Nyheder

Lovindgreb mod 10-mandsprojektet

Politisk indgreb mod fradragsmuligheder kan få betydning for investeringslysten i danske projekter.

I november måned 2016 indgik en række partier i Folketinget en aftale om at afvikle den såkaldte PSO-afgift. I den pågældende pakke var et af elementerne, at der skulle foretages en justering af eksisterende regler for visse erhvervsmæssige investeringer. Dette tiltag er nu iværksat ved lovforslag nr. L 103 af den 14. december 2016.

10-mandsprojektet
For projekter, hvor der er over 10 deltagere, har der i mange år været en særlig regulering, idet disse projekter typisk benævnes som anpartsprojekter. Den justering, der nu foretages af visse erhvervsmæssige investeringer, er typisk for projekter med 10 eller færre deltagere.

Sigtet for indgrebet er fysiske personers investeringer i sådanne projekter, herunder solcelleparker og ejendomme i udlandet. Disse projekter har ofte et skattemæssigt underskud de første år, som kan fratrækkes i den danske personlige indkomst. Når projektet på et senere tidspunkt giver overskud, skal Danmark dele beskatningsretten med den udenlandske stat. Der er politisk enighed om, at denne afvejning er ”skæv”, hvorfor der iværksættes et lovtiltag af generel karakter, uanset hvor investeringen foretages. Danske investeringer rammes altså også.

Kildebegrænset underskudsudnyttelse
Fremadrettet kan et underskud fra en sådan virksomhed, der drives i en skattemæssig transparent enhed, hvor den skattepligtige ikke hæfter personligt for enhedens forpligtelse, og ikke deltager i driften i væsentlig omfang, ikke fradrages i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomster.

Underskuddet kan alene fremføres til fradrag i positiv skattepligtig indkomst i et senere år fra samme virksomhed. En sådan begrænsning af underskudsanvendelsen benævnes også en kildeartsbegrænsning af underskuddet.

Begrænsningen forudsætter:

  • Det kun er fysiske personer, der rammes.

  • Aktiviteten skal drives i en skattemæssig transparent enhed – hvilket i Danmark ret typisk er kommanditselskaber (K/S) eller partnerselskaber (P/S). Interesseselskaber er principielt også omfattet, men de er alligevel undtaget pga. følgende betingelse:

  • Den skattepligtige skal ikke hæfte personligt for den transparente enheds forpligtelse, hvilket man gør i et I/S selskab, hvorfor drift i I/S’ere ikke rammes fremadrettet.

  • Den skattepligtige skal ikke deltage i driften i væsentligt omfang. Her er sat en standard på 50 timer pr. måned.

Er ovenstående betingelser opfyldt, indtræder den kildeartsbegrænsede anvendelse af underskuddet.

Der er næppe nogen tvivl om, at rigtig mange projekter, der drives i K/S’ere, P/S,’ere eller udenlandske skattemæssige transparente enheder, rammes ved det pågældende indgreb.

Ikrafttræden
Loven har virkning for indkomst, som man erhverver eller har påbegyndt den 14. december 2016 eller senere. Fysiske personer, der har foretaget investeringer før denne dato, bliver ikke berørt.

Erhverver man en yderligere andel i f.eks. et K/S-projekt den 14. december 2016 eller senere, vil denne andel være omfattet af begrænsningen.

Med henblik på at sikre, at man ikke omgår reglen, er der indført en værnsregel i overgangsreglerne.

Anskaffer en bestående virksomhed, som man har investeret i senest den 13. december 2016, aktiver eller overtager anden virksomhed den 14. december 2016 eller senere, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift, har de nye regler virkning for hele investeringen.

Når man skal vurdere de enkelte virksomheder, vurderer man hver transparente enhed for sig.

Det pågældende indgreb vil utvivlsomt ændre noget på investeringslysten og mulighederne i Danmark.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne