Nyheder

Fra IT-advokatens hverdag: Kender du reglerne om fraskrivelse af ansvar for grove fejl?

For IT-virksomheder er det meget vigtigt at kende og forstå reglerne om ansvarsbegrænsning og -fraskrivelse, da det er nøglen til at håndtere risikoen for store erstatningskrav. Eksempelvis kan det medføre betydelige økonomiske tab for en leverandør af et IT-system, hvis dette system imod forventningen viser sig at være mangelfuldt. Bliv klogere på hvorvidt ansvar for grove fejl kan fraskrives i IT-kontrakten.

I de fleste aftaleforhandlinger vil parterne normalt forsøge at begrænse deres ansvar mest muligt. Derfor vil aftaler som oftest indeholde bestemmelser, der begrænser eller helt fraskriver parternes erstatningsansvar, såkaldte ansvarsfraskrivelsesklausuler.

Baggrunden for denne omfattende brug af ansvarsfraskrivelsesklausuler er økonomiske risici. Eksempelvis vil det kunne medføre betydelige økonomiske tab for en leverandør af et IT-system, hvis dette system imod forventningen viser sig at være mangelfuldt. Et IT-system er ofte et centralt element i driften af en virksomhed, og en fejl eller et nedbrud kan have vidtrækkende konsekvenser for f.eks. tilgangen af ordrer, planmæssig produktion, forsendelse af ordrer osv. For at undgå denne potentielle økonomiske bombe under sin virksomhed er det vigtigt at gøre sig overvejelser omkring sin erstatningsmæssige eksponering i forhold til den konkrete aftale.

Ansvarsfraskrivelsesklausuler vil dog ikke i alle tilfælde kunne opretholdes. Dansk ret er på den ene side kendetegnet ved udpræget aftalefrihed. Parterne vil altså i vid udstrækning kunne aftale, hvad de ønsker. På den anden side forsøger dansk ret også at beskytte parterne imod urimelige aftaler. Derfor vil domstolene tilsidesætte ansvarsfraskrivelser, hvis de konkret anses som værende urimelige.

Fraskrivelse for ansvar ved grov uagtsomhed

Man oplever til tider, at parter ønsker at begrænse deres ansvar for grovere fejl, såkaldt grov uagtsomhed. Om en fraskrivelse i et sådant tilfælde vil opretholdes eller ej, kommer an på en konkret vurdering, der skal foretages ud fra den række kriterier. Som nævnt ovenfor er det særligt for IT-virksomheder meget vigtigt at kende og forstå reglerne herom, da man herved kan sikre sig bedst muligt imod store erstatningskrav. Dette er på den anden side også vigtigt for den anden aftalepart, så denne ikke selv kommer til at stå med den økonomiske byrde.

Overordnet er det klare udgangspunkt ved anvendelse af ansvarsfraskrivelsesklausuler, at de vil blive anset som gyldige. Altså vil parterne normalvis kunne aftale, hvad de vil. For fejl begået ved grov uagtsomhed vil udgangspunktet imidlertid være det modsatte. Altså vil fraskrivelsen i et sådant tilfælde som udgangspunkt ikke kunne opretholdes, da sådanne aftaler anses som værende urimelige.

Under særlige omstændigheder vil en sådan ansvarsfraskrivelsesklausul dog måske alligevel godt kunne opretholdes. Om dette er tilfældet, afhænger af en konkret vurdering af omstændighederne i den givne situation. Nedenfor er gennemgået en række kriterier, som typisk indgår i vurderingen. Overordnet stilles der dog strenge krav til gyldigheden af en sådan ansvarsfraskrivelsesklausul.

Elementer i vurderingen af en ansvarsfraskrivelsesklausuls gyldighed

Klarheden af ansvarsfraskrivelsesklausulen

  • Hvis det eksplicit er nævnt i den pågældende klausul, at den også omfatter fejl begået ved grov uagtsomhed, vil dette tale for, at klausulen skal opretholdes.

Forhandlingsprocessen

  • Det vil indgå i vurderingen, om ansvarsfraskrivelsesklausulen er individuelt forhandlet mellem ligeværdige parter, og om der er tale om en bevidst fordeling af risikoen, som der er taget højde for i parternes samlede aftalegrundlag. Hvis klausulen for eksempel reflekteres i den pågældende købesum, taler dette for opretholdelse af klausulen. Dette vil ofte være tilfældet i større driftsaftaler.

Risikofordelingen

  • Spørgsmålet er, om klausulen placerer al økonomisk risiko på den ene aftalepart. En fuldstændig ansvarsfraskrivelse, der angår alle former for grove fejl, vil altså næppe blive opretholdt. I forlængelse heraf tillægges det også vægt, hvem der har begået fejlen. Ansvar for fejl begået af ledende medarbejdere vil nok ikke kunne fraskrives, mens det efter omstændighederne godt kan lade sig gøre for grovere fejl begået af underordnede medarbejdere.

Hvorvidt den pågældende fejl angår en central aftalemæssig forpligtelse eller ej

  • Jo vigtigere det pågældende element i aftalen er for hovedydelsen, og dermed kunden, jo mindre tilbøjelig vil domstolene være til at opretholde klausulen.

Brug af markedsstandarder – såkaldte ”agreed documents”

Desuden er det et vigtigt element i vurderingen, om der er tale om en markedsstandard. Her tænkes især på såkaldte ”agreed documents”, der normalt er standardkontrakter, hvor indholdet er udarbejdet efter forhandling mellem modstående interesseorganisationer.

Hvis klausulen fremgår af en sådan standardkontrakt, vil domstolene være mere tilbøjelige til at opretholde klausulen. Inden for IT-retten vil det typisk være de statslige K-kontrakter om IT-projekter og driftskontrakten, D17, som er forhandlet mellem repræsentanter fra IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater. I disse kontrakter står der udtrykkeligt, at erstatningsansvarsbegrænsningen ikke gælder i tilfælde af grov uagtsomhed.

Der vil dermed skulle meget til, før en ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed i en IT-kontrakt kan opretholdes.

Hos DAHL har vi stor erfaring med juridisk rådgivning inden for IT-branchen, herunder også sparring om risikohåndtering. Hvis du har behov for rådgivning om, hvordan du håndterer din risiko ved hjælp af ansvarsfraskrivelser, generelt eller i forhold til en konkret problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne