Nyheder

Hvad er ”offergrænsen”?

Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har i en nyligt afsagt kendelse fastslået, at en entreprenør var ansvarlig for mangler, fordi han havde leveret andre vinduer end aftalt. En udbedring ville koste 281.250 kr. Alligevel blev entreprenøren kun dømt til at betale 60.000 kr. Baggrunden var den såkaldte ”offergrænse”.

Afhjælpning af mangler

Hvis en entreprenør har udført sit arbejde mangelfuldt eller anvendt mangelfulde materialer, har entreprenøren pligt til at foretage afhjælpning. Afhjælper entreprenøren ikke manglerne, misligholder han sin afhjælpningspligt, og bygherren har ret til at udbedre manglerne for entreprenørens regning.

I en nylig afsagt kendelse (T:BB 2019.315 VBA) havde en ejerforening bl.a. bestilt montering af 3-lagsvinduer overalt. På trods af aftalen havde entreprenøren i nogle tilfælde monteret 2-lagsvinduer og havde herved sparet knap 34.000 kr. Arbejdet var mangelfuldt udført, og voldgiftsretten fandt, at entreprenøren var ansvarlig for anvendelsen af forkerte vinduer. Et syn og skøn fastslog, at en udbedring ville koste 281.250 kr. til udskiftning af de forkerte vinduer.

Bygherrens krav mod den misligholdende entreprenør vil sædvanligvis være udbedringsomkostningen, og i den omtalte sag nedlagde bygherren også påstand om betaling af 281.250 kr.

”Offergrænsen” – hvilken grænse?

At bygherrens krav mod entreprenøren er udbedringsomkostningen, gælder imidlertid ikke i alle tilfælde. I AB 18 § 51 (AB 92 § 33) finder man en offergrænseregel, som fastslår, at entreprenørens afhjælpningspligt (og bygherrens udbedringskrav) bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. I bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.

En sådan bedømmelse foretog voldgiftsretten i den omtalte sag. Voldgiftsretten lagde til grund, at

  • der ikke var nogen (væsentlig) synlig forskel på de to typer vinduer,
  • begge vinduestyper havde en u-værdi, der opfyldte gældende krav, og
  • energitabet (ca. 50 kr. pr. lejlighed årligt!) var minimalt.

Selvom entreprenøren leverede et andet produkt end aftalt, fandt voldgiftsretten ikke, at entreprenøren skulle betale udbedringsomkostningen på 281.250 kr., idet bygherrens interesse i at få udskiftet vinduerne ikke ville stå i et rimeligt forhold til den økonomiske byrde for entreprenøren.

Bygherren bevarede dog i alle tilfælde retten til afslag – og bygherren fik skønsmæssigt tilkendt 60.000 kr. i erstatning og afslag. Kendelsen viser, at entreprenøren kan reddes af offergrænsereglen.

Entreprenørens muligheder

Det altovervejende udgangspunkt er, at entreprenøren - som den misligholdende part - skal betale afhjælpningsomkostningerne. Begrænsning af entreprenørens afhjælpningspligt er en undtagelse. Der skal være særlige forhold, der taler for anvendelsen af en offergrænse, i tilfælde, hvor entreprenøren ikke leverer den aftalte ydelse.

Ikke desto mindre bør entreprenøren overveje sine muligheder, hvis bygherren fremsætter krav om udbedringer, der virker meningsløse eller urimelige.

Hos DAHL yder vi specialiseret rådgivning inden for entrepriseret, og du er velkommen til at kontakte en af vores eksperter, hvis du sidder med lignende tvister eller har andre spørgsmål.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne