Nyheder

Overvågning af medarbejdere – hvad kan arbejdsgiveren tillade sig?

Selvom arbejdsgiveren har ledelsesretten, er der både i kollektive overenskomster og i lovgivning fastsat begrænsninger i, hvilke kontrolforanstaltninger arbejdsgiveren kan iværksætte uden at orientere repræsentanter for lønmodtagerne herom. Artiklen beskriver disse rammer i forhold til videoovervågning af arbejdspladser.

Begrænsninger i overvågning af medarbejdere

Lønmodtagere og arbejdsgivere har en gensidig loyalitetspligt. Parallelt hermed har arbejdsgiveren qua ledelsesretten ret til at iværksætte relevante kontrolforanstaltninger, dog ikke på en sådan måde, at lønmodtageren derved krænkes unødigt.

Indskrænkningerne i arbejdsgiverens ret til at kontrollere lønmodtageren fremgår som regel enten af lov eller af kollektiv overenskomst. I forhold til videoovervågning fremgår det af tv-overvågningslovens § 1, stk. 1, at ”private [herunder arbejdsgivere] ikke må foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel”. Denne hovedregel fraviges i en række situationer, blandt andet hvor der er tale om tv-overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre og lignende områder, på hvilke der drives erhvervsvirksomhed. Denne bestemmelse skal ses i sammenhæng med tv-overvågningslovens § 3, hvorefter ”private [herunder arbejdsgivere], der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, ved skiltning eller på anden måde skal give oplysning herom”. Hovedreglen er derfor, at hemmelig tv-overvågning af arbejdspladser ikke er tilladt.

For virksomheder, der er omfattet af en overenskomst indgået mellem hovedorganisationerne DA og LO, fremgår det af en aftale mellem DA og LO fra 2001 om kontrolforanstaltninger, at ”arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes”. Denne pligt gælder dog ikke, såfremt formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes ved varslingen, eller såfremt tvingende driftsmæssige årsager hindrer rettidig varsling af kontrolforanstaltningen.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde Carlsberg Danmark A/S i en periode på lidt over en måned foretaget videoovervågning af indgangen til et rum, hvori der var indrettet en såkaldt ”borgerstue”, hvori der blandt andet befandt sig et køleskab med øl. Arbejdsgiveren orienterede ikke medarbejderne om denne overvågning. Repræsentanter fra arbejdsgiveren forklarede i Arbejdsretten, at der på virksomheden var en alkoholpolitik, hvorefter medarbejderne ikke måtte have en promille på over 0,5, og at man havde en formodning om, at der i arbejdstiden blev drukket øl af medarbejdere i borgerstuen, og at øllene var stjålet fra arbejdsgiveren. Formålet med overvågningen var at finde ud af, om nogle medarbejdere - og i givet fald hvilke - frekventerede borgerstuen. Der blev under overvågningen ikke konstateret brud på arbejdsgiverens alkoholpolitik og heller ikke fundet beviser for, at der foregik tyveri af øl tilhørende arbejdsgiveren.

De videoovervågede medarbejdere følte sig krænkede. Arbejdsretten fandt, at den iværksatte videoovervågning var i strid med tv-overvågningslovens forbud mod hemmelig videoovervågning af medarbejdere og idømte arbejdsgiveren at betale en bod på 25.000 kr. til lønmodtagernes organisation.

Hvad nu, hvis der var konstateret brud på alkoholpolitikken/tyveri?

Man kunne bestemt godt forestille sig, at der under en ikke-varslet videoovervågning var konstateret væsentlig misligholdelse enten i form af overtrædelse af alkoholpolitikken og/eller i form af tyveri. I denne situation kunne man også godt forestille sig, at Arbejdsretten ville nå frem til, at videoovervågningen ikke havde været berettiget. Hvis der i en sådan situation var konstateret overtrædelse af virksomhedens direktiver, ville den uretmæssige overvågning alligevel berettige arbejdsgiveren til at betragte ansættelsesforholdet som misligholdt, og dermed kunne arbejdsgiveren berettiget bortvise de lønmodtagere, der blev ”fanget” som følge af den ulovlige videoovervågning.

Det praktiske dilemma

Selvfølgelig må arbejdsgivere ikke ubegrundet krænke lønmodtagere. På den anden side har arbejdsgiveren pligt til at håndhæve de regler, der gælder på den enkelte arbejdsplads. Konstateres der på virksomheder svind af uforklarlig størrelse, må arbejdsgiveren være berettiget til at skærpe kontrolforanstaltningerne, herunder ved uden orientering af medarbejderne at iværksætte videoovervågning. Formålet med videoovervågningen i denne situation vil være, dels at hindre eller minimere svindet, dels at hindre rygtedannelse i forhold til, hvem der måtte være ansvarlig for svindet, idet en afsløring af de ”skyldige” samtidig vil være en ”frifindelse” af virksomhedens øvrige medarbejdere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne