Nyheder

Hvornår, hvordan og hvorfor giver det mening at anmode om bindende svar?

Bindende svar anvendes til at få afklaret usikkerheder i relation til skattemæssige dispositioner. Ved at indhente bindende svar fra Skattestyrelsen, kan du som enten fysisk person eller selskab få afklaret, om der skattemæssigt er ”grønt” lys til en konkret handling. Vi guider dig igennem processen med bindende svar her.

Bindende svar er et instrument, der har eksisteret i mange år. Helt oprindeligt blev det benævnt som en bindende forhåndsbesked. Tilbage først i 00’erne blev der åbnet op for, at man mere generelt kunne indhente et svar på en påtænkt disposition for såvel fysiske personer som selskaber. Et bindende svar er således en bekræftelse fra skatteforvaltningens side af, at en given disposition vil få nogle præcise konsekvenser. Det er både fysiske personer og selskaber, der kan spørge. Det, man kan spørge om, er forhold, der har betydning for deres indkomstansættelse. Man kan derfor ikke spørge om f.eks. forhold, der har betydning for en indeholdelsespligt for en kildeskat. Det skal vedrøre et beløb, man selv selvangiver.

Hvad indeholder en anmodning om bindende svar?

Det bindende svar er struktureret sådan, at der formuleres et spørgsmål fra spørgers side. Man angiver et udkast til et svar, hvilket skal være et ”ja” eller ”nej”. Der laves herefter en sagsfremstilling. Spørgeren har selv pligt til at dokumentere sagen. Den forvaltningsretlige officialmaksime eksisterer således ikke ved bindende svar. Vælger man derfor kun at fremlægge nogle ganske få bilag, vil dette ikke nødvendigvis kunne give et sikkert bindende svar. Man er således nødsaget til at fremlægge det, som er relevant for den pågældende transaktion, for at være sikker på, at det bindende svar nu også engang holder.

Den pågældende forespørgsel afsluttes herefter med en argumentation for, hvorfor man mener, at man skal have det pågældende svar på den pågældende måde.

Man kan spørge om ting, man er usikker på. Usikkerheden kan knytte sig til, hvordan man kategoriserer noget bestemt fakta i forhold til skattereglerne. Usikkerheden kan også knytte sig til, hvordan man forstår konkrete skattebestemmelser. Er der ikke nogen usikkerhed, vil der sjældent være et behov for at tage et bindende svar. Det bindende svar er derfor et glimrende instrument til at fjerne usikkerheden i forskellige dispositioner.

Hvordan behandles bindende svar?

Et bindende svar behandles som udgangspunkt lokalt af en afdeling af Skattestyrelsen. Sagsbehandlingstiden er typisk op til 3 måneder, men spørger man høfligt, og har man en presserende sag, opleves det, at sagsbehandlingstiden kan minimeres væsentligt, og at Skattestyrelsen yder en stor service. Er der tale om mere principielle bindende svar, vil Skattestyrelsen have mulighed for at forelægge sagen for Skatterådet. Sager, der passerer Skatterådet, tager noget længere tid i deres sagsbehandling, typisk op til 6 måneder.

Lovregulering, praksisændring og skatteforbehold

Det bindende svar binder skatteforvaltningen, også selv om det bindende svar principielt er besvaret forkert. Der, hvor det bindende svar ikke binder, er de situationer, hvor man f.eks. ikke har oplyst fakta på korrekt vis. Det samme gælder, hvis man efterfølgende ændrer den lovregulering, man spørger til. Er der derimod tale om en praksisændring, ændrer dette ikke på det bindende svar. Det bindende svar holder også, selvom man får en praksisændring. Udstrækningen af et bindende svar kan ikke være længere end 5 år. Typisk opleves det, at udstrækningen faktisk er lavere end de 5 år. Dette er navnlig de situationer, hvor der er tale om et værdiskøn, der skal afdækkes.

Bindende svar kombineres ofte med et skatteforbehold, særligt der hvor der er tale om et værdiskøn. Er der f.eks. tale om overdragelse af kapitalandele i et selskab, hvor man ønsker at få bekræftet værdien, er der tale om et værdiskøn. I en sådan situation kan man lave en overdragelsesaftale, hvori man indbygger et skatteforbehold om, at måtte skatteforvaltningen ikke acceptere den værdi, man har aftalt, kan man justere værdien i forhold til det, som skatteforvaltningen angiver.

Et bindende svar i kombination med skatteforbehold er således et udmærket værktøj til at sikre ens retsstilling i forskellige transaktioner.

Bindende svar bruges meget og er rigtig godt, både set fra skatteyderen side som fra skatteforvaltningens side. Et bindende svar medvirker til, at tingene afklares i god tid.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere, eller har du brug for, at der indhentes et bindende svar, kan DAHL Advokatpartnerselskab assistere hermed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne