Nyheder

Sådan håndterer forsikringsbranchen den digitale agenda

Data og digitalisering er unægteligt et væsentligt konkurrenceparameter – også blandt forsikringsselskaberne. En analyse viser, at teknologi, partnerskaber og outsourcing af større sagsanlæg i langt højere grad end tidligere vil komme til at dominere forsikringslandskabet. Få indblik i fem megatrends, som vil påvirke branchen og samtidig medføre en fokusering på kerneforretningen i forsikringsvirksomhederne frem mod 2030.

Robotterne kommer – men er forsikringsbranchen klar? En rundspørge foretaget af DAHL blandt ledelsen og relevante IT-ansvarlige i en række førende danske forsikringsselskaber afslører, at der er forandringer undervejs, og at Insurtech-området er kommet for at blive. ”Robotter i forsikringsbranchen er it-systemer, som påvirker mange forskellige processer, i mange forskellige niveauer – kompleksiteten stiger,” fortæller en af respondenterne.

Hele værdikæden bliver påvirket

Analysen afslører, at hele værdikæden i branchen vil blive påvirket. I salg og distribution vil købet blive foretaget på en digital platform, og antallet af forsikringsagenter og -mæglere vil falde. Samtidig vil kundeoplevelsen være ‘swift’, idet både kunden og forsikringsselskabet involveres mindre. Blandt respondenterne står det klart: ”De kendte produkter skal tilrettes til en ny digital virkelighed.”

AI-algoritmer vil samtidig forenkle risikovurderingen og accelerere købsprocessen til minutter eller sekunder. Også policer vil blive udstedt lynhurtigt: ”AI vil gradvist blive bygget ind i systemerne, og systemerne vil på sigt blive mere og mere selvlærende.” Forsikringsselskaberne skal i højere grad møde kundens individuelle behov, og derfor bliver Forbrugerbaseret forsikring (UBI) normen.

Data vil også være med til at forbedre forsikringsselskabet ex ante vurderinger på underwriting og prisfastsættelse. I nogle segmenter vil priskonkurrencen intensiveres, og ultralave marginer vil være normen. I andre segmenter differentieres kundeoplevelsen via unikke og meget lønsomme forsikringsprodukter.

Samtidig vil skadeshåndteringen blive påvirket. Avancerede algoritmer håndterer skadesanmeldelse mere effektivt og præcist. Særligt skadeshåndtering i B2B og SMV vil langt hen ad vejen blive automatiseret, og skadehåndteringsprocessen vil blive forkortet fra dage til timer eller minutter. Samtidig vil IoT sensorer, droner og andre teknologier erstatte traditionelle metoder til at opgøre tab.

Fem megatrends vil påvirke forsikringsselskaberne frem mod 2030

Analysen afslører fem megatrends, som vil påvirke branchen og samtidig medføre en fokusering på kerneforretningen i forsikringsvirksomhederne. Dette betyder blandt andet, at flere i højere grad vil tilvælge strategiske partnerskaber og outsourcing af systemsager, større sagsanlæg og tvister til specialister.

SKIFT I DEMOGRAFI

 • Den danske befolkning bliver ældre og fokus øges på 60+ aldersgruppen
 • Urbaniseringen fortsætter, og flere danskere flytter til byerne
 • Sundhed og wellness vil fylde endnu mere – forsikringsmarkedet vil fokusere på forebyggelse

CONNECTIVITY

 • Danskerne vil have millioner af IoT-connected devices, som kan monitoreres i realtid
 • Hjem, arbejde og livet vil være ‘connected’, og kunden vil efterspørge nye sammenhængende ydelser
 • Cyberforsikring, som kan dække nye former for risici, vil vokse frem

DIGITALISERING

 • De digitale salgskanaler vil komplementere og erstatte de fysiske kanaler i både B2C og B2B
 • Kunden vil forlange én sammenhængende online/offline personlig kundeoplevelse
 • Partnerskaber med utraditionelle spillere (e-commerce, distributører, mv) vil øge kundegrundlaget

BIG DATA

 • mHealth devices, applikationer og wearables vil muliggøre bedre monitorering af risici
 • Kundedata som samles fra forskellige kilder, herunder Social Media, vil forbedre skadesanmeldelse
 • Øget konkurrence på udnyttelse af data for at sikre bedre prisfastsættelse og underwriting

KUNSTIG INTELLIGENS

 • Robotter, 3D-printing og droner vil transformere det kommercielle forsikringsmarked
 • Selvkørende biler (telematics) vil føre til nye risici og vil transformere bilforsikringsmarkedet
 • Robotics og process automatization (algoritmer) vil føre til hurtigere og mere præcis underwriting

Branchens overvejelser om digitalisering og outsourcing

Forsikringsbranchens CEOs bør nøje overveje, hvordan de vælger, hvilke segmenter og kanaler de skal satse på. Hvem skal drive digitaliseringsstrategien, og hvordan arbejder de med digitalisering af deres kerneprocesser fremover?

Den digitale agenda påvirker som nævnt hele værdikæden, men andre trends gør sig også gældende. Analysen afslører et øget fokus på at outsource håndteringen af større sagsanlæg og tvister. Årsagerne er blandt andet en ambition om øget fokus på kerneprocesser samt minimering af omkostninger og risici. Derudover har det naturligvis også betydning, at outsourcing ofte er med til at sikre bedre kvalitet (ekspertise) og øget hastighed i sagshåndteringen.

Ikke mindst er der en tendens til, at det er svært at fastholde talent internt, og derfor vælger flere og flere af outsource de større sagsanlæg og tvister.

Hos DAHL har vi mange års erfaring fra et godt og tæt samarbejde med forsikringsbranchen, hvor vi blandt andet bistår med at føre forsikrings- og erstatningssager på vegne af såvel danske som udenlandske forsikringsselskaber. Vi ser frem til at følge branchens udvikling på den digitale rejse.

Ønsker du at vide mere om analysen?

Interviews med ledelsen og relevante IT-ansvarlige i en række førende danske forsikringsselskaber foretaget af DAHL analyse. Ønsker du mere viden om analysens resultater, er du velkommen til at kontakte kommerciel direktør Anders Madsen Pedersen samt advokat (H)/partner Claes Wildfang og advokat (H)/partner Peter Henrik Würtz.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne