Nyheder

En værdig opsigelse

Opsigelser kommer sjældent belejligt, men alle virksomheder vil før eller siden være nødsaget til at opsige en eller flere medarbejdere. Det er en stor psykisk belastning for den opsagte medarbejder, for lederen, som er nødsaget til at sige dygtige og trofaste medarbejdere op, og for de tilbageværende medarbejdere. Det er derfor vigtigt at finde redskaber til at foretage opsigelserne bedst muligt, både fra et HR-mæssigt og et juridisk synspunkt.

Der er flere grunde til, at en opsigelse skal forløbe bedst mulig - bl.a. virksomhedens sociale ansvar over for trofaste medarbejdere, at man i mindst mulig grad forstyrrer harmonien blandt de tilbageværende medarbejdere, og at man skal opretholde sit image og en drift med færre hænder.

Blandt andet af disse årsager har flere virksomheder øget deres fokus på at hjælpe deres opsagte medarbejdere videre gennem outplacement-forløb eller ved andre tiltag.

De mange involverede følelser kan ofte påvirke situationen negativt og medføre et retligt efterspil. Det er derfor ikke blot vigtigt, at man som virksomhed er ansvarlig, men også at man holder sig de retlige aspekter af en opsigelse for øje, da de negative konsekvenser af en opsigelse rækker udover et eventuelt økonomisk opgør.

Opsigelsesgrundlag

Det er vigtigt for en god opsigelsesproces, at der er styr på grundlaget for opsigelsen. Grundlaget findes i den individuelle ansættelsesaftale og i eventuelt gældende lovregler og/eller overenskomster. Her findes blandt andet reglerne for varsling af opsigelsen, som altid er relevant i overvejelserne, som arbejdsgiveren gør sig i forbindelse med en opsigelse.

Lovregler og overenskomster kan indeholde begrænsninger i opsigelsesretten, som arbejdsgiver bør være opmærksom på. Det kan f.eks. dreje sig om særligt beskyttede medarbejdere som tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, eller kriterier der ikke må lægges vægt på ved opsigelser. Er en opsigelse i strid med lov/overenskomst, medfører dette oftest, at arbejdsgiver skal betale en godtgørelse.  

Opsigelsens begrundelse

Der er intet generelt saglighedskrav i forbindelse med opsigelser, men dette følger ofte af enten lov eller overenskomst. Særligt relevante er funktionærlovens saglighedskrav, der indtræder efter 1 års ansættelse, og kravet der efter Hovedaftalen mellem DA og LO indtræder efter 9 måneders anciennitet.

Når sagligheden af en opsigelse skal vurderes, ses der altid på, om opsigelsen er begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Begrundelser som omstruktureringer og nedskæringer grundet udeblivende resultater er begrundelser i virksomhedens forhold. Disse vil altid være saglige, hvis det ellers er de ”reelle” grunde.

Men når virksomheden ikke opsiger alle medarbejdere i en afdeling, er det vigtigt, at der ikke er taget usaglige hensyn i forbindelse med udvælgelsen af de medarbejdere, som skal skal opsiges. I denne udvælgelsesproces er det særligt vigtigt at være opmærksom på diskriminationslovgivningen, herunder ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Medarbejdere omfattes af disse love - f.eks. på grund af graviditet, barsel eller alder - har en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Godtgørelserne efter diskriminationslovgivningen er typisk i størrelsesordenen af 6-12 måneders løn i forbindelse med opsigelse og afhænger af medarbejderens anciennitet.

En opsigelse kan også være sagligt begrundet i medarbejderens forhold, eksempelvis målbar forskel i performance og samarbejdsvanskeligheder. Hvis en opsigelse er begrundet i medarbejderens forhold, vil det altid gavne arbejdsgiveren, hvis man har givet en advarsel for et lignende forhold.

Efter opsigelsen

For at en opsigelse som helhed forløber bedst muligt, er det også vigtigt at tage hensyn til perioden efter opsigelsen. Det er ikke altid gavnligt, at medarbejderen arbejder i opsigelsesperioden, hvorfor arbejdsgiveren skal overveje enten at suspendere eller fritstille medarbejderen.

Derudover er det også vigtigt at forholde sig til, om medarbejderen skal afholde ferie i opsigelsesperioden eller ej, og om medarbejderen skal tilbagelevere eventuelle arbejdsrelaterede goder.

Er der indgået en erhvervsbegrænsende klausul med medarbejderen, bør man som arbejdsgiver altid overveje, om klausulen kan og skal håndhæves, når medarbejderen fratræder. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne