Nyheder

Køb og salg af vindmølleandele

Husk at indregne de skattemæssige konsekvenser ved investering i vindmøller.

Energimæssigt er Danmark et grønt land, hvor andelen af energi, der produceres på vedvarende energianlæg, er stigende. En stor del af denne produktion foregår via vindmøller.

Vindmøller kan have mange forskellige størrelser og værdier. Mange vindmøller ejes sammen af flere personer, men det forekommer også, at en person ejer en hel vindmølle selv.

Driftsmiddel

En investering i en vindmølle er en investering i et driftsmiddel i skattemæssig henseende. Konsekvensen er, at man kan afskrive på den afskrivningssaldo, der opgøres for det pågældende driftsmiddel. Afskrivningssatsen er differentieret, alt afhængig af hvor stort et energianlæg, der er.

Typisk opgøres en driftsmiddelsaldo under ét for den virksomhed, man nu engang driver. Saldoens størrelse kan afskrives med 25 % ved indkomstårets udløb. Afskrivninger fratrækkes saldoen. Køb tillægges saldoen, og salg fratrækkes også. Bliver den pågældende saldo negativ, skal den enten beskattes eller udlignes senest året efter.

Der føres en såkaldt driftsmiddelsaldo for hver virksomhed, man har.

Rubriceringen af vindmøller i forhold til driftsmiddelsaldo

Er man ejer af en vindmølle, indgår vindmøllen altså på en driftsmiddelsaldo. Det skatteretlige spørgsmål går nærmere på, om der skal føres en driftsmiddelsaldo for hver vindmølle eller hver andel af vindmøller, man nu engang har, eller om det hele kan samles i én saldo.

Fordelen ved at samle det hele i én saldo er naturligvis den, at man da undervejs kan sælge en mølle eller en andel af en mølle til en tredjemand, uden at det principielt nødvendigvis udløser skat. Salg ud af en driftsmiddelsaldo medfører blot, at driftsmiddelsaldoens udvisende reduceres med salgssummen. Har man således købt tre møller til 10 mio. kr. stykket, og sælger man efterfølgende en af disse, vil man blot reducere den afskrivningssaldo, der er opgjort, med salgssummen, uden det givetvis vil udløse nogen avance til beskatning.

Landsskatterettens kendelse af 4. december 2015

Landsskatteretten har haft lejlighed til at tage stilling til dette relativt principielle spørgsmål. Der var her tale om en skatteyder, der dels havde en 100 % ejet vindmølle, som han ønskede at sælge. I stedet ville han erhverve andele på 33 1/3 % og 8 2/3 % i et I/S, der skulle drive nye vindmøller. Disse ejerandele er altså udtryk for, hvad han ejede af de pågældende vindmøller.

Spørgsmålet var herefter, om man blot skulle føre én saldo, eller om salget af den 100 % ejede vindmølle var et virksomhedsophør med eventuel beskatning af genvundne afskrivninger til følge, og hvor de to vindmølleandele blot etablerede en ny driftsmiddelsaldo.

Efter en samlet vurdering fandt Landsskatteretten ikke, at klagerens virksomhed kunne anses for videreført. Der blev lagt vægt på, at der var sket en markant ændring i ejerkredsen, idet klageren gik fra at eje en vindmølle i personligt regi til at eje en vindmølle i et interessentskab. Der blev også lagt vægt på, at der var sket et skifte i driftsformen af henholdsvis den gamle og den nye mølle, da klageren alene erhvervede en ideel anpart på henholdsvis 33,3 % og 8,67 % af de nye vindmøller via interessentskabet mod tidligere 100 % personligt ejerskab af den gamle vindmølle. Man havde dermed ikke den samme indflydelse længere.

Det forhold, at klageren sammen med de øvrige deltagere i interessentskabet stod for den daglige ledelse, førte ikke til nogen ændret vurdering. Det samme gælder det forhold, at klageren geninvesterede salgssummen fra møllen i den nye mølle det efterfølgende år. Endelig bemærkede Landsskatteretten, at det forhold, at afgørelsen får vidtrækkende konsekvenser for mange andre personer, heller ikke kunne medføre nogen ændret vurdering.

Rækkevidde og afgørelse

Praksis fremadrettet må givetvis forstås derhen, at er man 100 % ejer af en vindmølle, betragtes dette som en virksomhed for sig selv, og der skal føres en særskilt driftsmiddelsaldo herfor. Har man flere møller, føres der en saldo pr. mølle. Har man ved siden af mindre ejerandele af vindmøller, udgør de en anden virksomhed for sig selv. Da sådanne mindre ejerandele af vindmøller typisk har mere passiv karakter end en 100 % ejet vindmølle, må afgørelsen også forstås derhen, at sådanne forskellige ejerandele af andre vindmøller samles på én driftsmiddelsaldo.

Dette må naturligvis haves for øje, når man handler med vindmøller eller vindmølleandele – husk at indregne de skattemæssige konsekvenser i likviditetsberetningen!

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne