Rådgivning

Insolvens

Konkursbehandling

Konkursbehandling kræver stærke kompetencer og professionel håndtering. Hos DAHL har vi stor erfaring med at håndtere alle typer af konkursboer, og vi har fokus på at sikre effektiv konkursbehandling.

Håndtering af konkursboer

DAHLs insolvensteam har altid en struktureret tilgang til behandling af konkursboer. Vi inddeler konkursboer i tre kategorier (lille, mellem og stor). For hver af disse har vi en standardiseret proces til håndtering af bobehandlingen. Dette gør vi for at sikre høj effektivitet og kompetent bobehandling.

I de små konkursboer anvender vi en nem og overskuelig opgaveoversigt. I de mellemstore og store konkursboer anvender vi en ”stage gate” model, hvor bobehandlingen deles op i faser med underliggende opgaver.

Uanset konkursboets størrelse giver de forskellige modeller overblik og klarhed over de igangværende opgaver og skaber rammerne for, at der i bobehandlingen er fortsat fremdrift i processen og fokus på den valgte strategi.

Brug af digitale værktøjer

I konkursboer, hvor der skal udbydes et større antal aktiver, har vi desuden mulighed for at anvende et digitalt datarum, hvor interesserede nemt kan tilgå materialet om de udbudte aktiver. Vi bruger digitale værktøjer i vores opgaveløsning for at sikre en hurtig og smidig proces og for at undgå aktiviteter, der ikke skaber værdi.

Med DAHLs digitale kreditorportal får du som kreditor og panthaver adgang til et hurtigt, opdateret overblik over relevante sagsoplysninger i aktuelle konkursboer. Kreditorportalen er integreret med IT-løsningen BELLA, der understøtter og udvikler den digitale bobehandling, herunder ved brug af AI. Kreditorportalen afløser manuelle processer og papirarbejde og introducerer dermed en mere effektiv konkursbehandling. Som kreditor vil du opleve, at sagsoplysningernes tilgængelighed  er øget væsentligt, og at bobehandlingen bliver mere transparent, effektiv og struktureret.  

Kreditorportalen giver kreditorer mulighed for at søge information om samtlige konkursboer, der er tilknyttet portalen. Med andre ord bliver det mere fleksibelt og brugervenligt for både kreditorer, panthavere og Skifteretten at få adgang til ønskede informationer, der nu kan samles på ét sted. DAHLs kreditorportal muliggør, at konkursbehandlingen optimeres på en række områder. Som kreditor kan du:

  • anmelde krav og uploade dokumentation digitalt,
  • kommunikere digitalt med kurator om prøvelse af anmeldte krav, kreditorinformationer mv.,
  • få et opdateret overblik over kreditor- og panthaverrelevante sagsoplysninger i et konkursbo, f.eks. redegørelser, regnskaber, budget, mv. og
  • få adgang alle konkursboer, hvor der er anmeldt krav, med ét login

Vi prioriterer forventningsafstemning

Vi sætter fokus på hastighed, og som udgangspunkt skal et konkursbo være afsluttet inden for et år. Dette sørger vi altid for at forventningsafstemme på forhånd.

Hos DAHL er kommunikation i højsæde. Vi prioriterer altid den løbende dialog for at sikre, at strategien er afstemt, og at vi kender jeres succeskriterier. Succeskriterierne kan variere. Det er derfor vigtigt, at vi kender jeres succeskriterier i den konkrete sag. Vi prioriterer altid, at vi løbende forventningsafstemmer de valgte strategier.

Når kunden går konkurs

Hvad gør du, når din kunde går konkurs? Vores specialister har udarbejdet en overordnet og lettilgængelig håndbog til brug for medarbejdere i virksomheders økonomifunktioner og andre relevante faggrupper.

I den digitale håndbog finder du en overordnet beskrivelse af de grundlæggende rammer for en konkurs og de begreber, man møder i den sammenhæng. Du finder også en beskrivelse af nogle temaer, som ofte hurtigt melder sig, når man kommer ud for, at ens kunde eller ens samarbejdspartner går konkurs.

Det er vores håb, at vi dermed har givet virksomhederne et brugbart værktøj til at få den første og umiddelbare information og baggrundsviden om en konkurs, både generelt og i de konkrete tilfælde. I de konkrete tilfælde vil der efter omstændighederne og udfordringernes omfang og kompleksitet kunne være behov for mere konkret rådgivning.

Download e-bogen "Hvad gør jeg, hvis min kunde går konkurs?"

Vil du vide mere?

Kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med konkursbehandling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne