Nyheder

Handicappet medarbejder havde ikke krav på nedsat tid

Hvis en medarbejder er handicappet efter forskelsbehandlingsloven, er arbejdsgiveren forpligtet til at foretage hensigtsmæssige foranstaltninger, så medarbejderen fortsat kan varetage jobbet. Forpligtelsen gælder dog ikke, hvis det vil påføre arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde. Højesteret har i en nylig afsagt dom fastslået, at en arbejdsgiver ikke havde pligt til at tilbyde en handicappet medarbejder en deltidsstilling.

Handicap

Sagen omhandlede en civilingeniør, der var ansat som lokalplanlægger i en kommune. Medarbejderen var involveret i en arbejdsrelateret trafikulykke, hvorefter hun udviklede refleksdystrofi.

Der var mellem medarbejderen og kommunen enighed om, at refleksdystrofi udgjorde en funktionsbegrænsning som omfattet af handicapbegrebet, men kommunen gjorde dog gældende, at begrænsningen på opsigelsestidspunktet ikke var af lang varighed, og derfor ikke opfyldte alle betingelser for at være et handicap omfattet af forskelsbehandlingsloven.

På baggrund af de lægelige oplysninger fandt Højesteret, at der ikke var udsigt til at medarbejderen snart ville være i stand til at arbejde fuldtid. Funktionsbegrænsningen var derfor af lang varighed, hvorfor medarbejderen på opsigelsestidspunktet var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb.

Rækkeviden af arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse

Arbejdsgiveren skal godtgøre at have truffet de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af medarbejderens konkrete behov. EU-Domstolen har i de forenede sager C-335/11 og C-337/11 (Ring/Werge) fastslået, at nedsættelse af arbejdstiden kan udgøre en tilpasningsforpligtelse.

Højesteret fastslog, at udførelse af den handicappedes opgaver med udarbejdelse af lokalplaner, ikke kunne løses af de to øvrige fuldtidsansatte lokalplanlæggere samt civilingeniøren på nedsat tid, men ville kræve at der blev tilføjet yderligere ressourcer til afdelingen. Højesteret fandt ikke, at en opnormering af bemandingen lå inden for arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse.

Højesteret fandt heller ikke, at kommunen havde pligt til at opdele stillingen i to deltidsstillinger. To deltidsmedarbejdere, der skulle samarbejde om en lokalplan, ville være mindre effektive end en fuldtidsmedarbejder. En opdeling af en fuldtidsstilling ville derfor føre til et forringet serviceniveau for borgere og erhvervsliv i kommunen.

Kommunen havde således ikke tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse, og afskedigelsen af civilingeniøren var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at civilingeniøren efterfølgende blev ansat som lokalplanlægger i en anden kommune med en arbejdstid på 12 timer om ugen. Højesteret begrundede dette med, at planafdelingen i kommunen fik bevilliget 12 ekstra timer om ugen, og at civilingeniøren blev friholdt for komplekse opgaver og opgaver med stort tidspres.

Dommen viser, at tilpasningsforpligtelsen ikke kan udstrækkes til, at arbejdsgiveren skal øge bemandingen for at kunne tilbyde en handicappet medarbejder en deltidsstilling. En arbejdsgiver er heller ikke forpligtet til at dele en fuldtidsstilling op i to deltidsstillinger, når saglige og driftsmæssige hensyn taler imod en sådan opdeling, f.eks. hvor dette vil medføre lavere effektivitet og serviceniveau. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne