COVID-19

Corona-Task Force

COVID-19 afføder en række juridiske, strategiske og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode.

COVID-19 afføder en række juridiske, strategiske og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode.

COVID-19 afføder en række problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Her får du bl.a. overblik over hjælpepakker og info om vores Task Force, som du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode.

COVID-19 har for alvor ramt det danske samfund, og sundhedskrisen afføder en lang række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vores dygtige jurister står fortsat til rådighed for juridisk rådgivning. Har du brug for juridisk rådgivning, er du som altid velkommen til at kontakte os, både i de igangværende sager og nye sager.

Vi forventer, at en række problemstillinger kræver akut håndtering. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende forskellige juridiske og juridisk-forretningsmæssige problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Klik på fanen ovenfor for at læse mere.

Hjælpepakker
Regeringen har allerede præsenteret en del hjælpepakker, som skal understøtte erhvervslivet. Vi vil løbende informere og rådgive om indholdet og konsekvenserne af disse tiltag.

Task Force

Vi forventer, at en række problemstillinger kræver akut håndtering. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende forskellige juridiske og juridisk-forretningsmæssige problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode.

Vores task force vil fungere som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL, og den består af følgende personer:

Ansatte og kapacitet

 • Ansættelses- og arbejdsretlige handlemuligheder – både for arbejdsgivere og direktører/ledende medarbejdere
 • Juridisk handlerum ift. større omorganiseringer og tilpasninger og retsstillinger/vurderinger i denne forbindelse
 • Rådgivning om frivillige og tvungne ordninger

Kontakt: Søren Ole Nielsen, son@dahllaw.dk, +45 3084 3514

Leverandører, kunder og international forretning

 • Kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter
 • Såvel med leverandører (indkøbsaftaler, sourcingaftaler, logistikaftaler, underleverandørkontrakter, m.v.) som med kunder (agent- og forhandleraftaler, samhandelsaftaler, distributionsaftaler, salgs- og leveringsbetingelser, joint-venture kontrakter, franchiseaftaler, licensaftaler, m.v.)

Kontakt: Kim Ricken Jørgensen, krj@dahllaw.dk, +45 2688 2616
Kontakt: Klaus K. Kjær, kkk@dahllaw.dk, +45 2631 7526
Kontakt: Thomas Markert, tma@dahllaw.dk, +45 3084 3519
Kontakt: Peter Neve, pne@dahllaw.dk, +45 51 99 90 56

Byggeriet og byggesager

 • Implikationer for byggeriet og igangværende projekter
 • Entrepriseretlige overvejelser og handlemuligheder
 • Overvejelser og handlemuligheder for udlejere af fast ejendom

Kontakt: Hans Erik Steffensen, hes@dahllaw.dk, +45 4019 9090
Kontakt: Niels Wulff, nwu@dahllaw.dk, +45 2612 8708
Kontakt: Anette Kusk, ank@dahllaw.dk, +45 20 28 04 56 

Kapitalstruktur og kapitalforhold

 • Implikationer for kapitalstruktur
 • Handlemuligheder ift. kapitaltilførsel, kapitalforhøjelse, kapitalafgang, kapitalnedsættelse, lån og sikkerhedsstillelse, udnyttebetalinger, aktionærlån, køb/salg/indløsning af aktier, m.v.

Kontakt: Henning von Lillienskjold, hvl@dahllaw.dk, +45 2673 6588
Kontakt: Jesper Høy, jeh@dahllaw.dk, +45 2612 2435
Kontakt: Bent Ramskov, bra@dahllaw.dk, +45 2012 0830
Kontakt: Henrik Ottosen, hot@dahllaw.dk, +45 2873 1588

Finansiel omstrukturering

 • Overvejelser og handlemuligheder inden for finansielle omstruktureringer
 • Handlerum ift. akkvisitionsfinansiering, lånefinansiering, m.v.

Kontakt: Henning von Lillienskjold, hvl@dahllaw.dk, +45 2673 6588
Kontakt: Jesper Høy, jeh@dahllaw.dk, +45 2612 2435
Kontakt: Henrik Ottosen, hot@dahllaw.dk, +45 2873 1588

Rekonstruktion, insolvens og inddrivelse

 • Rekonstruktion/akkordordninger
 • Overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling
 • Inkassobehandling ifm. likviditetsoptimering

Kontakt: Birgitte Jørgensen, bij@dahhlaw.dk, +45 2621 9310
Kontakt: Jens Højmark, jhm@dahllaw.dk, +45 2135 8670
Kontakt: Jens Paulsen, jpa@dahhlaw.dk, +45 4035 8151
Kontakt: Dan B. Larsen, dbl@dahllaw.dk, +45 2631 7511
Kontakt: Jesper Høy, jeh@dahllaw.dk, +45 2612 2435
Kontakt: Thomas Markert, tma@dahllaw.dk, +45 3084 3519
Kontakt vedr. real-, bank- og alm. inkasso: Thomas Møller Kristensen, tmk@dahllaw.dk, +45 2612 7295

IT- og teknologivirksomhed

 • Implikationer for IT-kontrakter
 • Vurdering af stop af leverancer, forsinkelser, forpligtelser, m.v.
 • Handlemuligheder ift. IT- og teknologikontrakter

Kontakt: Claus Sørensen, cfs@dahllaw.dk, +45 2025 0599
Kontakt: Frederik Bruhn, fbr@dahllaw.dk, +45 2295 1375
Kontakt: Michael Rehling, mir@dahllaw.dk, +45 2277 7207
Kontakt: Tim Nielsen, tim@dahllaw.dk, +45 6191 5105

Skat og moms

 • Overvejelser og handlemuligheder ift. selskabsbeskatning og moms
 • Rådgivning om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet

Kontakt: Bent Ramskov, bra@dahllaw.dk, +45 2012 0830
Kontakt: Torben Buur, tbu@dahllaw.dk, +45 3051 9245
Kontakt: Jesper Bierregaard, jbi@dahllaw.dk, +45 2612 7296

Regeringen har allerede præsenteret en del hjælpepakker, som skal understøtte erhvervslivet. Vi vil løbende informere og rådgive om indholdet og konsekvenserne af disse tiltag.

Klik nedenfor for at se hvilke økonomiske hjælpepakker, du kan få gavn af i forbindelse med COVID-19:

Små selvstændige

 

Hjælpepakker til små selvstændige (op til 25 fuldtidsansatte)

Hjælpepakke    Formål

Hjælp til  mindre virksomheder (selvstændige)  Kompensation til mindre selvstændige virksomheder, der oplever mere end 30 % nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19. Staten dækker 90 % af omsætningstabet. Klik HER for at læse mere

Kompensation for faste udgifter for de særligt hårdt ramte  Betaling af faste omkostninger i form af kontant tilskud til virksomheder, som er ekstra hårdt ramt og oplever mere end 35 % fald i omsætning  (tilskud på 25-80 % af faste udgifter). Erhvervsdrivende, der er påbudt lukning, kan i denne periode få kompenseret svarende til 100 % af de faste udgifter. Klik HER for at læse mere

Garantiordning for nye lån for SMV'er Vækstfonden kautionerer for lån eller kredit i banken, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 %. som følge af COVID-19. Kautionen dækker 70 % af finansieringsinstituttets tab. Løbetid op til 7 år. Klik HER for at læse mere

Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked  Lønkompensation (75-90 %) til virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 - en række betingelser gælder (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte). Klik HER for at læse mere

Likviditets forbedring for små virksomheder Momsbetalingen udskydes ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag forlænges midlertidigt med 4 måneder. Samtidig udskydes af B-skatterater for selvstændigt erhvervsdrivende. Midlertidig forhøjelse af Skattekontoen for, at virksomheder skal undgå højere bankindeståender og forhøjede renteudgifter som følge af bankernes negative renter. Klik HER for at læse mere 

Små og mellemstore virksomheder

Hjælpepakker til små og mellemstore virksomheder (SMV'er op til 250 ansatte)

Hjælpepakke    Formål

Kompensation for faste udgifter for de særligt hårdt ramte Betaling af faste omkostninger i form af kontant tilskud til virksomheder, som er ekstra hårdt ramt og oplever mere end 30 % fald i omsætning  (tilskud på 25-80 % af faste udgifter). Erhvervsdrivende, der er påbudt lukning, kan i denne periode få kompenseret svarende til 100 % af de faste udgifter. Klik HER for at læse mere

Garantiordning for nye lån for SMV'er Vækstfonden kautionerer for lån eller kredit i banken, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 %. som følge af COVID-19. Kautionen dækker 70 % af finansieringsinstituttets tab. Løbetid op til 7 år. Klik HER for at læse mere

Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked  Lønkompensation (75-90 %) til virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 - en række betingelser gælder (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte). Klik HER for at læse mere

Likviditets forbedring for små og mellemstore virksomheder Momsbetalingen udskydes ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag forlænges midlertidigt med 4 måneder. Samtidig udskydes af B-skatterater for selvstændigt erhvervsdrivende. Midlertidig forhøjelse af Skattekontoen for, at virksomheder skal undgå højere bankindeståender og forhøjede renteudgifter som følge af bankernes negative renter.  Klik HER for at læse mere 

Store virksomheder

Hjælpepakker til store virksomheder (mere end 250 ansatte)

Hjælpepakke    Formål
Kompensation for faste udgifter for de særligt hårdt ramte Betaling af faste omkostninger i form af kontant tilskud til virksomheder, som er ekstra hårdt ramt og oplever mere end 35 % fald i omsætning  (tilskud på 25-80 % af faste udgifter). Erhvervsdrivende, der er påbudt lukning, kan i denne periode få kompenseret svarende til 100 % af de faste udgifter. Klik HER for at læse mere

Garantiordning for nye lån for store virksomheder Vækstfonden kautionerer for lån eller kredit i banken, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 %. som følge af COVID-19. Kautionen dækker 70 % af finansieringsinstituttets tab. Løbetid op til 6 år. Klik HER for at læse mere

Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked  Lønkompensation (75-90 %) til virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 - en række betingelser gælder (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte). Klik HER for at læse mere

Skatte- og momslempelser for store virksomheder Betalingsfristen for indbetaling af moms forlænges midlertidigt med 30 dage. For A-skat og AM-bidrag forlænges betalingsfristen for de store virksomheder midlertidigt med 4 måneder. Midlertidig forhøjelse af Skattekontoen for, at virksomheder skal undgå højere bankindeståender og forhøjede renteudgifter som følge af bankernes negative renter. Klik HER for at læse mere 

Eventarrangører

Hjælpepakke til eventarrangører

Hjælpepakke    Formål

Økonomisk kompensation til eventarrangører  Dækning af tab af indtægter ved større arrangementer (+1.000 deltagere), som aflyses, udskydes eller væsentlig ændres som følge af statsministerens opfordring til aflysning. Refunderede billetter solgt i forsalg kan også kompenseres. Klik HER for at læse mere.

Hvordan påvirker coronavirus dig og din virksomhed? På denne side får du overblik over seneste nyt om COVID-19 i relation til erhvervslivet, herunder de initiativer Regeringen sætter i søen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne