Nyheder

Non-recourse-lån: Højesteretsdom giver skattemæssig afklaring

Højesteret har ved en dom sidst i 2019 haft lejlighed til at tage stilling til den skattemæssige håndtering af lån ydet på non-recourse-vilkår. Højesteretsdommen afslutter en længere diskussion om, hvorvidt en manglende personlig hæftelse for et gældsforhold er diskvalificerende for, om et lån er omfattet af kursgevinstloven eller ej. Med dommen knæsætter Højesteret, at et lån er omfattet af kursgevinstloven, også selv om det er uden personlig hæftelse.

Hvad er non-recourse-lån?

Non-recourse-lån dækker over lån uden personlig hæftelse. Kreditor har alene sikkerhed i de aktiver, der er erhvervet for de pågældende lån. Debitor, der har optaget lånet, skal naturligvis betale afdragene, men kreditor kan ikke gøre kravet gældende imod debitor, hvis han undlader at betale. Kreditors eneste reaktionsmulighed er at påberåbe sig misligholdelse af lånet og realisere de aktiver, man har pant i.

Det skatteretlige problem

Det skatteretlige problem ved et non-recourse-vilkår går på den situation, hvor lånet indfries med et lavere beløb end det, man nu har lånt.

Har en gruppe af skatteydere f.eks. lånt 10 mio. kr. til et projekt mod pant i projektets aktiver, og viser det sig, at projektet bliver fejlslagen, og at værdien for aktiverne ikke holder, kan det forekomme, at gruppen af investorer vælger at handle af med banken, sådan at der betales et beløb, f.eks. 7 mio. kr. til fuld og endelig afregning af det pågældende lån. Banken lider naturligvis et tab ved transaktionen på 3 mio. kr. Omvendt får gruppen af investorer en gevinst på den gæld, de ellers havde optaget til 10 mio. kr., der nu afregnes til 7 mio. kr.

Det skatteretlige spørgsmål går på, om denne gevinst på gæld er skattepligtig, eller om der slet ikke kan ske nogen beskatning af lånet, da der ikke er nogen personlig hæftelse?

Højesterets dom

Højesteret konkluderede indledningsvis, at der er tale om gæld i kursgevinstlovens forstand og dermed også en retlig forpligtelse til at tilbagebetale beløbet - også selv om der ikke var nogen personlig hæftelse for lånet. Den pågældende gældspost var derfor omfattet af kursgevinstlovens regelsæt.

Højesteret fandt herefter, at den difference, der var imellem det lånte beløb og det beløb, der tilbagebetales til kreditor, var en skattepligtig gevinst på gæld. I den konkrete situation var denne gevinst skattepligtig for debitorerne.

Konkret var der i sagen tale om et kommanditselskab, hvor kommanditisterne herved blev beskattet. Højesteretsdommen afslutter en længere diskussion om, hvorvidt den manglende personlige hæftelse for et gældsforhold var diskvalificerende for, om et lån var omfattet af kursgevinstloven eller ej. Med dommen knæsætter Højesteret det princip, at et lån er omfattet af kursgevinstloven, også selv om det er uden personlig hæftelse.

Kontakt DAHL

Har du konkrete spørgsmål til Højesterets afgørelse eller et andet skatteretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne