Nyheder

Overvågning af medarbejdere – hvad kan arbejdsgiveren tillade sig?

Selvom arbejdsgiveren har ledelsesretten, er der både i kollektive overenskomster og i lovgivning fastsat begrænsninger i, hvilke kontrolforanstaltninger arbejdsgiveren kan iværksætte uden at orientere repræsentanter for lønmodtagerne herom. Artiklen beskriver disse rammer i forhold til videoovervågning af arbejdspladser.

Begrænsninger i overvågning af medarbejdere

Lønmodtagere og arbejdsgivere har en gensidig loyalitetspligt. Parallelt hermed har arbejdsgiveren qua ledelsesretten ret til at iværksætte relevante kontrolforanstaltninger, dog ikke på en sådan måde, at lønmodtageren derved krænkes unødigt.

Indskrænkningerne i arbejdsgiverens ret til at kontrollere lønmodtageren fremgår som regel enten af lov eller af kollektiv overenskomst. I forhold til videoovervågning fremgår det af tv-overvågningslovens § 1, stk. 1, at ”private [herunder arbejdsgivere] ikke må foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel”. Denne hovedregel fraviges i en række situationer, blandt andet hvor der er tale om tv-overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre og lignende områder, på hvilke der drives erhvervsvirksomhed. Denne bestemmelse skal ses i sammenhæng med tv-overvågningslovens § 3, hvorefter ”private [herunder arbejdsgivere], der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, ved skiltning eller på anden måde skal give oplysning herom”. Hovedreglen er derfor, at hemmelig tv-overvågning af arbejdspladser ikke er tilladt.

For virksomheder, der er omfattet af en overenskomst indgået mellem hovedorganisationerne DA og LO, fremgår det af en aftale mellem DA og LO fra 2001 om kontrolforanstaltninger, at ”arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes”. Denne pligt gælder dog ikke, såfremt formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes ved varslingen, eller såfremt tvingende driftsmæssige årsager hindrer rettidig varsling af kontrolforanstaltningen.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde Carlsberg Danmark A/S i en periode på lidt over en måned foretaget videoovervågning af indgangen til et rum, hvori der var indrettet en såkaldt ”borgerstue”, hvori der blandt andet befandt sig et køleskab med øl. Arbejdsgiveren orienterede ikke medarbejderne om denne overvågning. Repræsentanter fra arbejdsgiveren forklarede i Arbejdsretten, at der på virksomheden var en alkoholpolitik, hvorefter medarbejderne ikke måtte have en promille på over 0,5, og at man havde en formodning om, at der i arbejdstiden blev drukket øl af medarbejdere i borgerstuen, og at øllene var stjålet fra arbejdsgiveren. Formålet med overvågningen var at finde ud af, om nogle medarbejdere - og i givet fald hvilke - frekventerede borgerstuen. Der blev under overvågningen ikke konstateret brud på arbejdsgiverens alkoholpolitik og heller ikke fundet beviser for, at der foregik tyveri af øl tilhørende arbejdsgiveren.

De videoovervågede medarbejdere følte sig krænkede. Arbejdsretten fandt, at den iværksatte videoovervågning var i strid med tv-overvågningslovens forbud mod hemmelig videoovervågning af medarbejdere og idømte arbejdsgiveren at betale en bod på 25.000 kr. til lønmodtagernes organisation.

Hvad nu, hvis der var konstateret brud på alkoholpolitikken/tyveri?

Man kunne bestemt godt forestille sig, at der under en ikke-varslet videoovervågning var konstateret væsentlig misligholdelse enten i form af overtrædelse af alkoholpolitikken og/eller i form af tyveri. I denne situation kunne man også godt forestille sig, at Arbejdsretten ville nå frem til, at videoovervågningen ikke havde været berettiget. Hvis der i en sådan situation var konstateret overtrædelse af virksomhedens direktiver, ville den uretmæssige overvågning alligevel berettige arbejdsgiveren til at betragte ansættelsesforholdet som misligholdt, og dermed kunne arbejdsgiveren berettiget bortvise de lønmodtagere, der blev ”fanget” som følge af den ulovlige videoovervågning.

Det praktiske dilemma

Selvfølgelig må arbejdsgivere ikke ubegrundet krænke lønmodtagere. På den anden side har arbejdsgiveren pligt til at håndhæve de regler, der gælder på den enkelte arbejdsplads. Konstateres der på virksomheder svind af uforklarlig størrelse, må arbejdsgiveren være berettiget til at skærpe kontrolforanstaltningerne, herunder ved uden orientering af medarbejderne at iværksætte videoovervågning. Formålet med videoovervågningen i denne situation vil være, dels at hindre eller minimere svindet, dels at hindre rygtedannelse i forhold til, hvem der måtte være ansvarlig for svindet, idet en afsløring af de ”skyldige” samtidig vil være en ”frifindelse” af virksomhedens øvrige medarbejdere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne