Nyheder

FIFA introducerer nye regler for udleje af spillere

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2022 og medfører strengere krav til fodboldklubber ved indgåelse af lejeaftaler end tidligere. Læs her om formålet med de nye regler samt i hovedtræk, hvad de konkret går ud på.

Baggrunden for og formålet med de nye regler om udleje af spillere?

Regelændringerne udspringer af FIFA’s kernemål om at fremme udviklingen af spillere, skabe konkurrencemæssig balance samt forhindre hamstring af spillere. FIFA’s tiltag kommer på et tidspunkt, hvor multiejerselskaber af klubber udgør en bekymring for mange, også i dansk fodbold. Multiejerskaber af klubber, altså hvor samme ejer ultimativt helt eller delvist ejer flere klubber, anses nemlig for at udgøre en risiko for at forringe talentudviklingen og udfordre sportens integritet. Med de nye regler søger FIFA at øge integriteten i fodbold og skabe plads til udvikling af egne spillere i klubberne.

Nye krav til antal udlejede/lejede spillere

Den store ændring ved FIFA’s nye tiltag er, at det på sigt alene skal være muligt at udleje (ud) 6 professionelle spillere pr. klub, mens det samtidig alene skal være muligt for en fodboldklub at leje (ind) 6 professionelle spillere i løbet af en sæson; dog maksimalt tre spillere fra samme klub. Der gælder dog en overgangsordning, således at det i sæsonen fra den 1. juli 2022 til 30. juni 2023 er tilladt for klubberne at leje/udleje op til 8 spillere, mens det året efter er 7 spillere, og det er således først den 1. juli 2024, at reglen får fuld virkning.

De nye regler gælder dog ikke for hverken den nye eller den tidligere klub, såfremt følgende betingelser begge er opfyldt:

  • Udlejningen af spilleren sker før udløbet af den sæson, hvor spilleren fylder 21 år, og  
  • spilleren har været hos den tidligere klub i mindst tre sæsoner (eller 36 måneder), mens spilleren har været i alderen 15-21 år.

Undtagelsen gælder dog ikke begrænsningen om, at der maximalt må ske udleje af tre spillere fra samme klub.

Skærpelse af krav til længden af lejeopholdet

En anden væsentlig ændring er varigheden på lejen. En spiller skal nu mindst være udlejet i tiden mellem to registreringsperioder, dvs. hele perioden mellem to transfervinduer. Samtidig må lejeperioden maksimalt være et år.

Anvendelse

De nye regler fremgår af artikel 10 i FIFA’s ”Regulations on the Status and Transfer of Players” (RSTP) og finder alene anvendelse på internationale lejeaftaler, dvs. når en spiller udlejes til en klub, som er underlagt et andet forbund end den udlejende klub. Det betyder dog ikke, at de nationale forbund, herunder DBU/Divisionsforeningen, får frie hænder til at regulere lejeaftaler mellem spillere. Ifølge RSTP får de nationale forbund nemlig tre år fra den 1. juli 2022 til at implementere regler, som er på linje med FIFA’s ovennævnte mål.   

På nuværende tidspunkt er der ikke i dansk fodbold lignende begrænsninger og krav. Hvorvidt FIFA’s nye tiltag medfører, at DBU/Divisionsforeningen implementerer lignende krav til de danske klubber, når der udlejes spillere inden for landegrænsen, eller om de kommer med andre, alternative løsningsforslag på problemstillingen, må tiden vise.

Kontakt DAHL

DAHL følger løbende udviklingen i sportsretten tæt. Hvis du vil vide mere om transfer- og lejeaftaler eller andre forhold i forbindelse med køb, salg eller leje af spillere, er du velkommen til at kontakte vores specialister.
Vi yder løbende rådgivning til forskellige aktører inden for sportens verden, heriblandt fodboldklubber, fodboldspillere, e-sportshold/klubber, trænere og agenter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne