Nyheder

Udeblivelse fra sygefraværssamtaler kan koste medarbejderen jobbet

Højesteret har for nylig slået fast, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, når en sygemeldt medarbejder nægter at møde op til en sygefraværssamtale. Læs med og få et overblik over dommens præmisser.

Hvad går en sygefraværssamtale ud på?

Hvis en medarbejder er sygemeldt fra sit arbejde, skal arbejdsgiveren indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtalte senest fire uger efter medarbejderens første sygedag. I den forbindelse skal arbejdsgiveren indkalde medarbejderen med et rimeligt varsel.

Formålet med sygefraværssamtalen er at få klarlagt, hvornår medarbejderen kan vende tilbage til sit arbejde. Ved en sygefraværssamtale er det muligt at få afdækket, om der er eventuelle løsninger, som kan hjælpe medarbejderen med at komme tilbage til arbejdet. Mulige løsninger kan blandt andet være en omplacering af medarbejderen eller tilbud om kompetenceudvikling, hvis det er tvivlsomt, om medarbejderen - på grund af sygdom - kan varetage sine sædvanlige arbejdsopgaver.

Medarbejderen har i forbindelse med sygefraværssamtalen ret til at tage en besidder med til samtalen. Det kan f.eks. være en person fra medarbejderens fagforening eller en anden person, som medarbejderen har tillid tid.

Hvis medarbejderen er for syg til at møde op til en fysisk sygefraværssamtale, kan sygefraværssamtalen holdes telefonisk, hvis sygdommen tillader det. Ønsker medarbejderen ikke at møde op til sygefraværssamtalen, kan arbejdsgiveren kræve en lægeerklæring af medarbejderen. På den måde kan arbejdsgiveren få bekræftet, at medarbejderen ikke kan deltage i sygefraværssamtalen på grund af sygdom.

Arbejdsgiveren kan allerede fra medarbejderens første sygedag kræve en lægeerklæring som dokumentation for, at medarbejderen er fraværende på grund af sygdom. Såfremt arbejdsgiveren kræver en lægeerklæring fra medarbejderen, skal arbejdsgiveren afholde udgifterne hertil. 

Fremgår det ikke af lægeerklæringen, at medarbejderens fravær skyldes sygdom, er medarbejderen forpligtet til at møde på arbejde på normal vis. Tilsvarende er medarbejderen forpligtet til at møde op til sygefraværssamtalen, hvis medarbejderen ikke har en rimelig grund til at udeblive fra samtalen. Udebliver medarbejderen fra sygefraværssamtalen, uden at der er nogen rimelig grund hertil, kan arbejdsgiveren benytte de almindelige ansættelsesretlige sanktioner over for medarbejderen.  

I en ny dom fra Højesteret er det nu slået fast, at arbejdsgiveren har mulighed for at bortvise en medarbejder, der udebliver fra sygefraværssamtalen uden rimelig grund hertil.

Højesterets dom (BS-47627/2019 HJR)

Sagen angik en medarbejder (M), som havde sygemeldt sig fra sin stilling som teknisk chef den 1. september 2017. M blev indkaldt til flere sygefraværssamtaler, som M nægtede at deltage i. På den baggrund blev M’s løn tilbageholdt af arbejdsgiveren fra den 13. oktober 2017, og den 24. november 2017 blev M’s ansættelsesforhold ophævet af arbejdsgiveren. Spørgsmålet i sagen gik dermed på, om M’s arbejdsgiver var berettiget til at iværksætte de nævnte reaktioner.

M var i første omgang blevet indkaldt til en sygefraværssamtale den 6. oktober 2017, som M ikke deltog i. Derefter blev M indkaldt til en ny samtale den 13. oktober 2017, som M heller ikke deltog i. M havde i begge tilfælde begrundet sin udeblivelse med, at sygefraværssamtalen var spild af tid. M havde på intet tidspunkt gjort gældende, at han var ude af stand til at deltage i sygefraværssamtalerne grundet sin sygdom. Arbejdsgiveren havde i den forbindelse vejledt M om muligheden for at tage samtalen telefonisk. Desuden havde arbejdsgiveren skriftligt taget forbehold for at tilbageholde M’s løn og ophæve ansættelsesforholdet, såfremt M ikke deltog i en sygefraværssamtale.

I forhold til tilbageholdelsen af M’s løn anførte Højesteret, at M var funktionær, hvorfor M som udgangspunkt var berettiget til løn under sygdom. Højesteret kom dog også frem til, at M havde groft misligholdt sine forpligtelser ved at udeblive fra sygefraværssamtalen uden rimelig grund hertil. På den baggrund nåede Højesteret frem til, at M’s arbejdsgiver var berettiget til at tilbageholde M’s løn fra den 13. oktober 2017.

Da M også udeblev fra sygefraværssamtalen den 24. november 2017, og eftersom arbejdsgiveren havde oplyst om de ansættelsesretlige konsekvenser ved M’s udeblivelse, nåede Højesteret frem til, at M kunne bortvises fra sin stilling. Arbejdsgiveren havde således ikke fortabt sin ret til at bortvise M, selvom arbejdsgiveren havde valgt at tilbageholde M’s løn den 13. oktober i stedet for at give M en bortvisning. Ophævelsen af M’s ansættelsesforhold den 24. november 2017 var således berettiget, og der var i sagen ikke indtrådt passivitet fra arbejdsgiverens side. 

Har du brug for sparring?

Oplever du som arbejdsgiver, at en medarbejder udebliver fra en sygefraværssamtale uden rimelig grund, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har mange års erfaring med at rådgive om arbejdsretlige problemstillinger og hjælper dig gerne videre i processen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne