Nyheder

Erhvervslejeloven giver mulighed for regulering af huslejen til markedslejen

Betaler din virksomhed for meget i husleje? Eller betaler din erhvervslejer for lidt i husleje? Så er det værd at få undersøgt, om der er mulighed for at kræve huslejen reguleret til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13.

I erhvervslejeforhold har både lejer og udlejer som udgangspunkt mulighed for at kræve huslejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende husleje for lejemålet er enten for høj eller for lav i forhold til markedslejen.

Ved markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejemål, blandt andet under hensyn til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. I vurderingen skal der dog ses bort fra forbedringer på lejemålet, som er bekostet af lejer og gennemført med udlejers samtykke.

Krav for markedslejeregulering

Man kan som lejer eller udlejer ikke uden videre kræve sin husleje reguleret til markedslejen.

Der kræves for det første, at erhvervslejekontrakten ikke indeholder bestemmelser, der afskærer lejer eller udlejer fra at kræve huslejen reguleret til markedslejen. Det kan således gyldigt aftales i erhvervslejekontrakten, at huslejen ikke skal kunne reguleres til markedslejen, hvilket kan være aftalt for hele lejeperioden eller alene for en del af lejeperioden, f.eks. i en aftalt uopsigelighedsperiode eller fredningsperiode. I erhvervslejeforhold er huslejen som udgangspunkt fredet i 4 år fra lejemålets begyndelse, med mindre andet er aftalt i erhvervslejekontrakten. Et krav om regulering af huslejen til markedslejen kan således tidligst få virkning fire år efter lejemålets begyndelse eller fire år efter en tidligere lejeforhøjelse eller lejenedsættelse til markedslejen.

Der kræves for det andet, at den gældende husleje for lejemålet afviger væsentligt fra markedslejen. Ifølge retspraksis skal en sådan afvigelse være på ca. 12 % eller mere for at blive betegnet som væsentlig. Den part, som kræver huslejen reguleret til markedslejen, skal kunne løfte bevisbyrden for, at den gældende husleje på varslingstidspunktet afviger væsentligt fra markedslejen. Bevisbyrden i sådanne sager er fri og kan løftes ved syn og skøn, fremlæggelse af sammenligningslejemål, udbudsannoncer/lejeprospekter mv.

Der kræves for det tredje, at den part, som ønsker huslejen reguleret til markedslejen, fremsender en skriftlig varsling om lejereguleringen til den anden part, og at varslingsskrivelsen opfylder en række formkrav. Manglende opfyldelse af formkravene bevirker som udgangspunkt ugyldighed.

Ved vurderingen af parternes muligheder for at kræve huslejen reguleret til markedslejen, skal man endvidere være opmærksom på, at der gælder forskellige regler om markedslejeregulering afhængigt af, om erhvervslejekontrakten er indgået før eller efter den 1. januar 1992 eller efter 31. december 1999.

Fremgangsmåden

Fremgangsmåden i sager om markedslejeregulering er typisk således, at man som lejer eller udlejer først får undersøgt sammen med sin advokat, om erhvervslejekontrakten indeholder bestemmelser, der afskærer lejer eller udlejer fra at kræve huslejen reguleret til markedslejen.

Dernæst får man vurderet eller undersøgt, om den gældende husleje for lejemålet er for høj eller for lav i forhold til markedslejeniveauet for lejemålet.

Herefter tages der som regel kontakt til den anden part for at søge en frivillig aftale om huslejens størrelse.

Hvis der kan opnås enighed mellem parterne om huslejens størrelse, udarbejdes der en allonge til erhvervslejekontakten.

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne om huslejens størrelse, må den part, der er utilfreds med den gældende husleje, gennemtvinge lejereguleringen ved at varsle huslejen reguleret til markedslejen. Hvis den part, som har modtaget kravet om lejeregulering, gør rettidigt indsigelse mod lejereguleringen, må den varslende part indbringe sagen for boligretten, hvis kravet om lejeregulering ønskes fastholdt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne