Nyheder

Skattefritagne dødsboer: Er der mulighed for optimering?

Et dødsbo skal betale den skat, som afdøde har udskudt igennem årene. Det kan f.eks. være udskudt skat på kapitalandele, værdipapirer, udlejningsejendomme, opsparet overskud mv. I visse tilfælde kan dødsboet dog undgå at betale denne udskudte skatteforpligtelse, hvilket medfører, at der forfalder en større arv til arvingerne.

Skattefritaget dødsbo

Et dødsbo er skattefritaget, hvis dets bruttoaktiver og nettoformue ved dødsboets afslutning er maksimalt kr. 2.966.200 i 2020. Hvis afdøde var gift, og ægtefællerne har formuefællesskab, er det afgørende, at ægtefællernes samlede formue maksimalt er 2 * 2.966.200, dvs. kr. 5.932.400.

Når et dødsbo er skattefritaget, betyder det, at dødsboet ikke skal betale skat af indkomst og avancer, ligesom dødsboet modsat ikke har fradrag for underskud og tab. Det er derfor til arvingernes fordel, hvis dødsboet er skattefritaget, når der er indkomster og avancer i et dødsbo. Der falder i så fald mere i arv til arvingerne, da der ikke skal betales skat.

Måletidspunktet

Det afgørende for, om et dødsbo er skattefritaget, er værdien af aktiverne og nettoformuen på skæringsdagen for boopgørelsen. Dødsfaldstidspunktet er derimod uden betydning.

Det er de aktiver, som er i behold på skæringsdagen, og de gældsposter, som ikke er betalt på skæringsdagen, som indgår i vurderingen af, om aktivkravet og nettoformue-kravet er opfyldt.

Hvis aktiver og passiver acontoudloddes til arvingerne, indgår disse aktiver og passiver dog til den værdi, som de er acontoudlagt til, selvom de ikke er i behold på skæringsdagen.

Optimeringsmulighed

Hvis dødsboet ikke umiddelbart er skattefritaget, er der i visse tilfælde mulighed for at foretage dispositioner før, under og efter dødsbobehandlingen, som gør, at dødsboet bliver skattefritaget.

Under dødsbobehandlingen

Der er f.eks. mulighed for at sælge aktiver fra dødsboet til tredjemand, hvor provenuet anvendes til at indfri dødsboets gældsforpligtelser. Herved reduceres både værdien af aktiverne og værdien af nettoformuen.

Som et salg til tredjemand sidestilles salg til arvingernes selskaber. Herved undgår man at lægge vægt på værdien af acontoudlodningen, når man skal måle, om kriterierne er opfyldt.

Efter dødsbobehandlingen

Det kan f.eks. også være en ide at få boet udlagt til uskiftet bo, hvis det er muligt. I så fald kan længstlevende ægtefælle f.eks. give gaver til arvingerne og foretage andre dispositioner, som reducerer værdien af dødsboets aktiver og passiver. Længstlevende kan herefter frit vælge at træde i skifte, når længstlevende kommer under beløbsgrænsen, eller i sidste ende, når længstlevende dør. 

Før dødsbobehandlingen

Endelig er der f.eks. også mulighed for at optimere dødsboets stilling, inden man dør. Man kan f.eks. overveje at gøre visse aktiver til fuldstændigt sumsæreje inden død, hvis ejeren af aktivet er gift, og der er en udskudt skat på aktivet. Det er f.eks. særligt relevant, hvis man ejer kapitalandele med lav eller negativ skattemæssig anskaffelsessum.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til skattefritagne dødsboer, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vores afdeling for skat og Private Client har solid erfaring på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne