Nyheder

Advokat og partner Jens Paulsen har udgivet bogen Ansættelsesklausuler

Bliv opdateret om de nye regler i ansættelsesklausulloven med virkning fra 1. januar 2016 set fra en praktikers indfaldsvinkel.

De nye regler i ansættelsesklausulloven ændrer retsstillingen radikalt. Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven og som har virkning fra 1. januar 2016.

 Der er fokus på betingelserne for gyldighed og kravet om, at lønmodtagere, der omfattes af en konkurrenceklausul, skal indtage en helt særlig betroet stilling, og at det skriftligt skal være anført, hvorfor arbejdsgiveren anser en konkurrenceklausul som nødvendig i det konkrete ansættelsesforhold. Ansættelsesklausuler beskriver forbuddet mod listekundeklausuler og kravet om udlevering af kundelister som gyldighedsbetingelser i forhold til kundeklausuler.

 Bogen gennemgår reglerne om differentieret kompensation og reduceret modregningsret ved indtjening fra anden passende beskæftigelse. Endvidere sammenholdes de gældende regler med reglerne før 1. januar 2016, der fortsat gælder for konkurrence- og kundeklausuler aftalt med funktionærer før 1. januar 2016. Ansættelsesklausuler indeholder også en beskrivelse af skatteretlige forhold samt forslag til klausulformuleringer.

 Bogen kan med fordel anvendes af advokater, HR-ansvarlige, revisorer og organisationer på både arbejdsgivers og lønmodtagers side.

Se mere om Jens Paulsen her.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information