Nyheder

Stigende energipriser: Skal dine lejeres acontobidrag til forbrug forhøjes?

I øjeblikket oplever vi stigende energipriser med rekordfart. Som udlejer af bolig- og erhvervsejendomme bør du derfor overveje, om dine lejere skal indbetale mere til forbrug. Bliv klogere på hvilke muligheder du som udlejer har, hvis dine lejeres aconto bidrag til forbrug skal forhøjes.

Priserne på el og gas ligger i øjeblikket rekordhøjt, hvilket kan medføre ekstraomkostninger på flere tusinde kroner årligt. Som ejendomsudlejer bør du løbende overveje, om dine lejeres aconto bidrag til forbrug nogenlunde svarer til det forventede, faktiske forbrug. Hvis det ikke er tilfældet - f.eks. på grund af stigende energipriser eller ændring i en lejers forbrugsmønster - indeholder lejelovgivningen regler, der giver dig mulighed for at forhøje aconto bidraget.

Lejer betaler direkte til forsyningsværket

Hvis en lejer er oprettet som selvstændig bruger hos forsyningsværkerne, betales alle forbrugsudgifter af lejer direkte til forsyningsværkerne. I denne situation opkræver udlejer ikke aconto bidrag hos lejeren.

Udlejer opkræver aconto bidrag hos lejer og aflægger årligt forbrugsregnskab

Hvis du som udlejer helt eller delvist betaler for ejendommens og dermed lejemålets forbrugsudgifter til forsyningsværkerne, opkræves sædvanligvis et fast aconto bidrag hos lejer hver måned eller kvartal sammen med huslejen. I denne situation har du som udlejer pligt til at aflægge et årligt forbrugsregnskab over for lejer i overensstemmelse med lejelovgivningens regler herom.

Modtager lejeren ikke et gyldigt forbrugsregnskab rettidigt, mister du som udlejer retten til at kræve tillægsbetaling, hvor de løbende aconto bidrag fra lejer ikke dækker lejemålets faktiske forbrugsudgifter. Det er derfor vigtigt, at du som udlejer holder øje med, om aconto bidraget fra lejer svarer til det forventede, faktiske forbrug.

Forhøjelse af lejers aconto bidrag

Ved lejekontraktens indgåelse kan aconto bidragets størrelse med fordel fastsættes på baggrund af den tidligere lejers gennemsnitlige månedlige forbrug eller ud fra sidste års samlede forbrug.

Hvis lejeres aconto bidrag til forbrug ikke længere svarer til det forventede, faktiske forbrug - f.eks. på grund af stigende energipriser - indeholder lejelovgivningen regler, der giver dig mulighed for at forhøje aconto bidraget.

Ifølge lejelovgivningen kan en udlejer med 6 ugers varsel til en betalingstermin forlange, at lejeren skal betale aconto bidrag til dækning af lejerens andel i ejendommens forbrugsudgifter. Udlejer kan med samme varsel forlange en forhøjelse af de løbende aconto bidrag.

Der gælder ingen formkrav for varslingen af forhøjelsen, men det bør dog udformes og varsles skriftligt. Varslingen har virkning fra det tidspunkt den kommer frem til lejeren.

Der er ikke fastsat regler om dokumentation, om indsigelse og indsigelsesfrister fra lejerens side, eller om en eventuel indsigelse har opsættende virkning.

Det samlede aconto bidrag for et år må dog højst opkræves med den udgift, som forventes at blive pålignet for regnskabsperioden for den pågældende leverance, og ved forhøjelse af det løbende aconto bidrag kan det månedlige bidrag højst forøges til 1/12 af den samlede udgift, som forventes at blive pålignet for regnskabsperioden for den pågældende leverance.

Ovenstående regler kan ikke fraviges til skade for lejer, hvis der er tale om et lejemål til beboelse under lejeloven. Er der tale om et erhvervslejemål under erhvervslejeloven, kan reglerne fraviges ved aftale. Reglerne gælder ikke for udlejning af almene boliger.

Kontakt DAHL

Hvis du har spørgsmål om dine muligheder for at forhøje af dine lejeres aconto bidrag til forbrug, er du meget velkommen til at kontakte DAHL. Vi har et team af specialister inden for det lejeretlige område med mange års erfaring; de yder professional rådgivning og bistand, hvis du har brug for hjælp.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne