflikt herom I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på de dilemmaer som…

Nyhed

DILEMMA Husk at betale alle

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at...…

Nyhed

DILEMMA Hvem har virksomhedens data og hvordan får vi dem igen

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... opstå i et ellers velfungerende samarbejde Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Den skatteretlige vinkel på cybercrime

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Habilitetsproblemer i bestyrelsen

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Amagerbanksagen er afsluttet hvor står vi så nu

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA En kaution ved man hvad er

samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at... eller flere lige gode eller lige ringe muligheder Dilemma løses som oftest gennem ledelse Det juridiske regelsæt

Nyhed

Når spilleren vil væk Transfervinduer og spillerbøder

fra træning og stiller klubben i et vanskeligt dilemma I Danmark er der nemlig ikke - på samme måde som

Nyhed

DILEMMA Hvilke pligter har bestyrelsen i medfør af hvidvaskloven og DAC6

læse mere om DAC6 i vores QampA herBestyrelsens dilemma Hvordan balanceres hensynet til nødvendige procedurer... overholdes Her vil mange bestyrelser opleve at stå i et dilemma for hvordan afvejes hensynet til at have de…

Nyhed

DILEMMA Whistleblowere er det noget godt

samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Hvornår bliver whistleblowing et bestyrelsesanliggende

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Bestyrelsens opgaver og ansvar i krisetider

bestyrelsesarbejdeDenne artikel er en del af vores DILEMMA-serie som belyser nogle af de problemstillinger... samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

Overvågning af medarbejdere hvad kan arbejdsgiveren tillade sig

den ulovlige videoovervågningDet praktiske dilemmaSelvfølgelig må arbejdsgivere ikke ubegrundet krænke lønmodtagere

COVID-19

Artikler

reglerne for kollektive afskedigelser16062020 - DILEMMA Er virksomhedens kriseregulering god nok11062020

Nyhed

DILEMMA Er virksomhedens kriseregulering god nok

præsenteret for i det daglige bestyrelsesarbejde Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

DILEMMA Ny kontrolpakke vedtaget hvad bliver bestyrelsens opgave

samarbejde mellem bestyrelse og direktion Ordet dilemma stammer fra græsk og udtrykker den situation at

Nyhed

Er det nødvendigt at anke taktisk

mere tid og kræfter på sagen men har stået i det dilemma at hvis modparten nu ankede dommen på ankefristens

Nyhed

Fokus på Fonde En fondsbestyrelse kan ikke dele ud til sig selv

at vælge bestyrelseshvervet Det er selvsagt dilemmafyldt når økonomiske overvejelser i sådanne tilfælde

Nyhed

DILEMMA Warrants som incitaments- og fastholdelsesværktøj

Få indblik i nogle af de juridiske og forretningsmæssige fordele og faldgruber som er vigtige at kende til som bestyrelsesmedlem i en virksomhed der overvejer at udstede warrants

Nyhed

Bestyrelse og revision blev frifundet i ebh bank-sagen

DAHLs specialister Du kanogså følge med ivores DILEMMA-serie hvor der sættes fokus på forskellige dilemmaer

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne