Nyheder

Har du styr på reglerne for beskatning af privat biludlejning og samkørsel?

Med debatten om taxikørsel er det interessant at dykke ned i reglerne for beskatning af biludlejning og samkørsel.

I den seneste tid har en politisk aftale om den fremtidige taxilov fyldt en del i medierne. Taxiloven får naturligvis betydning for virksomheder, der driver taxivirksomhed, herunder Uber. Hvordan de fremtidige rammer skal være for denne aktivitet, er en politisk afvejning.

Ved siden af den organiserede taxivognmandskørsel findes der imidlertid en række varianter med delebiler og samkørsel. I kraft af den stigende digitalisering i samfundet, og dermed hurtigere kontakt mellem mennesker, er de forskellige varianter blevet mere og mere brugt. De forskellige former for deleøkonomi er kommet for at blive.

Den nuværende regering har fokus på at opstille rammer, som den enkelte borger kan leve med ved brug af deleøkonomi. Et tiltag i den retning er sket ved udstedelse af et styresignal fra den 16. november 2016. Det pågældende styresignal angiver de skatte – og momsmæssige rammer for en sådan deleøkonomi.

Lejlighedsvis biludlejning
Bilejere, der lejlighedsvis udlejer deres private biler, anses ikke for at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Indtægterne er naturligvis skattepligtige, også selvom der ikke foreligger erhvervsmæssig drift.

Der kan også indrømmes fradrag for visse udgifter. Det er alene de faktiske udgifter, der i rimelig grad kan dokumenteres eller sandsynliggøres, der kan fradrages. Udgifter, der alene er afholdt, fordi man har udlejningsaktiviteten kan fratrækkes fuldt ud. Udgifter, der alene knytter sig til den private brug, kan man naturligvis ikke fradrages. De udgifter, der vedrører begge dele, f.eks. grøn ejerafgift, lovpligtig ansvarsforsikring m.v. fordeles på baggrund af antal kørte kilometer til hver af formålene.

Indtægterne reduceres med udgifterne. Opnås der herved et underskud, kan det ikke modregnes i anden indkomst. Reglerne for andre ikke-erhvervsmæssige virksomheder gælder altså. Giver det et overskud beskattes dette.

Udlejning af en personbil er en momspligtig leverance. Der skal derfor ske momsregistrering, hvis den årlige omsætning overstiger 50.000 kr. Det må antages at være undtagelsen, at denne beløbsgrænse overskrides, hvorfor der typisk ikke foretages nogen momsregistrering.

Hvordan de angivne rammer håndteres i praksis, er uvist. I det omfang resultatet er negativt eller giver et nul, vil der givetvis være mange, der ikke vil foretage nogen indkomstopgørelse overhovedet.

Samkørsel
Ved samkørsel forstås, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne. Det anses også for samkørsel, når en passager sættes af eller stiger på i løbet af køreturen, også selv om dette måtte føre til en mindre afvigelse fra førerens rute.

Samkørslen skal naturligvis afgrænses over for taxakørsel. Definitionen på samkørsel er derfor væsentlig.

De beløb, som en bilejer modtager fra en passager til dækning af passagerens andel af udgifter til brændstof, vedligehold m.v., er skattefrie, da betaling ikke kan anses for en indkomst i skatteretlig forstand. Betalingen anses for en dækning af fællesudgifter.

Overstiger betalingen derimod andelen af transportudgifterne, er beløbet skattepligtigt.

Det har ikke betydning, hvordan aftalen om samkørsel er blevet etableret. Man kan altså på en arbejdsplads aftale, at man kører sammen, men man kan også gøre det på f.eks. en internetportal eller app. De beløb, som bilejeren modtager fra en passager, har ikke indflydelse på det eventuelle befordringsfradrag, som bilejeren eller passageren måtte tage.

Momsmæssigt anses samkørsel ikke for en ydelse, der leveres mod vederlag. Der er derfor ikke nogen momsmæssige udfordringer.

Sammenfatning
Der er ingen tvivl om, at deleøkonomi er kommet for at blive, og også hvor deleøkonomien etableres via digitale platforme. Styresignalet fra november 2016 er et forsøg på at regulere og afklare visse forhold. Under hensyntagen til, at der er en relativ stor fokus på taxibranchen m.v., er der næppe nogen tvivl om, at der også fremadrettet vil være fokus på deleøkonomiske arrangementer med biler. Regeringen har i deres regeringsgrundlag afsat ressourcer til at etablere platforme og værktøjer, der sikrer, at sådanne deleøkonomier beskattes korrekt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne