Nyheder

Tegn en stilstandsforsikring, og undgå beskatning af fri bil

Enhver skatteyder, der - efter aftale med sin arbejdsgiver - har rådighed over en bil, bliver beskattet. I nogle tilfælde vil skatteyderen have rådighed over en bil, der ikke bruges i en længere periode, f.eks. over vinteren, og derfor ønsker skatteyderen at undgå beskatning i samme periode. En stilstandsforsikring og en effektiv faktisk rådighedsberøvelse kan ifølge praksis være tilstrækkeligt til at undgå beskatning af fri bil.

Skatteretligt bliver man beskattet af fri bil, hvis man har rådighed over en bil. Der er ikke krav om nogen faktisk brug af bilen. De lønmodtagere, der aftaler med deres arbejdsgiver, at de har rådighed over en bil, bliver derfor naturligvis beskattet – en beskatning, der både er tilsigtet og aftalt.

Er man ejer af et selskab, kan man også være ansat heri og have fri bil. Det forekommer, at et selskabs ejer også er direktør i selskabet og måske godt kan lide biler. Har man flere biler til rådighed, kan man blive beskattet af dem alle.

Er man meget bilinteresseret, køber man måske specielle biler, der kun kan bruges i sommerhalvåret, f.eks. en Cabriolet eller en særlig model, der ikke bør køre på saltede veje. Skatteydere, der principielt kun bruger bilen i sommerhalvåret, vil naturligvis gerne undgå beskatningen af fri bil i den periode, de ikke bruger den. Men det er ikke altid ligetil, da beskatningen af fri bil er en rådighedsbeskatning.

Afregistrering af bilen

Den sikre måde at undgå beskatning af fri bil er at pille nummerpladerne af bilen og aflevere dem til SKAT. En bil, der ikke er indregistreret, kan ikke stå til rådighed for privat benyttelse og udløser dermed ikke fri bil-beskatning. En eventuel genindregistrering af bilen indebærer naturligvis et gebyr og ”praktisk bøvl”, men følgevirkningen er sikker: Ingen beskatning.

Stilstandsforsikringer

En bil, der er afregistreret, betaler man ikke vægtafgift af, og man er ikke forpligtet til at have en ansvarsforsikring. Bilen behøver dog ikke være afmeldt, selvom den står uden plader – i så fald er en ”stilstandsforsikring” aktuel. Man indgår en aftale med sit forsikringsselskab om, at bilen f.eks. er opmagasineret et givent sted, og man erklærer på tro og love, at man ikke bruger den. Som udgangspunkt afmonterer man også bilens nummerplader, men man afleverer dem ikke til SKAT.

Praksis i forbindelse med stilstandsforsikringer har været hård. Der er eksempler på, at skatteyderen opmagasinerer sin bil i en lagerhal, piller nummerpladerne af, lægger dem i et pengeskab i lagerhallen og tegner en stilstandsforsikring. I en sådan situation har man statueret fri bil-beskatning, selv om det vil være ulovligt ift. stilstandsforsikringen og forsikringsselskabet at køre i bilen. Et andet eksempel er, at skatteyderen piller nummerpladerne af og tager dem med hjem til sig selv på en anden adresse - også her har man statueret beskatning af fri bil. I begge eksempler er der en potentiel mulighed for, at skatteyderen har rådighed over bilen, hvilket medfører beskatning af fri bil.

En nyere byretsdom synes dog at skabe et yderligere ”hul” for at undgå fri bil-beskatningen. I den pågældende sag var der tale om en skatteyder, der opmagasinerede sin bil, tegnede en stilstandsforsikring og skruede nummerpladerne af. Nummerpladerne blev afleveret til forsikringsmægleren, der sikrede en effektiv rådighedsberøvelse, sådan at indehaveren af bilen ikke bare kunne komme og bede om at få dem udleveret. SKAT havde fundet, at der var en potentiel mulighed for rådighed, men den vurdering ændrede byretten. Forsikringsmæglerens opbevaring af nummerpladerne var således tilstrækkelig begrundelse for at afkræfte, at der var rådighed over den pågældende bil, og skatteyderen blev ikke beskattet heraf.

Sammenfatning

Utilsigtet beskatning af fri bil er altid ”træls”. Bilen, der opbevares vinteren over uden faktisk brug, bør derfor have nummerpladerne afmonteret; i så fald er man sikker på, at der ikke er nogen beskatning ud fra synspunktet fri bil. En stilstandsforsikring - kombineret med en effektiv faktisk rådighedsberøvelse - kan ifølge praksis være tilstrækkeligt til at undgå fri bil-beskatning.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det skatteretlige område. Har du spørgsmål til artiklens indhold eller til en anden skatteretlig problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne