Rådgivning

Skat & Private Client

Skatterådgivning

Kompetent skatterådgivning er afgørende både i forbindelse med den løbende drift og ved de aktiviteter, der opstår enkeltvis, såsom når I står overfor investering i fast ejendom eller opkøb af virksomhed samt ved generationsskifte og skattemæssige omstruktureringer.

Hos DAHL får du særdeles kompetent rådgivning inden for alle områder af skatte- og afgiftsretten.

Vores team har mange års erfaring med at rådgive om person- og selskabsbeskatning. Har du behov for rådgivning om grænseoverskridende beskatningsforhold, har vi naturligvis også kompetente jurister med indgående viden herom.

Vores skattespecialister har en stærk tal- og forretningsforståelse, hvilket sikrer, at de løsninger, vi udarbejder til vores klienter, altid er driftssikre. I nogle tilfælde bistår vi virksomheden via revisor og andre gange er vi dybere involveret i rådgivningen. Dette afhænger af behovet hos den enkelte.

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Bindende svar om påtænkte dispositioner om person- og selskabsskatteretlige spørgsmål
  • Skattemæssig behandling af personalegoder og incitamentsordninger
  • Skattemæssigt generationsskifte
  • Beskatning ved brug af virksomhedsskatteordningen
  • Kapitalgevinstbeskatning - hvornår indtræder det, og hvordan opgøres avancer ved overdragelse af fast ejendom, aktier, fordringer m.v.?
  • Kapitalafkastbeskatning - inklusive rådgivning om finansieringssetup i alle henseender ved fremmedkapital, egenkapitaltilførsel, konvertible obligationer eller andre hybrider
  • Ind- og udstationering, herunder afbrydelse af skattepligt
  • Beskatning af realkreditlån (download e-bog)

Indhentning af bindende svar

Vores bistand inkluderer blandt andet indhentning af bindende svar fra SKAT. Et bindende svar fra SKAT er ofte anvendt til at få afdækket om en skattemæssig disposition har gang på jord. Med et bindende svar har du et retligt krav på at kan handle ud fra de oplyste forhold.

Et bindende svar er ofte anvendt ved spørgsmål om værdiansættelse, overdragelse mellem nærtstående samt forhold, hvor der kan være usikkerhed på grund af gældende praksis og ikke-tidssvarende lovgivning.

Skattemæssigt generationsskifte

Vi hjælper med at finde den skattemæssigt optimale model for det forestående generationsskifte. Et generationsskifte har ofte forskellige årsager alt efter virksomhedens historik og ejerkreds. Vi bistår både med hjælp til det finansielle og det indtjeningsmæssige generationsskifte.

Alfa omega er det, at vi via en tæt dialog får identificeret den skattemæssigt mest optimale model for generationsskiftet. Herudfra udarbejder vi en strategi for generationsskiftet. Hos DAHL får du således kompetent rådgivning til valg af den bedst egnede generationsskiftemodel, sikring af betingelser for generationsskiftet samt konkret gennemførsel af generationsskiftet.

Et generationsskifte kan gennemføres ved brug af flere forskellige modeller, f.eks. ved overdragelse med succession. I forbindelse med et generationsskifte bistår vi med at værdiansætte aktiver og passiver, og vi rådgiver om finansiering og udarbejdelse af finansieringsdokumenter.

Vores rådgivning og bistand sikrer, at alle de skattemæssige betingelser for generationsskiftet er opfyldt.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål af skattemæssig karakter, du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har endvidere stor erfaring med at føre skattesager hos SKAT, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne