Nyheder

En værdig opsigelse

Opsigelser kommer sjældent belejligt, men alle virksomheder vil før eller siden være nødsaget til at opsige en eller flere medarbejdere. Det er en stor psykisk belastning for den opsagte medarbejder, for lederen, som er nødsaget til at sige dygtige og trofaste medarbejdere op, og for de tilbageværende medarbejdere. Det er derfor vigtigt at finde redskaber til at foretage opsigelserne bedst muligt, både fra et HR-mæssigt og et juridisk synspunkt.

Der er flere grunde til, at en opsigelse skal forløbe bedst mulig - bl.a. virksomhedens sociale ansvar over for trofaste medarbejdere, at man i mindst mulig grad forstyrrer harmonien blandt de tilbageværende medarbejdere, og at man skal opretholde sit image og en drift med færre hænder.

Blandt andet af disse årsager har flere virksomheder øget deres fokus på at hjælpe deres opsagte medarbejdere videre gennem outplacement-forløb eller ved andre tiltag.

De mange involverede følelser kan ofte påvirke situationen negativt og medføre et retligt efterspil. Det er derfor ikke blot vigtigt, at man som virksomhed er ansvarlig, men også at man holder sig de retlige aspekter af en opsigelse for øje, da de negative konsekvenser af en opsigelse rækker udover et eventuelt økonomisk opgør.

Opsigelsesgrundlag

Det er vigtigt for en god opsigelsesproces, at der er styr på grundlaget for opsigelsen. Grundlaget findes i den individuelle ansættelsesaftale og i eventuelt gældende lovregler og/eller overenskomster. Her findes blandt andet reglerne for varsling af opsigelsen, som altid er relevant i overvejelserne, som arbejdsgiveren gør sig i forbindelse med en opsigelse.

Lovregler og overenskomster kan indeholde begrænsninger i opsigelsesretten, som arbejdsgiver bør være opmærksom på. Det kan f.eks. dreje sig om særligt beskyttede medarbejdere som tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, eller kriterier der ikke må lægges vægt på ved opsigelser. Er en opsigelse i strid med lov/overenskomst, medfører dette oftest, at arbejdsgiver skal betale en godtgørelse.  

Opsigelsens begrundelse

Der er intet generelt saglighedskrav i forbindelse med opsigelser, men dette følger ofte af enten lov eller overenskomst. Særligt relevante er funktionærlovens saglighedskrav, der indtræder efter 1 års ansættelse, og kravet der efter Hovedaftalen mellem DA og LO indtræder efter 9 måneders anciennitet.

Når sagligheden af en opsigelse skal vurderes, ses der altid på, om opsigelsen er begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Begrundelser som omstruktureringer og nedskæringer grundet udeblivende resultater er begrundelser i virksomhedens forhold. Disse vil altid være saglige, hvis det ellers er de ”reelle” grunde.

Men når virksomheden ikke opsiger alle medarbejdere i en afdeling, er det vigtigt, at der ikke er taget usaglige hensyn i forbindelse med udvælgelsen af de medarbejdere, som skal skal opsiges. I denne udvælgelsesproces er det særligt vigtigt at være opmærksom på diskriminationslovgivningen, herunder ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Medarbejdere omfattes af disse love - f.eks. på grund af graviditet, barsel eller alder - har en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Godtgørelserne efter diskriminationslovgivningen er typisk i størrelsesordenen af 6-12 måneders løn i forbindelse med opsigelse og afhænger af medarbejderens anciennitet.

En opsigelse kan også være sagligt begrundet i medarbejderens forhold, eksempelvis målbar forskel i performance og samarbejdsvanskeligheder. Hvis en opsigelse er begrundet i medarbejderens forhold, vil det altid gavne arbejdsgiveren, hvis man har givet en advarsel for et lignende forhold.

Efter opsigelsen

For at en opsigelse som helhed forløber bedst muligt, er det også vigtigt at tage hensyn til perioden efter opsigelsen. Det er ikke altid gavnligt, at medarbejderen arbejder i opsigelsesperioden, hvorfor arbejdsgiveren skal overveje enten at suspendere eller fritstille medarbejderen.

Derudover er det også vigtigt at forholde sig til, om medarbejderen skal afholde ferie i opsigelsesperioden eller ej, og om medarbejderen skal tilbagelevere eventuelle arbejdsrelaterede goder.

Er der indgået en erhvervsbegrænsende klausul med medarbejderen, bør man som arbejdsgiver altid overveje, om klausulen kan og skal håndhæves, når medarbejderen fratræder. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne