Karriere

Ansat i DAHL

Kultur og DAHL-ånden – bindemidlet for det hele

Har du hørt om DAHL-ånden? Vores værdier, normer, traditioner, historie og kemien, som binder os sammen, dét er DAHL-ånden - dét unikke, som differentierer os og gør DAHL til en helt særlig og attraktiv arbejdsplads i advokatbranchen.

Kan en virksomhed have en sjæl?  Hos DAHL taler vi meget om, hvem vi er, og hvordan vi bliver den stærkeste udgave af os selv som firma. Vi taler løbende om, hvad der udgør essensen af DAHL og hvilke værdier, normer, traditioner, historier og kemi, der binder os sammen. Vi taler om DAHL-ånden. Det gør vi, fordi vi har kultur som en klar differentiator.

Flere forhold tegner et klart billede af DAHL som en unik virksomhed – og af den stærke DAHL-ånd, som på mange måder er bindemidlet for det hele. Vi har som vision at bygge en førsteklasses ENER inden for advokatbranchen. Visionen passer godt til DAHL og udtrykker det formål, den energi og det fokus, som vi efterstræber som organisation: At vi sammen insisterer på at være noget særligt og gå vores egne veje. Den bedste måde at forudse fremtiden på er – som bekendt – at være med til at skabe den. Med vores kultur har vi rigtige gode forudsætninger for at gøre netop dét. Mere konkret er vores kultur kendetegnet ved:

At være et kompetence- og videnmiljø:

Vi prioriterer faglig udvikling og dygtiggørelse enormt højt. Vores individuelle og fælles høje faglighed er vores primære produkt. Vi har ikke en berettigelse i markedet, hvis ikke vi har en høj faglighed og relevante kompetencer. Fagligt flytter vi os markedsdrevet. Vi forsøger hele tiden at være på forkant med udviklingen i markedet og forbereder os på at efterkomme, hvad markedet efterspørger. Vi har derfor en kultur, som i videst mulige omfang understøtter den enkeltes videnarbejde på alle leder og kanter – fra indsamling og udvikling af viden til deling af viden internt og eksternt, som er med til at påvirke vores klienters agenda. Vi hylder videnheltene i dagligdagen - dem, som går den ekstra mil fagligt og i rollen som videnarbejder.

En arbejdsform styret af samarbejde, hjælpsomhed og bidragskultur:

Vores commitment til at udvikle klienterne, firmaet, forretningen, organisationen og hinanden er ikke mindre end enestående. Vi bidrager allesammen til at skabe et stærkt fællesskab, hvor vi sammen skaber en særlig følelse af at høre til, og en kultur, hvor vi ikke kun vil vores egen succes, men hvor vi hele tiden spiller hinanden stærke. Det gør vi ved at tage ansvar for hinandens udvikling, vise respekt, hjælpe og inspirere hinanden med at stræbe efter næste niveau – også når vi har travlt og bølgerne går højt. Kun i fællesskab kan vi opnå de bedste resultater for klienten og hinanden.

En grundlæggende tro på at forskellighed, diversitet og agilitet er en styrke: 

Diversitet er den variation, vi repræsenterer kollektivt på tværs af køn, alder, profiler og personligheder. DAHL er som firma en myriade af specialer, fagligheder og personer med forskellige grundtoner. Vi tror på, at diversitet producerer kreativitet, synergi og bedre løsninger. Fordi vi alle er forskellige, er vi alle unikke – det er netop, når den enkelte med alle sine forskellige kompetencer bidrager unikt til sagsløsningen, rådgivningen og firmaet, at magien opstår. Det fordrer, at alle bidrager positivt til fællesskabet og er målrettet om, hvad de kan og vil. Belønningen kommer også til udtryk gennem dynamik og agilitet. Altså, at vi skyder en god fart i beslutningstagningen og forretningsudviklingen som helhed.

Medarbejdere som udstråler passion og arbejdsglæde:

Ét gennemgående træk er en fælles erkendelse af, at det skal være fedt at gå på arbejde. En karriere hos DAHL skal være lærerig, succesfuld og sjov, uanset om man er studentermedhjælper, specialistadvokat eller partner. Passion og arbejdsglæde er forudsætningen for alle de andre ting, som kendetegner det at arbejde i DAHL, og som giver os drive, sult, fremsynethed, handlekraft og mod. Passion kan komme mange steder fra – glæden ved faget, rådgivergerningen og succeserne sammen med klienterne, lyst til ”nørderi” og plads til at dyrke faget og fagligheden, begejstring for ens spændende og gode kolleger, som giver én masser af energi, smag for innovation, produktudvikling og forretningsudvikling mv. Det afgørende er, at alle finder en større mening og bidrager til DAHL-ånden, og at denne mening kan blive en konstant kilde til inspiration og virkelyst.

Stor grad af autonomi, selvstændighed og fleksibilitet:

I DAHL hersker der et betydeligt element af rum og autonomi for den enkelte for at kunne udfolde egen faglig passion, personlighed og egne evner inden for rammerne af vores strategi, forretningsplaner og professionalisme. De krav, vi stiller til debiteringsgrader og sagsarbejde er ikke urealistiske, men giver snarere mulighed for virkelyst og motivation for den enkelte til at bidrage med f.eks. forretningsudvikling, udvikling af nye rådgiverprodukter, videnudvikling mv. Under devisen ”frihed under ansvar” er der vide rammer for, hvordan man som medarbejder kan hjælpe med at udvikle firmaet, afdelingerne og de forskellige forretningsområder. Medarbejderne bliver udfordret og får stor selvstændighed i udførelsen interne og eksterne opgaver. Det betyder også frihed til og ansvar for selv at præge sin udvikling.

En atmosfære hvor den gode stemning råder:

Vi kan godt lide hinanden og vægter vores team højt. Et stærkt fokus på performance og høje standarder for professionalisme må ikke sætte en stopper for den gode stemning og uformelle samarbejdsform. Vi elsker humor og både planlagt og spontant samvær. Vi søger ikke alene samværet professionelt, men prioriterer også at være sammen på firmadage, firmature, afdelingsarrangementer, sociale arrangementer i specialegrupperne, kontorarrangementer med flere. De mange tilknytningsforhold bidrager til en indre sammenhængskraft, som går på tværs af afdelinger, kontorer, teams og sager. Vi øver os hele tiden i at blive gode til at fejre succeserne – og så elsker vi et brag af en fest. Endelig har det altid været en glæde, når vores klienter uopfordret har kommenteret positivt på stemningen i DAHL, og når de sætter ord på, hvad den gode stemning betyder for lysten til at samarbejde med firmaet. Det viser, at vores DAHL-ånd også står for noget værdifuldt hos klienterne.

En unik partner- og ejermodel som gennemsyrer samarbejdet og ånden:

En stærkt medvirkende faktor til suveræn sagsløsning og sublimt samarbejde om klienterne og sagerne, er DAHLs ejermodel, som bygger på et ufravigeligt ejerprincip om rendyrket ligedeling. Modellen betyder nemlig en verden til forskel rent kulturelt og samarbejdsmæssigt. Kort fortalt betyder denne ejermodel, at der økonomisk set intet er at konkurrere om internt. Mulig friktion og suboptimering tages simpelthen ud af ligningen. I fælles ånd arbejder alle i stedet på at servicere og rådgive firmaets fælles klienter, uanset hvem man er. Det er vores overbevisning, at alene gennem rendyrket ligedeling kan en rådgivningsvirksomhed sætte den enkelte klient og sag 100 % i centrum. Ligedelingsmodellen er i vid udstrækning således et væsentligt bindemiddel blandt partnerne, som bidrager positivt til alle de øvrige elementer i DAHL-ånden.

Det er umuligt at koge DAHL-ånden ned til få enkeltstående punkter. Ovenstående beskriver nogle af de vigtigste elementer, som karakteriserer vores kultur – elementer, som på mange måder er skrøbelige, men som omvendt også er nogle af konstanterne i dagligdagen og grundstammen i vores dna. Det kan siges på forskellig vis, men en stærk kultur er langt det vigtigste i en virksomhed som vores. Derfor gør vi også meget for at inspirere og opfordre til, at alle medarbejdere, ledere og ejere gør sit til at værne om og pleje den helt særlige DAHL-ånd og sammenhængskraften i virksomheden. Det gør vi blandt andet ved:

  • Fokus på kultur og ejerskabets indvirkning på kulturen på partnermøderne
  • Fælles DAHL-dage og virksomhedsture, hvor vi arbejder med vores kultur og dna
  • Seancer i afdelingerne, specialegrupperne og på lokationerne
  • Bottom-up involvering af medarbejdere i firmaprojekter om f.eks. kultur, værdier, præstationskultur, m.v.
  • Kultur og værdier som en integreret del af udviklingssamtaler, f.eks. partnerudviklingssamtaler og medarbejderudviklingssamtaler

Vi tror på, at god ledelse gør en markant forskel

Vi dyrker ikke kun, at vores kultur skal være en klar differentiator – vi har også en klar ambition om, at vi vil være de bedste i branchen til ledelse. En ambition, som hænger sammen med vores stræben efter at ville skabe en bevægelse fra best til next practice – også i forhold til hvordan vi skaber rammerne for ledelse og udvikling af firmaet, forretningen og medarbejderne.

I DAHL hersker i dag en unik kombination mellem et professionelt forretningsmæssigt fokus og et humanistisk menneskesyn og en humanistisk tilgang til ledelse og udvikling. Et stærkt forretningsmæssigt fokus på klienter, dygtighed, kvalitet, præstation og professionalisme udfolder sig således i fin harmoni med et ønske om et stærkt fællesskab samt respekt for og plads til hinandens unikke talenter og bidrag.  

Mennesker udvikler sig bedst, når de får plads til at vokse, og det er der hos os. En ansat hos os er ikke en maskine, der skal optimeres. Det er snarere en have, der skal vandes, og hvor udviklingen kan ske på forskellige måder og i forskellige tempi – det afgørende er, at haven hele tiden skal gødes, vandes og plejes. Grundlæggende tror vi ledelsesmæssigt således på, at:

  • mennesker er forskellige, og at alle har uforløste potentialer - vi stopper aldrig op og stiller os tilfredse, men er i konstant søgen - i denne søgen er tilfredsstillelsen.
  • der skal to til ledelse, og kompetent ledelse fordrer også følgeskab – ledelse er således ikke kun noget, man giver, det er også noget, man efterspørger og tager
  • vores interesse i at hjælpe vores medarbejdere med at udfolde sig personligt og fagligt forsøges altid drevet af den gode intention
  • ledelse gør en forskel for vores partnere og medarbejdere - vi prioriterer altid dialog, feedback, coaching frem for skabeloner og systemer

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne