Nyheder

Sådan ryger man i SKATs "sorte bog"

Kommer man i den sorte bog, kan det medføre forskellige negative konsekvenser i forhold til det offentlige.

SKAT har med afsæt i en bestemmelse i skattekontrollovens § 6 F mulighed for at registrere selskaber m.v. i SKATs kontrolinformationsregister, også kaldet KINFO.

Grundlaget for en sådan registrering er at imødegå overtrædelser af lovgivning om skatter og andre ydelser til det offentlige. Registret har sigte imod fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter.

Kommer man i den sorte bog, kan det medføre forskellige negative konsekvenser i forhold til det offentlige, da det offentlige er på ”vagt” over for den pågældende.

Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget der skal til, før man bliver registreret i ”den sorte bog”.

Afgørelse af 11. marts 2015

Der var her tale om en virksomhed, der var blevet efteropkrævet en række beløb i forskellige punktafgifter. Man har kort og godt ikke været fokuseret på, at der skulle indbetales afgift af volumenbaseret stykemballageafgift og mineralvandsafgift.

De pågældende angivelser blev efterangivet, og beløbene blev betalt. Sagen blev imidlertid også sendt til ansvarsvurdering, hvor SKAT fandt, at der var handlet groft uagtsomt og udmålte en bøde på 190.000 kr., som man også betalte. SKAT traf herefter afgørelse om, at man også skulle registreres i ”den sorte bog” for forsøg på at påføre det offentlige et samlet tab på 794.341 kr.

Denne registrering blev bestridt.

Grundlaget for registreringen i registret

For at blive registreret i den sorte bog skal man have forsøgt at påføre det offentlige tab. Et forsøg kan kun straffes, hvis man handler forsætligt. Dette følger af straffelovens regelsæt. Spørgsmålet er, om den fejl, der var indtrådt, som ubestridt var groft uagtsomt, var tilstrækkeligt til, at man kunne registrere virksomheden, når der blot var tale om et forsøg på at påføre det offentlige tab. Det offentlige havde jo nemlig ikke tabt noget som helst, da man havde betalt det beløb, man var blevet opkrævet på i alt 794.341 kr.

 Skatteankestyrelsens afgørelse

Skatteankestyrelsen tog afsæt i regelgrundlaget. Skatteankestyrelsen var enig i, at det offentlige ikke var blevet påført tab. Der kan derfor alene foreligge et forsøg på at påføre det offentlige et betydeligt tab. Forsøg i strafferetlig betydning forudsætter ifølge straffelovens § 21, stk. 1, at der foreligger fortsæt til det pågældende gerningsindhold, altså den regel, man overtræder. Det var Skatteankestyrelsens opfattelse, at skattekontrollovens § 6 F, stk. 1 skulle fortolkes på samme måde – for at kunne foretage en registrering på baggrund af forsøg på at påføre tab, skulle der foreligge fortsæt.

 Det var herefter let for Skatteankestyrelsen at træffe en afgørelse. Der forelå ubestridt højest grov uagtsomhed og ikke forsætlige forhold. Der var derfor ikke grundlag for at registrere det pågældende selskab i KINFO-registret.

Den pågældende afgørelse viser, at der skal et vist niveau til for, at man bliver registreret i KINFO-registret. Det forhold, at man overser et regelsæt, og denne ”overseelse” har karakter af grov uagtsomhed, er altså ikke nok i sig til en registrering. Man skal op i forsætlige forhold – det sorte felt – før en registrering har det nødvendige grundlag.

Det betyder også, at de virksomheder, der er registreret i det pågældende KINFO-register, også er virksomheder af en speciel karakter, som naturligvis kan påføre det offentlige tab.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne