Nyheder

Vidneafhøring: Hvorfor starter vi i minibussen?

Vidneafhøring er en svær disciplin, hvor valget af strategi er afgørende for, hvordan selve afhøringen forløber og hvordan resultatet heraf vil påvirke sagen. Procesadvokat Christina Nissen giver indblik i, hvorfor afhøring af vidner ofte tager afsæt i begivenheder, der ikke er selve sagens kerne.

Advokat Christina Nissen lyttede for nylig til DR P1’s podcast ”Rigsretsreporterne”. Som procesadvokat og ikke mindst kollega til Nicolai Mallet, der er forsvarsadvokat for Inger Støjberg, er det naturligt nok spændende at følge med i, hvordan medierne dækker den igangværende rigsretssag og ikke mindst, hvad offentligheden synes og tænker om sagen. Undervejs i episoden faldt hun over en bemærkning, som fik hende til at reflektere over vidneafhøringer:

"Da jeg lyttede til en af podcastens nyere episoder, faldt jeg over en bemærkning om, hvorfor afhøringen af Inger Støjberg i den verserende rigsretssag skulle starte i minibussen og dermed et helt andet sted end ved spørgsmålet om, hvorvidt der var givet en ulovlig instruks.

Det fik mig til at tænke på, at det faktisk ofte er lignende spørgsmål, som jeg er blevet stillet især af vidner i forberedelsen af en hovedforhandling. Eksempelvis:

  • Hvorfor er det relevant at høre om forløbet før aftaleindgåelsen, når det er forsinkelser ved leverancen, sagen drejer sig om?
  • Hvorfor interesserer vi os for vidnernes uddannelse og CV, når det er mangler ved de leverede produkter, sagen drejer sig om?

Det korte svar er, fordi det alt sammen har en betydning for og indflydelse på rettens mulighed for at afgøre sagen korrekt.

Vidneafhøring betegnes af advokater oftest som det allervigtigste led i en retssag. Det er vidnerne, som var til stede, både før, under og efter en given tvist eller problemstilling opstod. Det var dem, der handlede – eller undlod at handle. Og det var deres forventninger, forpligtelser og ageren i øvrigt, som danner grundlaget for tvisten.  

Det er afgørende for enhver sag, at vi får sat vidnerne ind i den rette kontekst i forhold til det stridspunkt, som sagen handler om. Her er det stort set altid relevant kort at få introduceret et vidnes baggrund og dernæst en tidlig introduktion til en given problemstilling. Tag eksempelvis sælgeren af en industrimaskine, som bliver spurgt, hvor længe vedkommende har arbejdet hos producenten, og hvilken baggrund vedkommende har for at sælge netop denne type maskiner. Dernæst vil sælgeren blive spurgt ind til, hvornår vedkommende første gang stiftede bekendtskab med køber, og hvordan købers behov blev afdækket. Slutteligt vil man komme ind på, om der ifølge sælger var mangler eller forsinkelse ved leveringen, og hvordan sælger herefter hørte om dette.

Kunsten er at starte udefra og bevæge sig ind i historien. Ikke for hurtigt, men bestemt heller ikke for langsomt, da forklaringens relevans i så fald hurtigt kan gå tabt.

Endeligt har denne ”udefra-ind” måde at afhøre på det formål at varme vidnet op og gøre vidnet mere tryg ved at afgive forklaring for retten. For nogle kan det hive minder frem om en tur til eksamensbordet. For andre er en vidneafhøring ikke afskrækkende, og man kan opleve, at nogle mennesker næsten bliver ustoppelige i deres talestrøm. Netop dette faktum gør også vidneafhøring til en af de sværeste discipliner i en retssag, idet det er advokatens rolle at styre samtalen og få de relevante punkter frem.

Set i dette lys, er Inger Støjbergs tur i minibussen såvel relevant som interessant for den videre afhøring af hende og sagens øvrige vidner. Og på ingen måde fjernt fra sagens kerne om, hvorvidt der sidenhen blev givet en ulovlig instruks."

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne