DAHL Academy

DAHL Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted Herning
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Private Client

Dødsboer og dødsboskat for rådgivere - Herning

På kurset får du viden om dels de skatteretlige regler for beskatning af dødsboer og dels samspillet mellem de skifteretlige regler og dødsbobeskatningen. Endvidere behandler vi de situationer, hvor dødsboer er selvstændige skattesubjekter.

Tid
Sted Esbjerg
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Private Client

Dødsboer og dødsboskat for rådgivere - Esbjerg

På kurset får du viden om dels de skatteretlige regler for beskatning af dødsboer og dels samspillet mellem de skifteretlige regler og dødsbobeskatningen. Endvidere behandler vi de situationer, hvor dødsboer er selvstændige skattesubjekter.

Tid
Sted Viborg
Rådgivningsområde
Tvangsauktion

Tvangsauktioner fra A-Z - Viborg

Når hammeren er faldet, er det for sent. Derfor er det – hvad enten du arbejder for en panthaver i en ejendom, er rådgiver eller mulig budgiver – afgørende at vide, hvordan en tvangsauktion foregår. På vores gratis kursus får du en udførlig gennemgang af vilkårene for en tvangsauktion samt hvilke forhold, som kræver din opmærksomhed.

Tid
Sted Esbjerg
Rådgivningsområde
Tvangsauktion

Tvangsauktioner fra A-Z - Esbjerg

Når hammeren er faldet, er det for sent. Derfor er det – hvad enten du arbejder for en panthaver i en ejendom, er rådgiver eller mulig budgiver – afgørende at vide, hvordan en tvangsauktion foregår. På vores gratis kursus får du en udførlig gennemgang af vilkårene for en tvangsauktion samt hvilke forhold, som kræver din opmærksomhed.

Tid
Sted Herning
Rådgivningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Insolvensrettens A-Z - Modul 2 - Herning

Modul 2 - Konkursrelaterede forhold

Tid
Sted Aarhus
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med indstationering af udenlandske arbejdstagere - Aarhus

Få grundlæggende gennemgang af de skatteretlige og ansættelsesretlige regler, herunder muligheder og udfordringer, ved ansættelse af udenlandske arbejdstagere.

Tid
Sted Aarhus
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med udstationering af medarbejdere - Aarhus

Få en grundlæggende gennemgang af de ansættelsesretlige og skatteretlige regler og udfordringer ved udstationering af danske medarbejdere i udlandet.

Tid
Sted Herning
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter

Opløsning af selskaber

På kurset gennemgås de civilretlige og skatteretlige rammer for afvikling af selskaber. Se nærmere beskrivelse under kurset.

Dødsboer og dødsboskat for rådgivere - Herning

På kurset behandles dels de skatteretlige regler for beskatning af dødsboer og dels samspillet mellem de skifteretlige regler og dødsbobeskatningen.

Endvidere behandles de situationer, hvor dødsboer er selvstændige skattesubjekter. Visse af disse er skattefritaget – hvornår er de det? – Andre er skattepligtige, og hvordan opgør man her den beskatning, der måtte være? Hvordan beskattes modtageren, når det er en arving eller en ægtefælle, og kan det eventuelt ske med succession?

En anden kategori af dødsboer er uskiftet bo. Hvordan beskattes den længstlevende ægtefælle, og hvordan håndteres skiftet, hvis man ønsker at skifte i længstlevendes levende live?

Endelig behandles de lidt mere specielle regler om genoptagelse af boer m.v.

Ved dødsboer betales der ofte boafgift. De retlige rammer for det, herunder hvilke afgifter man betaler, behandles ligeledes.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 8. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 22. sept. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Dødsboer og dødsboskat for rådgivere - Esbjerg

På kurset behandles dels de skatteretlige regler for beskatning af dødsboer og dels samspillet mellem de skifteretlige regler og dødsbobeskatningen.

Endvidere behandles de situationer, hvor dødsboer er selvstændige skattesubjekter. Visse af disse er skattefritaget – hvornår er de det? – Andre er skattepligtige, og hvordan opgør man her den beskatning, der måtte være? Hvordan beskattes modtageren, når det er en arving eller en ægtefælle, og kan det eventuelt ske med succession?

En anden kategori af dødsboer er uskiftet bo. Hvordan beskattes den længstlevende ægtefælle, og hvordan håndteres skiftet, hvis man ønsker at skifte i længstlevendes levende live?

Endelig behandles de lidt mere specielle regler om genoptagelse af boer m.v.

Ved dødsboer betales der ofte boafgift. De retlige rammer for det, herunder hvilke afgifter man betaler, behandles ligeledes.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 8. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 23. sept. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Dokken 10
6700 Esbjerg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Tvangsauktioner fra A-Z - Viborg

Når hammeren er faldet, er det for sent. Derfor er det – hvad enten du arbejder for en panthaver i en ejendom, er rådgiver eller mulig budgiver – afgørende at vide, hvordan en tvangsauktion foregår.
På vores gratis kursus får du en udførlig gennemgang af vilkårene for en tvangsauktion samt hvilke forhold, som kræver din opmærksomhed.

På kurset behandler vi bl.a. følgende emner:

 Før tvangsauktionen:

 • Hvilket indhold skal en salgsopstilling have, og hvordan læses salgsopstillingen?
 • Har man mulighed for at få en fremvisning, når en tvangsauktionsejendom er ”købt som beset”?
 • Hvordan forbereder man sig inden tvangsauktionen – hvad skal man have med?

 På tvangsauktionen:

 • Hvad er størstebeløbet, sikkerhedsstillelsen og auktionsafgiften?
 • Hvordan foregår budgivningen – er der en mindstepris og hvad med moms?
 • Hvem kan begære ny tvangsauktion, og hvad er en hammerslagsaftale?

 Efter tvangsauktionen:

 • Hvor meget, hvornår og til hvem skal auktionskøber betale?
 • Hvad sker der med den tidligere ejers gæld, og hvad skal auktionskøber huske efter overtagelsen?
 • Hvordan får man auktionsskøde på ejendommen, og hvad er en transportkøbekontrakt?

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 24. sept. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Der vil under kurset blive serveret kaffe og te samt en let forplejning.

Kontakt info

Thomas Møller Harhoff Kristensen Advokat (L)/Associeret partner tmk@dahllaw.dk +45 88 91 94 38

Rådgivningsområde

Tvangsauktion

Tilmeldingsfrist

mandag 21. sept. 2020

Tvangsauktioner fra A-Z - Esbjerg

Når hammeren er faldet, er det for sent. Derfor er det – hvad enten du arbejder for en panthaver i en ejendom, er rådgiver eller mulig budgiver – afgørende at vide, hvordan en tvangsauktion foregår.
På vores gratis kursus får du en udførlig gennemgang af vilkårene for en tvangsauktion samt hvilke forhold, som kræver din opmærksomhed.

På kurset behandler vi bl.a. følgende emner:

 Før tvangsauktionen:

 • Hvilket indhold skal en salgsopstilling have, og hvordan læses salgsopstillingen?
 • Har man mulighed for at få en fremvisning, når en tvangsauktionsejendom er ”købt som beset”?
 • Hvordan forbereder man sig inden tvangsauktionen – hvad skal man have med?

 På tvangsauktionen:

 • Hvad er størstebeløbet, sikkerhedsstillelsen og auktionsafgiften?
 • Hvordan foregår budgivningen – er der en mindstepris og hvad med moms?
 • Hvem kan begære ny tvangsauktion, og hvad er en hammerslagsaftale?

 Efter tvangsauktionen:

 • Hvor meget, hvornår og til hvem skal auktionskøber betale?
 • Hvad sker der med den tidligere ejers gæld, og hvad skal auktionskøber huske efter overtagelsen?
 • Hvordan får man auktionsskøde på ejendommen, og hvad er en transportkøbekontrakt?

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 30. sept. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Dokken 10
6700 Esbjerg Vis på kort

Der vil under kurset blive serveret kaffe og te samt en let forplejning.

Kontakt info

Thomas Møller Harhoff Kristensen Advokat (L)/Associeret partner tmk@dahllaw.dk +45 88 91 94 38

Rådgivningsområde

Tvangsauktion

Tilmeldingsfrist

fredag 25. sept. 2020

Insolvensrettens A-Z - Modul 2 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor er det farligt og muligt ansvarspådragende at passere håbløshedstidspunktet?
 2. Hvornår og hvorfor kan/skal der afsiges konkursdekret?
 3. Hvornår og hvorfor kan konkurs være et relevant inkassomiddel?
 4. Hvorfor kan det være uhensigtsmæssigt at indgive (egen) konkursbegæring umiddelbart før et indkomstårs udløb?
 5. Hvem, hvornår og hvordan udpeges kurator?
 6. Hvorfor har revisor normalt ingen aktiv rolle under konkursbehandling?
 7. Hvilke honorarkrav kan revisor gøre gældende som fortrinsberettiget krav i et konkursbo?
 8. Hvilke pressionsmidler har revisor over for konkursboet/kurator for dækning af honorarkrav?
 9. Hvilken betydning har virksomhedspant for pengeinstituttets/virksomhedspanthaverens indirekte omkostningsdækning i konkursboer?
 10. Hvilke meddelelses- og oplysningsforpligtelser har pengeinstitut/revisor over for konkursboet/kurator?
08.30 Morgenmad
09.00 Revisorers og pengeinstitutters rolle, pligter og rettigheder i forbindelse med afsigelse af konkursdekret
10.00 Medkontrahenters/samarbejdspartneres retsstilling over for konkursboet
11.00 Håndtering af købe- og leasingaftaler under konkurs
11.45 Frokost
12.30 Omstødelse over for særligt pengeinstitut, revisorer og kreditorer
14.15 Kaffepause
14.45 Ægtefælles/samlevers rettigheder og pligter i forhold til konkursramt ægtefælle, herunder omstødelse over for nærtstående
15.55 Kom godt hjem

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er mandag den 21. september 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 05. okt. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med indstationering af udenlandske arbejdstagere - Aarhus

På kurset vil de skatteretlige muligheder omkring indstationering af udenlandske medarbejdere blive gennemgået, herunder særligt forskellen mellem arbejdstagerens kvalifikation som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdsudleje, samt arbejdsgiverens forpligtelser der relaterer sig til de forskellige kvalifikationer. Derudover bliver forskerskatteordningen gennemgået.

På kurset vil de ansættelsesretlige regler ligeledes blive gennemgået, herunder hvilke forholdsregler man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når man ansætter udenlandske medarbejdere i Danmark, herunder RUT-registeret.

Kurset vil have fokus på vigtige elementer i ”den gode kontrakt”, herunder forhold man som aftalepart skal være opmærksom på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. september 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 05. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med udstationering af medarbejdere - Aarhus

Få en grundlæggende gennemgang af de ansættelsesretlige og skatteretlige regler og udfordringer ved udstationering af danske medarbejdere i udlandet.

På kurset vil de skatteretlige muligheder og udfordringer omkring udstationering af danske medarbejdere blive gennemgået, herunder særligt hvornår skattepligten til Danmark ophører, de skattemæssige konsekvenser ved ophør af skattepligt og hvorledes medarbejderen kan få lempelse i sin danske skattepligtige indkomst for arbejde udført i udlandet mv.

Derudover bliver de ansættelsesretlige regler gennemgået, herunder hvilke forholdsregler man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når man udstationerer medarbejdere til udlandet.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. september 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 05. okt. 2020
13:00 - 15:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Opløsning af selskaber

På kurset gennemgås de civilretlige og skatteretlige rammer for afvikling af selskaber.

For det første gennemgås de selskabsretlige regler om solvent afvikling af selskaber, enten ved betalingserklæring eller ved en frivillig likvidation eller ved tvangsopløsning. Hvilke rammer er der, og hvordan agerer man inden for dem?

For det andet gennemgås rammen for afvikling af insolvente selskaber. Dette gennemgås kun overordnet i form af, hvem der beslutter afviklingen af et insolvent selskab, hvordan håndteres det, er der risiko for konkurskarantæne m.v.

For det tredje gennemgås afviklingen af selskaber ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel. Hvilke krav er der til revisor ved en solvent eller insolvent afvikling af et selskab – er der særlige forhold, man skal være opmærksom på?

For det fjerde gennemgås de direkte og indirekte skattemæssige udfordringer ved afvikling af selskaber. De direkte skattemæssige udfordringer vedrører selve selskabet. Hvordan opgøres indkomsten for den afsluttende periode, hvad er regelgrundlaget herfor m.v.? En følgevirkning af afvikling af selskabet er, at aktionærerne afstår deres kapitalandele. Hvordan gennemføres denne beskatning og hvornår? De insolvente selskaber er omfattet af konkursskattelovens regelsæt. Er der særlige udfordringer ved denne behandling, og har det særlig betydning for aktionærerne? Vedrørende de indirekte skattemæssige konsekvenser vil relationerne mellem selskaber og kapitalejere blive behandlet. Hvordan håndterer man udlæg af aktiver fra et selskab i forbindelse med afviklingen af selskabet? Hvilke værdier skal det ske til? Hvordan håndteres mellemregninger/aktionærlån og andre interne relationer mellem på den ene side kapitalejerne og den anden side selskabet? Hvornår kan man være sikker på, at der ikke er problemer, og hvornår kan der være problemer?

For det femte vil gennemgangen ske bredt, sådan at det dels er kapitalselskaber og dels også transparente enheder som I/S’ere, K/S’ere og P/S’ere – hvordan håndteres disse opløsningsmæssigt?”

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 22. september 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 06. okt. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Insolvensrettens A-Z - Modul 2 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor er det farligt og muligt ansvarspådragende at passere håbløshedstidspunktet?
 2. Hvornår og hvorfor kan/skal der afsiges konkursdekret?
 3. Hvornår og hvorfor kan konkurs være et relevant inkassomiddel?
 4. Hvorfor kan det være uhensigtsmæssigt at indgive (egen) konkursbegæring umiddelbart før et indkomstårs udløb?
 5. Hvem, hvornår og hvordan udpeges kurator?
 6. Hvorfor har revisor normalt ingen aktiv rolle under konkursbehandling?
 7. Hvilke honorarkrav kan revisor gøre gældende som fortrinsberettiget krav i et konkursbo?
 8. Hvilke pressionsmidler har revisor over for konkursboet/kurator for dækning af honorarkrav?
 9. Hvilken betydning har virksomhedspant for pengeinstituttets/virksomhedspanthaverens indirekte omkostningsdækning i konkursboer?
 10. Hvilke meddelelses- og oplysningsforpligtelser har pengeinstitut/revisor over for konkursboet/kurator?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er mandag den 21. september 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 07. okt. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med indstationering af udenlandske arbejdstagere - Herning

På kurset vil de skatteretlige muligheder omkring indstationering af udenlandske medarbejdere blive gennemgået, herunder særligt forskellen mellem arbejdstagerens kvalifikation som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdsudleje, samt arbejdsgiverens forpligtelser der relaterer sig til de forskellige kvalifikationer. Derudover bliver forskerskatteordningen gennemgået.

På kurset vil de ansættelsesretlige regler ligeledes blive gennemgået, herunder hvilke forholdsregler man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når man ansætter udenlandske medarbejdere i Danmark, herunder RUT-registeret.

Kurset vil have fokus på vigtige elementer i ”den gode kontrakt”, herunder forhold man som aftalepart skal være opmærksom på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. september 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 07. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med udstationering af medarbejdere - Herning

Få en grundlæggende gennemgang af de ansættelsesretlige og skatteretlige regler og udfordringer ved udstationering af danske medarbejdere i udlandet.

På kurset vil de skatteretlige muligheder og udfordringer omkring udstationering af danske medarbejdere blive gennemgået, herunder særligt hvornår skattepligten til Danmark ophører, de skattemæssige konsekvenser ved ophør af skattepligt og hvorledes medarbejderen kan få lempelse i sin danske skattepligtige indkomst for arbejde udført i udlandet mv.

Derudover bliver de ansættelsesretlige regler gennemgået, herunder hvilke forholdsregler man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når man udstationerer medarbejdere til udlandet.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. september 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 07. okt. 2020
13:00 - 15:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Tvangsauktioner fra A-Z - Herning

Når hammeren er faldet, er det for sent. Derfor er det – hvad enten du arbejder for en panthaver i en ejendom, er rådgiver eller mulig budgiver – afgørende at vide, hvordan en tvangsauktion foregår.
På vores gratis kursus får du en udførlig gennemgang af vilkårene for en tvangsauktion samt hvilke forhold, som kræver din opmærksomhed.

På kurset behandler vi bl.a. følgende emner:

 Før tvangsauktionen:

 • Hvilket indhold skal en salgsopstilling have, og hvordan læses salgsopstillingen?
 • Har man mulighed for at få en fremvisning, når en tvangsauktionsejendom er ”købt som beset”?
 • Hvordan forbereder man sig inden tvangsauktionen – hvad skal man have med?

 På tvangsauktionen:

 • Hvad er størstebeløbet, sikkerhedsstillelsen og auktionsafgiften?
 • Hvordan foregår budgivningen – er der en mindstepris og hvad med moms?
 • Hvem kan begære ny tvangsauktion, og hvad er en hammerslagsaftale?

 Efter tvangsauktionen:

 • Hvor meget, hvornår og til hvem skal auktionskøber betale?
 • Hvad sker der med den tidligere ejers gæld, og hvad skal auktionskøber huske efter overtagelsen?
 • Hvordan får man auktionsskøde på ejendommen, og hvad er en transportkøbekontrakt?

 

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 08. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Der vil under kurset blive serveret kaffe og te samt en let forplejning.

Kontakt info

Thomas Møller Harhoff Kristensen Advokat (L)/Associeret partner tmk@dahllaw.dk +45 88 91 94 38

Rådgivningsområde

Tvangsauktion

Tilmeldingsfrist

mandag 05. okt. 2020

Tvangsauktioner fra A-Z - Aarhus

Når hammeren er faldet, er det for sent. Derfor er det – hvad enten du arbejder for en panthaver i en ejendom, er rådgiver eller mulig budgiver – afgørende at vide, hvordan en tvangsauktion foregår.
På vores gratis kursus får du en udførlig gennemgang af vilkårene for en tvangsauktion samt hvilke forhold, som kræver din opmærksomhed.

På kurset behandler vi bl.a. følgende emner:

 Før tvangsauktionen:

 • Hvilket indhold skal en salgsopstilling have, og hvordan læses salgsopstillingen?
 • Har man mulighed for at få en fremvisning, når en tvangsauktionsejendom er ”købt som beset”?
 • Hvordan forbereder man sig inden tvangsauktionen – hvad skal man have med?

 På tvangsauktionen:

 • Hvad er størstebeløbet, sikkerhedsstillelsen og auktionsafgiften?
 • Hvordan foregår budgivningen – er der en mindstepris og hvad med moms?
 • Hvem kan begære ny tvangsauktion, og hvad er en hammerslagsaftale?

 Efter tvangsauktionen:

 • Hvor meget, hvornår og til hvem skal auktionskøber betale?
 • Hvad sker der med den tidligere ejers gæld, og hvad skal auktionskøber huske efter overtagelsen?
 • Hvordan får man auktionsskøde på ejendommen, og hvad er en transportkøbekontrakt?

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 19. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Der vil under kurset blive serveret kaffe og te samt en let forplejning.

Kontakt info

Thomas Møller Harhoff Kristensen Advokat (L)/Associeret partner tmk@dahllaw.dk +45 88 91 94 38

Rådgivningsområde

Tvangsauktion

Tilmeldingsfrist

torsdag 15. okt. 2020

Har du styr på pligterne i hvidvaskloven? Viborg

Reglerne i hvidvaskloven er nu skærpet – og manglende overholdelse af pligterne kan blive rigtig dyrt. Hør mere om reglerne på vores gratis gå-hjem-møde i marts.

Udover pligten til at indhente legitimation på sine kunder, indeholder hvidvaskloven også en række øvrige forpligtelser for erhvervsdrivende omfattet af loven. Revisorer, bogholdere, advokater, finansielle leasingselskaber mv. er f.eks. forpligtede til løbende at overvåge deres kundeforhold og indberette eventuelle mistænkelige forhold. Overholder man ikke disse forpligtelser i hvidvaskloven kan det have store konsekvenser.

 • De seneste ændringer i hvidvaskloven og bødestrukturen
 • De overordnede forpligtelser efter hvidvasklovgivningen,
 • Undersøgelses- og indberetningspligten,
 • Hvilke forhold skal man være opmærksom på for at være overholde med hvidvaskloven,
 • Hvordan indretter man en et effektiv hvidvask compliance program,
 • Hvordan fungerer indberetningen i forhold til en tavshedspligt, og
 • Konflikten mellem hvidvask og GDPR

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 19. okt. 2020
15:00 - 17:00

DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Deltagelse i kurset er gratis.

Kontakt info

Stine Nørgaard Bjerg Event- og lokationsansvarlig snb@dahllaw.dk +45 88 91 98 39

Tilmeldingsfrist

torsdag 15. okt. 2020

Har du styr på pligterne i hvidvaskloven? Herning

Reglerne i hvidvaskloven er nu skærpet – og manglende overholdelse af pligterne kan blive rigtig dyrt. Hør mere om reglerne på vores gratis gå-hjem-møde i marts.

Udover pligten til at indhente legitimation på sine kunder, indeholder hvidvaskloven også en række øvrige forpligtelser for erhvervsdrivende omfattet af loven. Revisorer, bogholdere, advokater, finansielle leasingselskaber mv. er f.eks. forpligtede til løbende at overvåge deres kundeforhold og indberette eventuelle mistænkelige forhold. Overholder man ikke disse forpligtelser i hvidvaskloven kan det have store konsekvenser.

 • De seneste ændringer i hvidvaskloven og bødestrukturen
 • De overordnede forpligtelser efter hvidvasklovgivningen,
 • Undersøgelses- og indberetningspligten,
 • Hvilke forhold skal man være opmærksom på for at være overholde med hvidvaskloven,
 • Hvordan indretter man en et effektiv hvidvask compliance program,
 • Hvordan fungerer indberetningen i forhold til en tavshedspligt, og
 • Konflikten mellem hvidvask og GDPR

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 20. okt. 2020
15:00 - 17:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Deltagelse i kurset er gratis.

Kontakt info

Stine Nørgaard Bjerg Event- og lokationsansvarlig snb@dahllaw.dk +45 88 91 98 39

Tilmeldingsfrist

fredag 16. okt. 2020

Aktuel selskabsret - Herning

På kurset gennemgås aktuelle selskabsretlige problemstillinger, lovændringer og praksis, herunder de forventede ændringer i kontrolpakken til selskabsloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og ophør af IVS’er pr. 15. april 2021.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 6. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 21. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel selskabsret - Aarhus

På kurset gennemgås aktuelle selskabsretlige problemstillinger, lovændringer og praksis, herunder de forventede ændringer i kontrolpakken til selskabsloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og ophør af IVS’er pr. 15. april 2021.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 20. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 22. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Moms - fradragsregler

På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for momsfradrag. Deltageren vil blive sat i stand til at kunne vurdere, hvornår fradragsretten indtræder, og hvornår der kan opnås fuld, delvis eller ingen fradragsret for moms på afholdte omkostninger, ligesom de ”særlige fradragsregler” vil blive gennemgået. Praksis om holdingselskabers momsfradragsret vil ligeledes blive gennemgået, således deltagerne vil kunne vurdere, hvornår et holdingselskab kan opnå fradrag for moms på afholdte omkostninger. Herudover vil deltagerne på kurset blive sat ind i, hvorledes der foretages regulering af fradrag, fx ved gennemgang af reglerne for regulering af delvist fradrag til fuldt fradrag, regulering af fradrag for investeringsgoder – herunder overdragelse af reguleringsforpligtelsen – og regulering af fradrag ved prisafslag etc.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er onsdag 7. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 26. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Insolvensrettens A-Z - Modul 3 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor overser revisorer og pengeinstitutter muligheden for rekonstruktionsbehandling?
 2. Hvilke fordele er der ved rekonstruktion frem for enten konkurs eller frivillig akkord?
 3. Hvilke ulemper er der ved rekonstruktion frem for enten konkurs eller frivillig akkord?
 4. Hvorfor og hvornår rekonstruktion med afviklingsdrift – salg?
 5. Hvorfor og hvornår rekonstruktionsbehandling med fortsat drift?
 6. Hvorfor kan gensidigt bebyrdende aftaler i højere grad ”styres” under rekonstruktionsbehandling end under konkurs/frivillig akkord?
 7. Hvorfor er det under rekonstruktionsbehandling lettere at foretage virksomhedsoverdragelser med medoverdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler end ved konkursbehandling/frivillig akkordforhandling?
 8. Hvorfor er omkostningsanvendelsen ved rekonstruktionsbehandling højere end ved frivillig akkordforhandling og lavere end ved konkursbehandling?
 9. Hvorfor er rekonstruktionsprocessen særligt relevant for virksomhedspanthavere/marginalpant­havere?
 10. Hvorfor er rekonstruktionsbehandling særligt relevant for virksomheders revisorer?

Medunderviser: medunderviser på dette kursus er statsautoriseret revisor Carsten Bo Jensen, Vistisen + Lunde Revisionspartnerselskab.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 9. oktober 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 27. okt. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Transparente enheder

På kurset vil de tre personselskabstyper, partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber blive behandlet. Et fælles kendetegn for de tre selskabstyper er, at de er skattemæssigt transparente, dvs. gennemsigtige. De forskellige begreber i form af P/S, K/S og I/S vil blive defineret og afgrænset over for hinanden.

Gennemgangen af de tre selskabsformer vil herefter ske ud fra en selskabsretlig og skatteretlig synsvinkel. Der vil ske en detaljeret behandling af stiftelse af selskaberne, kapitalændringer i selskaberne, den løbende drift, herunder over- og underskudsdeling, sammenlægning af kapitalselskaber samt opløsning af
kapitalselskaber.

Selskabslovens krav til partnerselskaber vil blive behandlet. De særlige skattemæssige regler for personselskaber, herunder, men ikke begrænset til tabsfradragskonto, 10-mandsprojekter, LL § 4, delsalg og delkøb, anpartsvirksomhed m.v. vil også blive behandlet.

Endelig vil der blive en behandling af, hvornår man skal bruge den ene selskabsform frem for den anden.

Ved deltagelse på kurset opnås der et godt overblik over de tre selskabsformer, og den selskabsretlige og skatteretlige behandling af disse.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 7. oktober 2020

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 28. okt. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Har du styr på pligterne i hvidvaskloven? Esbjerg

Reglerne i hvidvaskloven er nu skærpet – og manglende overholdelse af pligterne kan blive rigtig dyrt. Hør mere om reglerne på vores gratis gå-hjem-møde i marts.

Udover pligten til at indhente legitimation på sine kunder, indeholder hvidvaskloven også en række øvrige forpligtelser for erhvervsdrivende omfattet af loven. Revisorer, bogholdere, advokater, finansielle leasingselskaber mv. er f.eks. forpligtede til løbende at overvåge deres kundeforhold og indberette eventuelle mistænkelige forhold. Overholder man ikke disse forpligtelser i hvidvaskloven kan det have store konsekvenser.

 • De seneste ændringer i hvidvaskloven og bødestrukturen
 • De overordnede forpligtelser efter hvidvasklovgivningen,
 • Undersøgelses- og indberetningspligten,
 • Hvilke forhold skal man være opmærksom på for at være overholde med hvidvaskloven,
 • Hvordan indretter man en et effektiv hvidvask compliance program,
 • Hvordan fungerer indberetningen i forhold til en tavshedspligt, og
 • Konflikten mellem hvidvask og GDPR

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 28. okt. 2020
15:00 - 17:00

DAHL Advokatfirma
Dokken 10
6700 Esbjerg Vis på kort

Deltagelse i kurset er gratis.

Kontakt info

Stine Nørgaard Bjerg Event- og lokationsansvarlig snb@dahllaw.dk +45 88 91 98 39

Tilmeldingsfrist

mandag 26. okt. 2020

Tvangsauktioner fra A-Z - København - LUKKET FOR TILMELDING

Når hammeren er faldet, er det for sent. Derfor er det – hvad enten du arbejder for en panthaver i en ejendom, er rådgiver eller mulig budgiver – afgørende at vide, hvordan en tvangsauktion foregår.
På vores gratis kursus får du en udførlig gennemgang af vilkårene for en tvangsauktion samt hvilke forhold, som kræver din opmærksomhed.

På kurset behandler vi bl.a. følgende emner:

 Før tvangsauktionen:

 • Hvilket indhold skal en salgsopstilling have, og hvordan læses salgsopstillingen?
 • Har man mulighed for at få en fremvisning, når en tvangsauktionsejendom er ”købt som beset”?
 • Hvordan forbereder man sig inden tvangsauktionen – hvad skal man have med?

 På tvangsauktionen:

 • Hvad er størstebeløbet, sikkerhedsstillelsen og auktionsafgiften?
 • Hvordan foregår budgivningen – er der en mindstepris og hvad med moms?
 • Hvem kan begære ny tvangsauktion, og hvad er en hammerslagsaftale?

 Efter tvangsauktionen:

 • Hvor meget, hvornår og til hvem skal auktionskøber betale?
 • Hvad sker der med den tidligere ejers gæld, og hvad skal auktionskøber huske efter overtagelsen?
 • Hvordan får man auktionsskøde på ejendommen, og hvad er en transportkøbekontrakt? 


Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding til dette arrangement

Fakta om arrangementet

torsdag 29. okt. 2020
10:00 - 13:00

OBS! NY ADRESSE: København Zoologisk Have - Auditoriet
Roskildevej 32
2000 Frederiksberg

Der vil under kurset blive serveret kaffe og te samt en let forplejning.

Kontakt info

Thomas Møller Harhoff Kristensen Advokat (L)/Associeret partner tmk@dahllaw.dk +45 88 91 94 38

Rådgivningsområde

Tvangsauktion

Tilmeldingsfrist

tirsdag 01. sept. 2020

Insolvensrettens A-Z - Modul 3 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor overser revisorer og pengeinstitutter muligheden for rekonstruktionsbehandling?
 2. Hvilke fordele er der ved rekonstruktion frem for enten konkurs eller frivillig akkord?
 3. Hvilke ulemper er der ved rekonstruktion frem for enten konkurs eller frivillig akkord?
 4. Hvorfor og hvornår rekonstruktion med afviklingsdrift – salg?
 5. Hvorfor og hvornår rekonstruktionsbehandling med fortsat drift?
 6. Hvorfor kan gensidigt bebyrdende aftaler i højere grad ”styres” under rekonstruktionsbehandling end under konkurs/frivillig akkord?
 7. Hvorfor er det under rekonstruktionsbehandling lettere at foretage virksomhedsoverdragelser med medoverdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler end ved konkursbehandling/frivillig akkordforhandling?
 8. Hvorfor er omkostningsanvendelsen ved rekonstruktionsbehandling højere end ved frivillig akkordforhandling og lavere end ved konkursbehandling?
 9. Hvorfor er rekonstruktionsprocessen særligt relevant for virksomhedspanthavere/marginalpant­havere?
 10. Hvorfor er rekonstruktionsbehandling særligt relevant for virksomheders revisorer?

Medunderviser: medunderviser på dette kursus er statsautoriseret revisor Carsten Bo Jensen, Vistisen + Lunde Revisionspartnerselskab.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 9. oktober 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 29. okt. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Ledelse af virksomheden, der - måske - kan rekonstrueres

Det kan være vanskeligt at agere i eller rådgive en virksomhed, der får økonomiske udfordringer. Forskellige tiltag for at rette driften kan igangsættes, men i den periode, hvor virksomhedens fortsatte levedygtighed er usikker, skal virksomhedens ledelse eller rådgiver være opmærksom på, hvilke dispositioner der foretages, og løbende overveje om en løsning på virksomhedens udfordringer er mulig, eller om driften i stedet bør indstilles.

Vi vil på kurset behandle dette område og bl.a. komme omkring emner som

 • Hvilket ansvar har direktion, bestyrelse og rådgiver
 • Hvad må og kan direktion og bestyrelse
 • Hvornår skal driften indstilles?
  • Håbløshedstidspunktet – hvad er det?
  • Kreditorerne skal behandles lige – hvorfor det?
 • Hvilke dispositioner i den økonomiske trængte virksomhed, skal ledelsen være opmærksom på, herunder
  • Forudbetalinger
  • Stiftelse af ny gæld og betaling af gammel gæld
  • Mellemregninger i koncernen – er der grænser?
 • Hvilke forhold skal ledelse og rådgiver være opmærksom på ved en eventuel virksomhedsoverdragelse

Kurset henvender sig til ledelsesmedlemmer og virksomhedens rådgivere.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er mandag den 19. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 29. okt. 2020
08:30 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Har du styr på pligterne i hvidvaskloven? Aarhus

Reglerne i hvidvaskloven er nu skærpet – og manglende overholdelse af pligterne kan blive rigtig dyrt. Hør mere om reglerne på vores gratis gå-hjem-møde i marts.

Udover pligten til at indhente legitimation på sine kunder, indeholder hvidvaskloven også en række øvrige forpligtelser for erhvervsdrivende omfattet af loven. Revisorer, bogholdere, advokater, finansielle leasingselskaber mv. er f.eks. forpligtede til løbende at overvåge deres kundeforhold og indberette eventuelle mistænkelige forhold. Overholder man ikke disse forpligtelser i hvidvaskloven kan det have store konsekvenser.

 • De seneste ændringer i hvidvaskloven og bødestrukturen
 • De overordnede forpligtelser efter hvidvasklovgivningen,
 • Undersøgelses- og indberetningspligten,
 • Hvilke forhold skal man være opmærksom på for at være overholde med hvidvaskloven,
 • Hvordan indretter man en et effektiv hvidvask compliance program,
 • Hvordan fungerer indberetningen i forhold til en tavshedspligt, og
 • Konflikten mellem hvidvask og GDPR

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 29. okt. 2020
15:00 - 17:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Deltagelse i kurset er gratis.

Kontakt info

Stine Nørgaard Bjerg Event- og lokationsansvarlig snb@dahllaw.dk +45 88 91 98 39

Tilmeldingsfrist

tirsdag 27. okt. 2020

Har du styr på pligterne i hvidvaskloven? København

Reglerne i hvidvaskloven er nu skærpet – og manglende overholdelse af pligterne kan blive rigtig dyrt. Hør mere om reglerne på vores gratis gå-hjem-møde i marts.

Udover pligten til at indhente legitimation på sine kunder, indeholder hvidvaskloven også en række øvrige forpligtelser for erhvervsdrivende omfattet af loven. Revisorer, bogholdere, advokater, finansielle leasingselskaber mv. er f.eks. forpligtede til løbende at overvåge deres kundeforhold og indberette eventuelle mistænkelige forhold. Overholder man ikke disse forpligtelser i hvidvaskloven kan det have store konsekvenser.

 • De seneste ændringer i hvidvaskloven og bødestrukturen
 • De overordnede forpligtelser efter hvidvasklovgivningen,
 • Undersøgelses- og indberetningspligten,
 • Hvilke forhold skal man være opmærksom på for at være overholde med hvidvaskloven,
 • Hvordan indretter man en et effektiv hvidvask compliance program,
 • Hvordan fungerer indberetningen i forhold til en tavshedspligt, og
 • Konflikten mellem hvidvask og GDPR

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 02. nov. 2020
15:00 - 17:00

DAHL Advokatfirma
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

Deltagelse i kurset er gratis.

Kontakt info

Stine Nørgaard Bjerg Event- og lokationsansvarlig snb@dahllaw.dk +45 88 91 98 39

Tilmeldingsfrist

fredag 30. okt. 2020

Aktionærlån og selvfinansiering

Selskabslovens kapitel 13 indeholder overordnede regler om økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler. Overordnet set opdeles der mellem sælgerfinansiering og økonomisk bistand i øvrigt. På det pågældende kursus er der for det første en gennemgang af de selskabsretlige regler. Hvornår foreligger der selvfinansiering? Hvornår er der tale om lovlig og henholdsvis ulovlig selvfinansiering? Hvornår er et kapitalejerlån eller en sikkerhedsstillelse lovlig og henholdsvis ulovlig, hvilke lovfæstede undtagelser er der?

Endelig behandles de regnskabsmæssige rammer for henholdsvis selvfinansiering og kapitalejerlån – hvordan behandles dette i de løbende aflagte årsrapporter?

Den anden del af kurset går på det skatteretlige – hvordan håndteres selvfinansiering og økonomisk bistand i skatteretlig henseende? Ligningslovens § 16 E og den omkring denne bestemmelse udviklede praksis er central i gennemgangen. Hvornår beskattes man af et kapitalejerlån, og hvornår beskattes man ikke? Hvordan håndterer man selve beskatningen, og er der nogen form for reparationsmuligheder? Hvilken beskatning udløser det? På kurset opnås der et samlet overblik over kapitalejerlån og selvfinansiering med de juridiske rammer, der nu engang er.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 20. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 03. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000 ,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Kursusafholdelse i AB18

Kursusindhold:

Vi giver et godt og praktisk relevant overblik over de mest gængse standardvilkår i byggeriet (AB18).

 Emner der tages op er bl.a.

 • Udbuds- og tilbudsindhentning samt aftaleindgåelse.
 • Planlægning af arbejdet
 • Entreprenørprojektering
 • Betalingsregler, herunder ved ekstraarbejder
 • Proceduren for ekstraarbejder og tidsfristforlængelse
 • Den nye afleveringsprocedure, førgennemgang
 • Ny tvistløsning – hurtig afgørelse og mediation

 Vi vil på kurset også identificere relevante problemstillinger fra cases m.v. Derudover vil vise et samspil mellem AB18 og andre standardvilkår (herunder ABR18) samt give eksempler på særlige aftaler parterne med fordel kan indgå.

Kursusudbytte:

Med deltagelse i kursus i AB 18 får du styr på byggeriets nye standardvilkår ud fra en udpræget praktisk vinkel. Du får bl.a. gode praktiske råd til at undgå faldgruber, et godt indblik i de nye reglers reelle betydning for dig som entreprenør, rådgiver eller bygherre, samt et godt overblik over reglernes fordele og ulemper.

Målgruppe:

Kurset i AB 18 er målrettet entreprenører, rådgivere og bygherre.

 

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 04. nov. 2020
09:00 - 15:30

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Gratis

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Rådgivningsområde

Byggelovgivning
Entreprise

Tilmeldingsfrist

mandag 19. okt. 2020

Aktuel moms - Viborg

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 09. nov. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Herning

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 09. nov. 2020
13:30 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Insolvensrettens A-Z - Modul 4 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvilke basisbetingelser skal være opfyldte for at gennemføre en frivillig akkord?
 2. Hvilke særlige udfordringer er der ved håndtering af offentlige kreditorer ved frivillig akkordforhandling?
 3. Hvorfor er offentlige kreditorer i akkordprocessen langt bedre end deres rygte?
 4. Hvad er hovedforskellene mellem almindelig gældssanering og gældssanering i forbindelse med konkurs?
 5. Hvad er de ti mest forekommende omstændigheder, der hindrer gældssanering?
 6. Hvorfor er gældssaneringsreglerne styrende for indholdet af frivillige akkordforslag og rekonstruktionsforslag?
 7. Hvornår og hvordan kan særligt revisor og pengeinstitut hindre, at virksomhedsledere bliver pålagt konkurskarantæne?
 8. Hvad er den hyppigste årsag til, at revisorer anviser tvangsopløsning som ophørsgrund?
 9. Hvorfor fører tvangsopløsning som virksomhedsophør i en række tilfælde til konkurskarantæne for tidligere kunder/klienter.
 10. Hvad er hovedårsagen til, at gældende skatteret kan vanskeliggøre frivillige ordninger, gældssanering og/eller eftergivelse af offentlig gæld?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 23. oktober 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 09. nov. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Aktuel moms - Aarhus

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. nov. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Vejle

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. nov. 2020
13:30 - 16:00

Torvehallerne Vejle
Fiskergade 2-8
7100 Vejle Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Insolvensrettens A-Z - Modul 4 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvilke basisbetingelser skal være opfyldte for at gennemføre en frivillig akkord?
 2. Hvilke særlige udfordringer er der ved håndtering af offentlige kreditorer ved frivillig akkordforhandling?
 3. Hvorfor er offentlige kreditorer i akkordprocessen langt bedre end deres rygte?
 4. Hvad er hovedforskellene mellem almindelig gældssanering og gældssanering i forbindelse med konkurs?
 5. Hvad er de ti mest forekommende omstændigheder, der hindrer gældssanering?
 6. Hvorfor er gældssaneringsreglerne styrende for indholdet af frivillige akkordforslag og rekonstruktionsforslag?
 7. Hvornår og hvordan kan særligt revisor og pengeinstitut hindre, at virksomhedsledere bliver pålagt konkurskarantæne?
 8. Hvad er den hyppigste årsag til, at revisorer anviser tvangsopløsning som ophørsgrund?
 9. Hvorfor fører tvangsopløsning som virksomhedsophør i en række tilfælde til konkurskarantæne for tidligere kunder/klienter.
 10. Hvad er hovedårsagen til, at gældende skatteret kan vanskeliggøre frivillige ordninger, gældssanering og/eller eftergivelse af offentlig gæld?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 23. oktober 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 11. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Kursgevinstloven - kl. 09.00-12.00

Grundlæggende gennemgang af kursgevinstlovens regler og faldgruber.

På kurset gennemgås kursgevinstlovens regler og systematik.

Ved gennemgangen af kursgevinstloven gennemgås reglerne om beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Herudover gennemgås reglerne for behandling og opgørelse af både selskaber og fysiske personers gevinst og tab på både fordringer og gæld, samt de generelle ordninger om gældseftergivelser mv.

Kurset vil tage udgangspunkt i gældende kursgevinstlov herunder den seneste praksis og lovændringer.

Bemærk ved deltagelse i både KGL og ABL samme dag er prisen 3.000,- inkl. moms.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 27. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 12. nov. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktieavancebeskatningsloven - kl. 13.00-16.00

Grundlæggende gennemgang af aktieavancebeskatningslovens regler og faldgruber.

På kurset gennemgås aktieavancebeskatningslovens regler og systematik.

Ved gennemgangen af aktieavancebeskatningsloven gennemgås reglerne for beskatning af gevinst og tab på aktier for både selskaber og fysiske personer, selve avanceopgørelsen, herunder de nye regler for hovedaktionæraktier og reglerne om ”omvendte juletræer”.

Kurset vil tage udgangspunkt i gældende aktieavancebeskatningslov herunder den seneste praksis og lovændringer.

Bemærk ved deltagelse i både KGL og ABL samme dag er prisen 3.000,- inkl. moms.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 27. oktober 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 12. nov. 2020
13:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Moms for offentlige virksomheder

På kurset vil der blive givet et overblik over momsreglerne for offentlige virksomheder, herunder de momsmæssige problemstillinger, som offentlige virksomheder oftest risikerer at støde på. Kurset omfatter bl.a. en gennemgang af nedenstående punkter:

 • Introduktion til moms for offentlige virksomheder, herunder en gennemgang af de vigtigste begreber inden for moms i den offentlige sektor
 • Hvordan skelner man mellem momsfrie myndighedsopgaver og momspligtige aktiviteter i konkurrence med virksomheder?
 • Hvornår anses en levering af varer og ydelser mellem institutioner for at være en levering inden for samme offentlige myndighed?
 • Momsfradrag - herunder samspillet mellem fradragsreglerne og den mellemkommunale/statslige momsudligningsordning
 • Momsfradrag på udvalgte omkostninger til afholdelse af kurser, overnatninger på hoteller, medarbejdertelefoner, hjemmearbejdspladser, biler og varebiler, underholdning og restauration.
 • Moms på fast ejendom, herunder byggegrunde og projektsalg.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 3. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 17. nov. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Finansiering af selskaber og virksomheder i et skatteretligt perspektiv

På kurset gennemgås forskellige muligheder for finansiering af henholdsvis selskaber og virksomheder, herunder i et skatteretligt perspektiv.

Overordnet sondres der mellem egenkapitalindskud og lån.

Selskaber kan finansieres dels via indskud fra kapitalejere, herunder lån eller kapitalforhøjelse, dels via lån fra andre koncernselskaber, dels via hovedaktionærens VSO og dels via lån fra eksterne finansieringskilder.

Virksomheder, som drives i VSO, kan finansieres dels ved indskud fra ejeren, dels via ejerens (eller ejerens nærtståendes) selskaber og dels via lån fra eksterne finansieringskilder, f.eks. banker og kreditforeninger.

Der er forskellige skattemæssige konsekvenser for selskabet/virksomheden og ejeren ved de forskellige situationer. På kurset vil de forskellige finansieringsmuligheder blive gennemgået i et skatteretligt lys, herunder med afsæt i de ligheder og forskelle, som der er.

De skattemæssige konsekvenser er bl.a. hvorvidt kreditor er skattepligtig af evt. kursgevinster og har fradrag for kurstab, hvorvidt debitor er skattepligtig af gevinst ved gældseftergivelser mv. og hvorvidt finansieringen har en utilsigtet skattemæssig konsekvens, f.eks. en hævning i virksomhedsskatteordningen eller et skattepligtigt aktionærlån efter LL § 16E. Endvidere vil vilkår for lån i form af valuta, rente og sikkerheder blive behandlet.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 3. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 18. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Hovedaktionærbeskatning

På kurset gennemgås de særlige skattemæssige problemstillinger, som gør sig gældende for hovedaktionærer, herunder:

 • Hovedaktionærbegrebet og den relevante personkreds
 • Kontrollerede transaktioner mellem hovedaktionær og selskab, herunder værdiansættelse og korrektionsmulighed
 • Beskatning af medarbejdergoder i form af fri bil og bolig mv.
 • Aktionærlån – fra selskabet til hovedaktionær og omvendt

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 10. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 24. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Herning - Heldagskursus - november

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 10. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 30. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - København

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 10. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 01. dec. 2020
13:30 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - København - november

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 10. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 01. dec. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Insolvensrettens A-Z - Modul 5 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor er modregnet balance et must ved enhver virksomhedsoverdragelse, hvor sælgeren er insolvent?
 2. Hvorfor bortfalder gensidigt bebyrdende aftaler ikke blot pr. automatik ved insolvensbehandling?
 3. Hvad er hovedkriterierne for, om konkurrencebegrænsende klausuler – konkurrence- og kundeklausuler m.fl. – bortfalder, respektive kan håndhæves af køberen af en insolvent virksomhed?
 4. Hvad er de tre væsentligste skatteretlige begreber, der skal indtænkes i enhver insolvensbehandling?
 5. Hvad er de fem væsentligste momsmæssige udfordringer ved insolvensbehandling?
 6. Hvorledes håndteres lønmodtagerforpligtelser i nødlidende virksomhedsoverdragelser, hvor sælgeren har afgivet virksomhedspant?
 7. Hvorfor er det alt andet lige mindre problematisk for erhververen af en insolvent virksomhed at foretage opsigelser, end det er for en arbejdsgiver i normal drift-situationen?
 8. Hvorfor er medarbejdere med sædvanlig opsigelsesbeskyttelse også beskyttede i insolvenssituationen?
 9. Hvornår kan Lønmodtagernes Garantifond helt eller delvist dække lønmodtagerforpligtelser i virksomhedsoverdragelser, hvor sælgeren er insolvent?
 10. Hvad skal man som rådgiver og virksomhedspanthaver/pengeinstitut særligt være opmærksom på ved udarbejdelse af refusionsopgørelse i forbindelse med nødlidende virksomhedsoverdragelser?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 17. november 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 01. dec. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Aktuel skat - Herning - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. dec. 2020
13:30 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Esbjerg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. dec. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Dokken 10
6700 Esbjerg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Insolvensrettens A-Z - Modul 5 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor er modregnet balance et must ved enhver virksomhedsoverdragelse, hvor sælgeren er insolvent?
 2. Hvorfor bortfalder gensidigt bebyrdende aftaler ikke blot pr. automatik ved insolvensbehandling?
 3. Hvad er hovedkriterierne for, om konkurrencebegrænsende klausuler – konkurrence- og kundeklausuler m.fl. – bortfalder, respektive kan håndhæves af køberen af en insolvent virksomhed?
 4. Hvad er de tre væsentligste skatteretlige begreber, der skal indtænkes i enhver insolvensbehandling?
 5. Hvad er de fem væsentligste momsmæssige udfordringer ved insolvensbehandling?
 6. Hvorledes håndteres lønmodtagerforpligtelser i nødlidende virksomhedsoverdragelser, hvor sælgeren har afgivet virksomhedspant?
 7. Hvorfor er det alt andet lige mindre problematisk for erhververen af en insolvent virksomhed at foretage opsigelser, end det er for en arbejdsgiver i normal drift-situationen?
 8. Hvorfor er medarbejdere med sædvanlig opsigelsesbeskyttelse også beskyttede i insolvenssituationen?
 9. Hvornår kan Lønmodtagernes Garantifond helt eller delvist dække lønmodtagerforpligtelser i virksomhedsoverdragelser, hvor sælgeren er insolvent?
 10. Hvad skal man som rådgiver og virksomhedspanthaver/pengeinstitut særligt være opmærksom på ved udarbejdelse af refusionsopgørelse i forbindelse med nødlidende virksomhedsoverdragelser?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 17. november 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 03. dec. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Aktuel skat - Aalborg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 07. dec. 2020
13:30 - 16:00

Helnan Phønix Hotel
Vesterbro 77
9000 Aalborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Silkeborg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 07. dec. 2020
09:00 - 11:30

Gl. Skovridergaard
Marienlundsvej 36
8600 Silkeborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Struer - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 07. dec. 2020
13:30 - 16:00

Struer Grand Hotel
Østergade 24
7600 Struer Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Viborg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 07. dec. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Aarhus - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 08. dec. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Vissenbjerg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 08. dec. 2020
09:00 - 11:30

Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30
5492 Vissenbjerg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Vejle - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand og hygiejne. Derfor er der begrænset antal pladser på dette kursus. Skulle arrangementet blive aflyst pga. stigende smitte, vil du få besked herom.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 08. dec. 2020
13:30 - 16:00

Torvehallerne
Kirketorvet 10-16
7100 Vejle Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne