Nyheder

Pant, ”uden unødigt ophold” og værdipapirhandelsloven – hvad er praksis?

Hvis du som långiver skal have pant for et udlån, skal du være opmærksom på, at hvis pantsætter erklæres konkurs, så kan din panteret alt efter omstændighederne være i risiko for omstødelse, hvis der opstår forsinkelse med at etablere pantet. Få indblik i reglerne og praksis i denne artikel.

Hvis du som långiver har fået pant for et udlån – altså er blevet panthaver – og låntageren (pantsætteren) erklæres konkurs, kan panteretten efter omstændighederne være i risiko for omstødelse efter regler i konkursloven. Især er Konkurslovens § 70 vigtig at kende.

Omstødelse efter § 70 af panteretten kan ske, hvis ”panteretten ikke er tilsagt senest ved gældens stiftelse. Man plejer at sige, at der er stillet ”pant for gammel gæld”.

Omstødelse efter § 70 af panteretten kan endvidere ske, hvis panteretten ikke er ”sikret mod retsforfølgning uden unødigt ophold efter gældens stiftelse”. Udtrykket ”uden unødigt ophold” er jævnligt genstand for retsafgørelser for, hvor lang tid der må gå, fra der ydes et lån, til pantet sikres typisk ved tinglysning.

"uden unødigt ophold" - Hvad siger praksis?

I en dom fra Højesteret fra 2009 havde en bank ydet et billån til en kunde. Lånet blev udbetalt en fredag ca. kl. 16. Til sikkerhed for lånet skulle banken have sikkerhed i et ejerpantebrev i bilen, som blev oprettet, allerede inden lånet blev udbetalt. Men pantebrevet skulle også tinglyses i bilbogen. Da medarbejderen i banken udbetalte lånet, var posten for den pågældende dag (fredag) ekspederet og afhentet til forsendelse. Medarbejderen lagde derfor brevet, der dengang skulle sendes med posten, til tinglysningen i postbakken, og først mandag blev det afsendt, hvorefter tinglysningen modtog det tirsdag. Sagen var igennem tre instanser, men både byret, landsret og højesteret fastslog, at den tinglysningsmæssige ekspedition ikke var sket ”uden unødigt ophold”. Pantet blev derfor omstødt, og banken kunne ikke påberåbe sig det.

I 2017 blev et andet tilfælde forelagt Vestre Landsret. Her blev et lån udbetalt om torsdagen, ovenikøbet skærtorsdag. Lånet skulle sikres ved løsørepant. Pantebrevet blev først tinglyst om mandagen, altså 2. påskedag, således gik der fire dage. Begivenhederne i den sag fandt sted efter indførelsen af den elektroniske tinglysning. Både byretten og landsretten fastslog, at der ikke var sket tinglysning ”uden unødigt ophold”.

Værdipapirhandelsloven

I værdipapirhandelsloven er der en særlig regel om anvendelsen af Konkurslovens § 70 ved aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, som det begreb er defineret i loven. Der er tale om regler indført som led i gennemførelsen af et EU-direktiv, det såkaldte collateral-direktiv.

Reglerne skal imødegå den udfordring, der opstår, hvis en virksomhed som led i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse skal stille yderligere sikkerhed for en allerede bestående kredit, fordi værdien af den sikkerhed, virksomheden har stillet, falder pga. renteændringer eller kursudsving på værdipapirer og valuta. Umiddelbart vil en yderligere sikkerhed være omstødelig efter Konkurslovens § 70. Der er imidlertid behov for, at der kan aftales en pligt til at stille yderligere sikkerhed i en sådan situation, uden at denne rammes af omstødelse. Derfor indeholder værdipapirhandelsloven en regel, hvorefter Konkurslovens § 70 ikke finder anvendelse på en yderligere sikkerhed, forudsat at den er stillet ”uden unødigt ophold”, efter at pligten er indtrådt.

Højesteret har ved en dom af 21. marts 2019 taget stilling til begrebet ”uden unødigt ophold” i et sådant tilfælde. I sagen var pligten til at stille sikkerheden i to tilfælde opstået henholdsvis den 15. december 2014 og den 19. januar 2015. Pligten blev opfyldt ved indbetalinger, der skete henholdsvis 18. december 2014 og 23. januar 2015. Der gik altså henholdsvis 3 og 4 dage. Højesteret fastslog, som landsretten også have gjort, at de supplerende sikkerheder herefter ikke var stillet ”uden unødigt ophold”

Opsummering

”Uden unødigt ophold” må forstås som ”så hurtigt det er praktisk muligt”. Ved enhver forsinkelse udover det, er man for sent på den. Er man "for sent på den", har det den fatale konsekvens, at man derved udsætter sig for omstødelse, hvis pantsætteren går konkurs.

Det sikre er at vente med at udbetale lånet, indtil den sikkerhed, man skal have, er etableret, og den relevante sikringsakt er sket, f.eks. at et pantebrev er tinglyst. Udbetaler man lånet, inden pantet er sikret og opstår der – måske uventet og utilsigtet – en forsinkelse med at få pantet sikret, kan man meget hurtigt komme i problemer med at opretholde sit pant.

Har du spørgsmål til pant, ”uden unødigt ophold” og værdipapirhandelsloven, eller har du en konkrete problemstilling, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne