Nyheder

Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig for medejer – fordi medejer var funktionær

En ny dom fra Sø- og Handelsretten er en vigtig påmindelse om, at medarbejderaktionærer kan være beskyttet af den ansættelsesretlige lovgivning med hensyn til vilkår i ejeraftaler. Det blev nemlig fastslået, at en kundeklausul i en ejeraftale ikke var gyldig for en medejer, der ejede 10 % af anparterne og arbejdede som sælger i virksomheden.

Sagen kort

Medarbejderen blev i år 2001 ansat som sælger i en virksomhed, der leverer IT-løsninger til virksomheder og offentlige institutioner. Medarbejderen erhvervede i løbet af ansættelsen ejerandele i virksomheden, og da han fratrådte sin stilling, ejede han 10 %.

I 2012 indgik medarbejderen en ejeraftale med de øvrige ejere. Der var på det tidspunkt fire indirekte ejere, som alle havde anparter i virksomheden gennem deres respektive holdingselskaber.

Medarbejderen opsagde selv sin stilling og fratrådte den 30. juni 2018. Ifølge ejeraftalen var medarbejderen herfra omfattet af en kundeklausul i 2 år fra ansættelsens ophør. Medarbejderen oprettede den 1. juli 2018 sit eget selskab, der opererede inden for samme branche som hans tidligere arbejdsgiver. Her var han i kontakt med flere af sin tidligere arbejdsgivers kunder og solgte IT-løsninger til dem.

Sagen omhandlede herefter, om medarbejderen skulle betale en konventionalbod for brud på kundeklausulen i ejeraftalen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det blev slået fast, at medarbejderen havde tiltrådt ejeraftalen og derfor som udgangspunkt var bundet af kundeklausulen heri. Derefter skulle Sø- og Handelsretten fastslå, om medarbejderen var omfattet af funktionærloven.

Hvis medarbejderen var omfattet af funktionærloven, skulle kundeklausulen i ejeraftalen leve op til kriterierne i den tidligere funktionærlovs § 18 a. Sagen blev afgjort efter denne bestemmelse, fordi kundeklausulen blev vedtaget inden 1. januar 2016 (se afsnittet nedenfor).

Parterne var enige om, at kundeklausulen ikke levede op til gyldighedsbetingelserne i funktionærlovens § 18 a. Det skyldtes bl.a., at der ikke var aftalt en kompensation i klausulperioden, og at klausulen omfattede kunder, som medarbejderen ikke nødvendigvis selv havde haft kontakt med.

Sø- og Handelsretten fastslog, at medarbejderen var omfattet af funktionærloven, og at kundeklausulen derfor ikke var bindende for ham. Medarbejderens arbejde som sælger er omfattet af funktionærloven, og vedrørende mulighed for at fravige dette, lagde Sø- og Handelsretten bl.a. vægt på følgende:

  • Der var i et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt udtrykkeligt henvist til reglerne i funktionærloven.
  • Medarbejderen havde mål for sin performance som sælger og fik udbetalt bonus i henhold til opnåelsen af målene.
  • Medarbejderen var ikke leder for andre medarbejdere, var ikke en reel del af ledelsen og havde ingen reel indflydelse på virksomhedens daglige drift, som blev varetaget af to af de øvrige ejere.
  • Medarbejderens ejerandel på 10 % gav ham ikke mulighed for alene at udøve afgørende indflydelse på væsentlige dispositioner i virksomheden.

Det var således uden betydning, at medarbejderen havde visse særlige friheder og beføjelser i sin stilling som Key Account Manager og deltog i halvårlige strategiseminarer med den øvrige ledelse.

Sø- og Handelsretten fastslog derudover, at det ikke var godtgjort, at ejerne havde lidt et tab som følge af medarbejderens brud på sin loyalitetspligt. Derfor blev medarbejderen frifundet.

Kundeklausuler indgået efter 1. januar 2016

Gyldighedsbetingelserne for både konkurrence- og kundeklausuler indgået efter 1. januar 2016 er reguleret i ansættelsesklausulloven. Ved lovændringen blev der foretaget ændringer ift. reglerne for konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven.

Hvis kundeklausulen havde været indgået efter 1. januar 2016 og derfor var omfattet af ansættelsesklausulloven, skulle Sø- og Handelsretten have taget stilling til, om medarbejderen var omfattet af lønmodtagerbegrebet i ansættelsesklausulloven i stedet for funktionærbegrebet i funktionærloven. Dette begreb favner noget bredere, men har også visse overlap med funktionærbegrebet.

Hvis sagen med medarbejderen var afgjort efter reglerne i ansættelsesklausulloven, ville den med al sandsynlighed have haft samme udfald.

Hvad skulle de så have gjort?

Hvis kundeklausulen skulle have været gyldig, skulle den have opfyldt funktionærlovens (nu ansættelsesklausullovens) gyldighedsbetingelser for så vidt angår den omhandlede medarbejder.

Når I udfærdiger konkurrence- og kundeklausuler i såvel ejeraftaler som ansættelseskontrakter, er det væsentligt at have gyldighedsbetingelserne i ansættelsesklausulloven for øje. Ellers kan der opstå en risiko for, at en medarbejder ikke er bundet af konkurrence- og kundeklausulen.

Kontakt DAHL

Hos DAHL rådgiver vi om konkurrence- og kundeklausuler, og vi hjælper ofte med at navigere i krydsfeltet, hvor der skal tages højde for eksempelvis ansættelsesklausulloven i ejer- eller overdragelsesaftaler. Kontakt en af vores eksperter, hvis du har brug for sparring.

Sø- og Handelsrettens dom kan findes her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne