Nyheder

Kan sammenlægning af matrikler medføre, at overdragelsen af en byggegrund bliver momsfri?

I det bindende svar SKM2022.349.SR forholder Skatterådet sig til, hvad en sammenlægning af to matrikler, hvoraf den ene matrikel var bebygget og den anden matrikel var ubebygget, har af betydning for det efterfølgende salg af den samlede faste ejendom. Kan det medføre momsfrihed for det areal, der oprindeligt udgør en byggegrund?

Som udgangspunkt er levering af fast ejendom momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Momsfritagelsen i § 13 omfatter dog ikke levering af en byggegrund. Der er derfor stor interesse i at få afklaret, hvordan man slipper uden om, at et ubebygget stykke jord kategoriseres som en byggegrund.

Sammenlægning af matrikler

I sagen, der ligger til grund for det bindende svar, SKM2022.349.SR, blev en ubebygget matrikel og en bebygget matrikel sammenlagt inden et salg. Spørgsmålet var, om den matrikel, der før udgjorde en momspligtig byggegrund, kunne sælges momsfrit som følge af, at den ubebyggede matrikel efter sammenlægningen udgjorde en del af en bebygget ejendom.

I sagen indgik køber og sælger først en betinget købsaftale, som bestod af to matrikler: Matrikel 1, hvorpå der var opført funktionsdygtige bygninger og matrikel 2, som var ubebygget. Forinden der blev indgået en endelig købsaftale, blev matriklerne sammenlagt til en ny samlet ejendom. En sammenlægning af matriklerne medførte, at matrikel 2, der oprindeligt udgjorde en byggegrund, efter sammenlægningen per definition udgjorde en del af en bebygget ejendom, der kan sælges momsfrit.

Misbrugsvurdering

En sådan sammenlægning af matrikler, der som udgangspunkt medfører momsfrihed for det ellers momspligtige areal, medførte, at Skatterådet tog spørgsmålet om misbrugsbetragtninger op.

Skatterådet udtalte, at det skulle undersøges, om afgiftsfordelen opnået ved sammenlægningen ville være i strid med formålet med bestemmelsen. Der kan nemlig ikke gøres brug af momslovens fritagelsesbestemmelser, hvis de transaktioner, der begrunder anvendelsen af fritagelsesreglen, udgør et misbrug. Førend der kan være tale om misbrug, skal hovedformålet med de omhandlede transaktioner være opnåelsen af en afgiftsfordel.

I sagen var baggrunden for at sammenlægge matriklerne at forberede den samlede ejendom til senere købers senere bebyggelse. Købers intention var at opføre bebyggelse på tværs af matriklerne, og sammenlægningen var nødvendig for at få ibrugtagningstilladelse til byggeriet, idet der skulle være tale om en samlet fast ejendom.

På baggrund heraf fandt Skatterådet, at sammenlægningen af de to matrikler var forretningsmæssig begrundet, idet sammenlægningen var en forudsætning for købers anvendelse af grunden. Skatterådet afviste, at hovedformålet med at gennemføre sammenlægningen var opnåelsen af en afgiftsfordel. Dermed var der i det konkrete tilfælde ikke tale om misbrug.

Det bindende svar viser, at en sammenlægning af to matrikler – en momsfri ejendom og en momspligtig byggegrund, så der opstår en samlet bebygget ejendom – kan medføre, at overdragelsen af en tidligere momspligtig byggegrund, kan ske momsfrit. Sammenlægningen af de to matrikler skal dog være forretningsmæssigt begrundet. Hvis en sammenlægning af matrikler kun gennemføres med henblik på at opnå en afgiftsbesparelse, kan skattemyndighederne nægte momsfritagelse med henvisning til misbrugsbetragtninger.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne