Client Academy

Client Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted DAHL Advokatpartnerselskab
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - København

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Tid
Sted Herning

Nye rekonstruktions- og gældssaneringsregler særligt i relation til landbruget.

Kurserne vil kun i begrænset omfang bestå i en (slavisk) gennemgang af paragraffer, men vil have fokus på, hvilke konsekvenser de nye regler vil få, både for den fremtidige afvikling under konkurs, under de forskellige former for rekonstruktionsbehandling og under frivillig akkord-forhandling, særligt i forhold til håndteringen af skattekrav, der udløses under afviklingen.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Almenboligloven fra A-Z - Aarhus

Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår. På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven. Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

Almenlejeloven fra A-Z - Aarhus 12. oktober

På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området.

Tid
Sted DAHL Advokatpartnerselskab
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Udbudsret - for almene boligorganisationer - København

Det kan være svært for mange almene boligorganisationer at gennemskue lovgivningen ved udbud af byggeri. Der opstår naturligt mange spørgsmål, der i mange tilfælde kan besvares simpelt med den rette undervisning. Derudover er adskillige faldgruber, man som boligorganisation bør undgå ved udbud.

Tid
Sted DAHL Advokatpartnerselskab
Rådgivningsområde
Udbud

Udbudsret for øvede – En dybere gennemgang af relevante problemstillinger - København

Udbudsretten er på flere områder kompleks. I mange tilfælde kan der opstå retlige problemstillinger i en udbudsproces, og disse er ikke altid lige nemme at få øje på. Ofte kræver det dybdegående viden og erfaring for at opdage disse og dernæst løse dem. Man kan dog hjælpe sig selv markant, hvis man får indblik i de specifikke faldgruber, der oftest optræder i et udbud.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - Aarhus

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Tid
Sted Herning
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces Skat, moms og afgifter

Grov uagtsomhed i skatteretten - følgevirkninger - Herning

På kurset gives en indføring i begrebet ”grov uagtsomhed” i skatteretten og de skattemæssige konsekvenser, det kan have for en skatteyder, der siges at have handlet groft uagtsomt. Der gives en overordnet præsentation af de almindelige fristregler i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - København

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i reglerne for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer, og dermed give medarbejderne mulighed for at forstå området for tilsynets arbejde, sagsbehandlingsreglerne og tilsynets reaktionsmuligheder, og derved sætte deltagerne i stand til at identificere de almindelige problemstillinger på området og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer

Kursets indhold:

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • De almindelige kommunalretlige regler for organisering af tilsynet
 • Almenboliglovens regler om tilsyn
 • Tilsynets sagsbehandling
 • Hjemmelskravet
 • Tilsynets reaktionsmuligheder og retshåndhævelse
 • Klager
 • Det kommunale tilsyn
 • Lidt om sektortilsyn.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 05. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal
1267 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Nye rekonstruktions- og gældssaneringsregler særligt i relation til landbruget.

Kurserne vil kun i begrænset omfang bestå i en (slavisk) gennemgang af paragraffer, men vil have fokus på, hvilke konsekvenser de nye regler vil få, både for den fremtidige afvikling under konkurs, under de forskellige former for rekonstruktionsbehandling og under frivillig akkord-forhandling, særligt i forhold til håndteringen af skattekrav, der udløses under afviklingen.

Både i forhold til rekonstruktionsbehandling og gældssanering vil der være en udførlig omtale af mulighederne for at håndtere skattekrav, der stiftes under rekonstruktionsbehandling eller under forudgående konkursbehandling. En konsekvens af de nye regler er, at der både for nødlidende skyldnere og disses kreditorer, særligt hovedkreditorer, vil være større muligheder for at nå frem til afviklingsmodeller som alternativ til konkursbehandling, og dermed også en reduktion i afviklingsomkostningerne, såvel de driftsbetingede som de rådgivningsafledte.

Tid og sted:

Torsdag 29. september 2022 kl. 09:00-16:20 i Ringsted-området
Onsdag 5. oktober 2022 kl. 09:00-16:20 hos DAHL, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning

Det er muligt at deltage enten i det samlede kursus eller kun i enten rekonstruktionskurset (formiddag) eller gældssaneringskurset (eftermiddag). Program for hele dagen kan rekvireres ved Lone Falkenberg.

Tilmelding bedes ske pr. mail til LFA@dahllaw.dk – gerne ved udfyldelse og returnering af tilmeldingsblanket snarest og senest 20. september 2022. Tilmeldingsblanket findes her: Tilmeldingsblanket.

Kursuspoint
Hvert delkursus svarer til 3,75 lektioner – eller samlet for dagen 7,5 lektioner.

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding til dette arrangement

Fakta om arrangementet

onsdag 05. okt. 2022
09:00 - 16:20

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Hele kurset inkl. frokost: 1.500 kr. + moms. For deltagelse i enten formiddags- eller eftermiddagskursus uden frokost: 650 kr. + moms.

Kontakt info

Lone Falkenberg Sagsbehandler lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Tilmeldingsfrist

tirsdag 20. sept. 2022

Almenboligloven fra A-Z - Aarhus

Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår.

På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven.

Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med ledelse og administration af almene boliger.

Kursets indhold:

 • Hvad er almen boligvirksomhed, herunder formål og målsætninger.
 • Retlig organisering af almen boligvirksomhed
 • Typer (mærkning) af almene boliger
 • Den almene boligorganisations kapitalforhold
 • Køb, salg og pantsætning af ejendomme
 • Nybyggeri af ejendomme
 • Lejefastsættelse, udlejning og anvisning af almene boliger
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Finansiering af den almene boligorganisation
 • Økonomisk bistand og udbetaling Danmark
 • Regnskabsaflæggelse
 • Ustøttede almene boliger
 • Sociale institutioner
 • Tilsyn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 11. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Almenlejeloven fra A-Z - Aarhus 12. oktober

På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området.

Målgruppe:  Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med beboernes lejemål og andre lejeforhold.

Kursets indhold:

 • Almenlejelovens anvendelsesområde
 • Lejeaftalen, lejefastsættelse og lejeregulering
 • Lejerens indflytning og mangler ved boligen
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Udlejerens adgang til det lejede
 • Lejerens ret til at foretage installationer i og forbedringer af det lejede
 • Betaling leje mv.
 • Brugsrettens overgang til andre
 • Lejerens brug af det lejede
 • Opsigelse og genhusning
 • Lejerens fraflytning
 • Kort om beboerklagenævn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 12. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Udbudsret - for almene boligorganisationer - København

Det kan være svært for mange almene boligorganisationer at gennemskue lovgivningen ved udbud af byggeri. Der opstår naturligt mange spørgsmål, der i mange tilfælde kan besvares simpelt med den rette undervisning. Derudover er adskillige faldgruber, man som boligorganisation bør undgå ved udbud.

Vores jurister afholder derfor nu et kursus, der gennemgår reglerne og procedurerne ved forskellige typer udbud. Målet for kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af udbudsretten samt få besvaret de mange spørgsmål, der opstår i en udbudsproces. Udover dette vil deltagerne også få praktisk indføring i de forskellige faser og opgaver, der er grundlæggende for arbejdet med en udbudsforretning.

Kursets indhold:

Status på udbudsretten

 • Der er pr. 9. juni 2022 vedtaget en række ændringer til udbudsloven. Ændringerne træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2022 og den 1. januar 2023 og omfatter bl.a. et såkaldt ”lærlingekrav”. Helt konkret forpligtes ordregivere til for visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter at indføre et krav i kontrakten om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring, når kontrakten skal gennemføres. Lærlingekravet samt de øvrige ændringer gennemgås på kurset.

 Indkøb under tærskelværdien

 • Kontrakter under tærskelværdien for EU-udbud skal enten udbydes efter tilbudslovens regler for bygge- og anlægsopgaver og efter udbudslovens afsnit IV eller afsnit V for varer- eller tjenesteydelseskontrakter. For varer- eller tjenesteydelseskontrakter skal der foretages en vurdering af, om kontrakten har en såkaldt klar grænseoverskridende interesse. Udbudslovens afsnit IV og afsnit V gennemgås, herunder vurderingen af om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse.

 Udbudsmaterialet

 • Udbudsmaterialets bestanddele gennemgås, og vi viser eksempler på udbudsbekendtgørelser, ESPD samt udbudsbetingelser.

 Udbudsprocedure

 • Reglerne for udbudsprocedurerne begrænset udbud, offentligt udbud samt udbud med forhandling gennemgås. Herudover gennemgås fordele og ulemper ved de forskellige udbudsprocedurer.

 Indkøbsmetoder

 • Udbudsloven indeholder såkaldte indkøbsmetoder i form af rammeaftaler samt dynamiske systemer. Forskellen på rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer gennemgås, herunder gennemgås det, hvornår de enkelte indkøbsmetoder bør anvendes, samt hvad der kræves af ordregiver såvel i udbudsfasen, i forbindelse med de enkelte træk på systemet og í den generelle drift.

 Mulighederne for at ændre udbudsmaterialet

 • Ordregiver har mulighed for at foretage en række ændringer til udbudsmaterialet under en udbudsforretning. Mulighederne for at gennemføre ændringer, samt mulighederne for kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgiver gennemgås.

 Mulighederne for at ændre en udbudt og indgået kontrakt

 • Ordregiver har mulighed for at gennemføre en række ændringer til en udbudt kontrakt. Udbudslovens kapitel 15 indeholder en regulering af mulighederne for at gennemføre ændringer. Mulighederne for at gennemføre ændringer gennemgås.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 12. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal
1267 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Udbudsret for øvede – En dybere gennemgang af relevante problemstillinger - København

Udbudsretten er på flere områder kompleks. I mange tilfælde kan der opstå retlige problemstillinger i en udbudsproces, og disse er ikke altid lige nemme at få øje på. Ofte kræver det dybdegående viden og erfaring for at opdage disse og dernæst løse dem. Man kan dog hjælpe sig selv markant, hvis man får indblik i de specifikke faldgruber, der oftest optræder i et udbud.

Med dette kursus sætter vi skub på din viden indenfor udbudsretten. Vi gør dig i stand til at identificerer og løse udvalgte, særligt relevante udfordringer vedrørende udbudsforretning.

Målgruppe: Almene boligorganisationer og rådgivende teknikere med et grundlæggende kendskab til udbud af byggeri.

Kursets indhold:

Ændring af udbudsloven

 • Der er pr. 9. juni 2022 vedtaget en række ændringer til udbudsloven. Ændringerne træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2022 og den 1. januar 2023 og omfatter bl.a. et såkaldt ”lærlingekrav”. Helt konkret forpligtes ordregivere til for visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter at indføre et krav i kontrakten om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring, når kontrakten skal gennemføres. Lærlingekravet samt de øvrige ændringer gennemgås på kurset

Forudgående markedsdialog, rådgiverhabilitet og interessekonflikter

 • Det er muligt at gennemføre markedsdialog forud for offentliggørelse af udbud. Der er dog en række forhold, som skal iagttages, således at der ikke opstår inhabilitet samt interessekonflikter. Reglerne samt nyeste praksis gennemgås.

Udbud med forhandling

 • Reglerne for udbudsproceduren ”udbud med forhandling” bliver gennemgået. Udbudsproceduren, rækkevidden af muligheden for forhandling samt de formelle regler bliver også gennemgået. Herudover gennemgås nyeste praksis samt fordele og ulemper ved udbud med forhandling.

Rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer

 • Udbudsloven indeholder såkaldte indkøbsmetoder i form af rammeaftaler samt dynamiske systemer. Forskellen på rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer bliver gennemgået, herunder hvornår de enkelte indkøbsmetoder bør anvendes, samt hvad der kræves af ordregiver i udbudsfasen, i forbindelse med de enkelte træk på systemet og den generelle drift.

Mulighederne for at ændre en udbudt og indgået kontrakt

 • Ordregiver har mulighed for at gennemføre en række ændringer til en udbudt kontrakt. Udbudslovens kapitel 15 indeholder en regulering af mulighederne for at gennemføre ændringer. Seneste praksis samt mulighederne for at gennemføre ændringer bliver gennemgået.

Inddragelse af grønne og sociale hensyn

 • Det er muligt at inddrage grønne hensyn i udbuddets forskellige faser, og vi gennemgår mulighederne samt fordele og ulemper.

Klage og håndhævelsessystemet

 • Klagenævnet for Udbud behandler og afgør ca. 100 klagesager hvert år. Klagenævnet for Udbuds sanktionsmuligheder bliver gennemgået samt de nyeste sanktioner i forbindelse med bl.a. manglende anvendelse af ”opdel eller forklar” - reglen. Forløbet i en typisk klagesag bliver også gennemgået.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere kurser af disse kurser i Aarhus og København:

Aarhus

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Grundlæggende udbudsret for alment boligbyggeri
 • Speciel udbudsret for alment boligbyggeri
 • Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
 • Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer

København

 • Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
 • Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Grundlæggende udbudsret for alment boligbyggeri
 • Speciel udbudsret for alment boligbyggeri

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 13. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal
1267 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Udbud

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - Aarhus

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i reglerne for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer, og dermed give medarbejderne mulighed for at forstå området for tilsynets arbejde, sagsbehandlingsreglerne og tilsynets reaktionsmuligheder, og derved sætte deltagerne i stand til at identificere de almindelige problemstillinger på området og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer

Kursets indhold:

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • De almindelige kommunalretlige regler for organisering af tilsynet
 • Almenboliglovens regler om tilsyn
 • Tilsynets sagsbehandling
 • Hjemmelskravet
 • Tilsynets reaktionsmuligheder og retshåndhævelse
 • Klager
 • Det kommunale tilsyn
 • Lidt om sektortilsyn.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 25. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Grov uagtsomhed i skatteretten - følgevirkninger - Herning

Kurset har fokus på reglerne om grov uagtsomhed navnlig ved ekstraordinære genoptagelser, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, på skatteforvaltningens initiativ, samt skatteyderens egen mulighed for ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Kurset tager udgangspunkt i lovgrundlaget og giver en samlet fremstilling af praksis på området. Helt fra den oprindelige ordlyd i skattestyrelsesloven og anvendelsesområdet, der var begrænset til det de facto strafferetlige begreb, til den sædvanlige anvendelse hos Skattestyrelsen og klageinstanser i dag samt ved domstolene.

Der vil også på kurset blive gennemgået de eventuelle straffemæssige afledte virkninger, som det kan have, hvis Skattestyrelsen angiver, at der er handlet groft uagtsomt.

Kurset henvender sig til revisorer, advokater og andre rådgivere, som har en vis erfaring med skattesager.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Grov uagtsomhed i skatteretten” og ”Rådgivers rolle ved selvangivelsen” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 6. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 27. okt. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Hovedaktionærdispositioner – LL §§ 16, stk. 4, 5, 6 og 9 samt 16 E - København

Beskatningen er kendetegnet ved, at det er selve rådigheden og ikke blot brugen, som medfører skattepligt. Med udgangspunkt i den eksisterende praksis gennemgås derfor, hvornår der foreligger rådighed, de særlige bevisbyrderegler for hovedaktionærer, og hvordan man som hovedaktionærer effektivt kan afskære sig rådighed. Herudover gennemgås de beskatningsmæssige konsekvenser og værdiansættelsen.

Endvidere gennemgås reglerne om skatteretlige ulovlige aktionærlån i LL § 16 E, herunder hvornår der er tale om et ulovligt aktionærlån, en sikkerhedsstillelse eller en situation, hvor midler på anden vis er stillet til rådighed for hovedaktionærer i strid med LL § 16 E.

Derudover gennemgås de beskatningsmæssige konsekvenser af det ulovlige aktionærlån samt reparationsmulighederne i de situationer, hvor der foreligger en ulovligt aktionærlån.

Kurset henvender sigt til revisorer, advokater og rådgivere, som beskæftiger sig med hovedaktionærdispositioner.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Hovedaktionærdispositioner” og ”Hobbyvirksomhed” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. nov. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Hobbyvirksomhed - København

Med udgangspunkt i den omfattende praksis på området gennemgås rammerne for en erhvervsmæssig virksomhed.

Det er kun muligt at opretholde en virksomhedsskatteordning, hvis der udøves en egentlig erhvervsmæssig virksomhed. En egentlig hobbyvirksomhed kan derfor ikke anvendes til opretholdelse af en virksomhedsskatteordning. Med udgangspunkt i sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed foretages derfor en gennemgang af betingelserne i retspraksis, herunder de almindelige kendetegn for en erhvervsmæssig virksomhed.

Endeligt gennemgås rentabilitetskriteriet udtømmende, særligt i forhold til principperne for opgørelsen af resultatet for den primære drift, hvilke krav der stilles til forrentningen af den investerede kapital og eventuel fremmedkapital, og endelig i hvilket omfang der skal indregnes en driftsherreløn og kravene til størrelsen af denne.

Herudover gennemgås den særlige ligningspraksis for landbrug og lignende.

Kurset henvender sigt til revisorer, advokater og rådgivere som beskæftiger sig med personligt drevne virksomheder.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Hovedaktionærdispositioner” og ”Hobbyvirksomhed” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. nov. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Udbudsret - for almene boligorganisationer - Aarhus

Det kan være svært for mange almene boligorganisationer at gennemskue lovgivningen ved udbud af byggeri. Der opstår naturligt mange spørgsmål, der i mange tilfælde kan besvares simpelt med den rette undervisning. Derudover er adskillige faldgruber, man som boligorganisation bør undgå ved udbud.

Vores jurister afholder derfor nu et kursus, der gennemgår reglerne og procedurerne ved forskellige typer udbud. Målet for kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af udbudsretten samt få besvaret de mange spørgsmål, der opstår i en udbudsproces. Udover dette vil deltagerne også få praktisk indføring i de forskellige faser og opgaver, der er grundlæggende for arbejdet med en udbudsforretning.

Kursets indhold:

Status på udbudsretten

 • Der er pr. 9. juni 2022 vedtaget en række ændringer til udbudsloven. Ændringerne træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2022 og den 1. januar 2023 og omfatter bl.a. et såkaldt ”lærlingekrav”. Helt konkret forpligtes ordregivere til for visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter at indføre et krav i kontrakten om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring, når kontrakten skal gennemføres. Lærlingekravet samt de øvrige ændringer gennemgås på kurset.

 Indkøb under tærskelværdien

 • Kontrakter under tærskelværdien for EU-udbud skal enten udbydes efter tilbudslovens regler for bygge- og anlægsopgaver og efter udbudslovens afsnit IV eller afsnit V for varer- eller tjenesteydelseskontrakter. For varer- eller tjenesteydelseskontrakter skal der foretages en vurdering af, om kontrakten har en såkaldt klar grænseoverskridende interesse. Udbudslovens afsnit IV og afsnit V gennemgås, herunder vurderingen af om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse.

 Udbudsmaterialet

 • Udbudsmaterialets bestanddele gennemgås, og vi viser eksempler på udbudsbekendtgørelser, ESPD samt udbudsbetingelser.

 Udbudsprocedure

 • Reglerne for udbudsprocedurerne begrænset udbud, offentligt udbud samt udbud med forhandling gennemgås. Herudover gennemgås fordele og ulemper ved de forskellige udbudsprocedurer.

 Indkøbsmetoder

 • Udbudsloven indeholder såkaldte indkøbsmetoder i form af rammeaftaler samt dynamiske systemer. Forskellen på rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer gennemgås, herunder gennemgås det, hvornår de enkelte indkøbsmetoder bør anvendes, samt hvad der kræves af ordregiver såvel i udbudsfasen, i forbindelse med de enkelte træk på systemet og í den generelle drift.

 Mulighederne for at ændre udbudsmaterialet

 • Ordregiver har mulighed for at foretage en række ændringer til udbudsmaterialet under en udbudsforretning. Mulighederne for at gennemføre ændringer, samt mulighederne for kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgiver gennemgås.

 Mulighederne for at ændre en udbudt og indgået kontrakt

 • Ordregiver har mulighed for at gennemføre en række ændringer til en udbudt kontrakt. Udbudslovens kapitel 15 indeholder en regulering af mulighederne for at gennemføre ændringer. Mulighederne for at gennemføre ændringer gennemgås.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. nov. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Hovedaktionærdispositioner – LL §§ 16, stk. 4, 5, 6 og 9 samt 16 E - Herning

Beskatningen er kendetegnet ved, at det er selve rådigheden og ikke blot brugen, som medfører skattepligt. Med udgangspunkt i den eksisterende praksis gennemgås derfor, hvornår der foreligger rådighed, de særlige bevisbyrderegler for hovedaktionærer, og hvordan man som hovedaktionærer effektivt kan afskære sig rådighed. Herudover gennemgås de beskatningsmæssige konsekvenser og værdiansættelsen.

Endvidere gennemgås reglerne om skatteretlige ulovlige aktionærlån i LL § 16 E, herunder hvornår der er tale om et ulovligt aktionærlån, en sikkerhedsstillelse eller en situation, hvor midler på anden vis er stillet til rådighed for hovedaktionærer i strid med LL § 16 E.

Derudover gennemgås de beskatningsmæssige konsekvenser af det ulovlige aktionærlån samt reparationsmulighederne i de situationer, hvor der foreligger en ulovligt aktionærlån.

Kurset henvender sigt til revisorer, advokater og rådgivere, som beskæftiger sig med hovedaktionærdispositioner.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Hovedaktionærdispositioner” og ”Hobbyvirksomhed” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 03. nov. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Hobbyvirksomhed - Herning

Med udgangspunkt i den omfattende praksis på området gennemgås rammerne for en erhvervsmæssig virksomhed.

Det er kun muligt at opretholde en virksomhedsskatteordning, hvis der udøves en egentlig erhvervsmæssig virksomhed. En egentlig hobbyvirksomhed kan derfor ikke anvendes til opretholdelse af en virksomhedsskatteordning. Med udgangspunkt i sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed foretages derfor en gennemgang af betingelserne i retspraksis, herunder de almindelige kendetegn for en erhvervsmæssig virksomhed.

Endeligt gennemgås rentabilitetskriteriet udtømmende, særligt i forhold til principperne for opgørelsen af resultatet for den primære drift, hvilke krav der stilles til forrentningen af den investerede kapital og eventuel fremmedkapital, og endelig i hvilket omfang der skal indregnes en driftsherreløn og kravene til størrelsen af denne.

Herudover gennemgås den særlige ligningspraksis for landbrug og lignende.

Kurset henvender sigt til revisorer, advokater og rådgivere som beskæftiger sig med personligt drevne virksomheder.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Hovedaktionærdispositioner” og ”Hobbyvirksomhed” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 03. nov. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Aktuel moms - Viborg

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 2. nomveber 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 16. nov. 2022
09:00 - 11:30

DAHL
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Herning

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 2. nomveber 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 16. nov. 2022
13:30 - 16:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Aarhus

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 2. nomveber 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 17. nov. 2022
09:00 - 11:30

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Vejle

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 2. nomveber 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 17. nov. 2022
13:30 - 16:00

Lokation offentliggøres senere
7100 Vejle

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne