Nyheder

Skal der betales moms på overdragelse af skins i spillet Counter-Strike?

Der foretages flere og flere handler med digitale aktiver fra computerspil via Facebook-grupper og i lignende fora til store summer penge. I den forbindelse kan der opstå spørgsmål om, hvordan handlerne skal behandles skatte- og momsmæssigt. Et nyt bindende svar fastslår, at private kan risikere at skulle betale moms på handler af skins fra spillet Counter-Strike.

Skins er på Spillemyndighedens hjemmeside beskrevet som virtuelle genstande, der indeholder elementer som f.eks. en særlig farve, udsmykning til et våben eller påklædning til ens figur, som også kan have en funktion i spillet, f.eks. et nyt våben eller et ekstra liv. Alt ovenstående går under betegnelsen skins.

Sagen vedrørte skins fra det verdenskendte computerspil Counter-Strike. Disse skins handles af mange private over hele verden. I det bindende svar blev der taget stilling til tre spørgsmål i forhold til moms på skins:

  1. Kan en privatperson anses som en afgiftspligtig person, når han sælger skins?
  2. Falder salg af skins under en af momsfritagelsesbestemmelserne?
  3. Kan brugtmomsordningen anvendes ved salg af skins?

Kan privatpersoner anses for at være afgiftspligtige personer ved salg af skins?

En afgiftspligtig person kan både være juridiske eller fysiske personer, som driver økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3. Ved vurderingen af om der drives økonomisk virksomhed, ses der på, om man tilvejebringer indtægter af en vis varig karakter, herunder samtlige konkrete omstændigheder, såsom arten af det gode, der udnyttes, kundekredsens omfang og indtægternes størrelse.

Efter det oplyste havde spørger en fortjeneste ved salg af skins på 10-20 %, som han forventede at omsætte for cirka 500.000 kr. årligt og sælge cirka 3 skins ugentligt, mens han spiller 2-3 timer dagligt – dog mindre i sommerhalvåret.

Skattestyrelsen – hvis svar tiltrædes af Skatterådet – fandt efter en konkret vurdering, at spørger har haft til hensigt at opnå indtægter af en vis varig karakter ved salg af skins, og derfor var en afgiftspligtig person. I vurderingen blev der særligt lagt vægt på antallet af salg og salgssummernes størrelse.

Er salg af skins omfattet af en momsfritagelsesregel?

I sagen skulle der tages stilling til om salg af skins var omfattet af den særlige momsfritagelsesregel i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, som fritager transaktioner med værdipapirer, herunder aktier, obligationer og andre adkomstbeviser.

Diskussionen gik på, om skins kunne anses for at være omfattet af begrebet ”andre adkomstbeviser” i bestemmelsens forstand. Andre adkomstbeviser skal for at være omfattet af bestemmelsen, være sammenlignelige med de adkomstbeviser, der er positivt nævnt i bestemmelsen, eksempelvis aktier.

Skins var efter Skattestyrelsens opfattelse ikke sammenlignelige, hvorfor skins ikke kunne anses for at være omfattet af momsfritagelsesreglen.

Kan brugtmomsordningen anvendes ved salg af skins?

Brugtmomsordningen er en særlig ordning for afregning af moms, der kan anvendes af virksomheder, som videresælger brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter. Ved brugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand efter reparation.

Skins anses momsmæssigt for at være en elektronisk leveret ydelse, hvilket skyldes, at der ved køb og salg af skins vil være tale om levering af digitaliserede produkter i almindelighed. Elektronisk leverede ydelser er ikke omfattet af brugtmomsordningen, hvorfor skins ligeledes ikke er omfattet.

Skattestyrelsen anså derfor ikke skins for at være omfattet af brugtmomsordningen.

Med afgørelsen slås det altså fast, at der skal betales moms, hvis man som privatperson sælger skins for mere end 50.000 kr. om året, og handlerne er af et vist omfang – både på antal og salgssummernes størrelse.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne